Przegląd mareckich stacji do samodzielnej naprawy rowerów.

Otrzymałem właśnie odpowiedź na swój wniosek, dotyczący konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego stacji do samodzielnej naprawy rowerów, znajdujących się na terenie Marek. Zastępca Burmistrza naszego miasta Dariusz Pietrucha informuje w piśmie, że sprawa została przekazana do Zakładu Usług Komunalnych celem przeprowadzenia wspomnianego przeglądu i usunięcia napotkanych usterek, a wiem, że takie są… Dziękuję za szybką odpowiedź i liczę na równie szybki i skuteczny przegląd mareckich stacji.

Poniżej link do do treści mojego wniosku w tej sprawie: https://werelich.net/2019/07/23/w-kwestii-stacji-do-samodzielnej-naprawy-rowerow-w-markach/

Dziś w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dziś w pięknym Parku Wolności, przed Muzeum Powstania Warszawskiego miało miejsce wyjątkowe spotkanie z Kombatantami Powstania Warszawskiego. Wśród obecnych m. in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Oczywiście w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich najważniejszych związków dbających o pamięć Powstania Warszawskiego. Nie zabrakło również Harcerzy, którzy licznie (ponad 1000) stawili się dzisiejszego dnia.

Przedstawiciele m. in. władz państwowych i samorządowych oraz związków.

Z Panem Leszkiem Żukowskim – żołnierzem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a dziś prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Panem Zbigniewem Galperynem – podpułkownikiem WP, żołnierzem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a obecnie wiceprezesem i sekretarzem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Remont przedłużenia ul. Ząbkowskiej – ul. Szpitalna w Ząbkach.

Już niebawem, kwestia kilku miesięcy, zostanie przeprowadzony remont drogi #PowiatWołomiński – odcinka ul. Szpitalnej w #MiastoZąbki od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Ząbkowską w #MiastoMarki. Najprawdopodobniej remont obejmie również samo skrzyżowanie. Obecnie wspomniany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie, a jest to ciąg komunikacyjny, z którego korzysta wielu Mieszkańców Marek.

Posiedzenie komisji poświęcone obchodom 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wczorajsze posiedzenie komisji #PowiatWołomiński, którego głównym tematem były kwestie związane z organizacją obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Korzystając z okazji, na prośbę Honorowy Południk Krakowski przekazałem wicestaroście Robert Szydlik specjalny certyfikat informujący, gdzie znajduje się geodezyjny środek #Mazowsze oraz oficjalne pismo w tej sprawie.

Geodezyjny środek Mazowsza wyznaczony!

W sobotnie popołudnie został wyznaczony środek Mazowsza. Dla wielu zaskoczeniem jest, że punkt ten znajduje się na terenie Marek, jak również powiatu wołomińskiego. Jeszcze większym zaskoczeniem może być fakt, że wspomniany punkt o współrzędnych 52°20’28,575″N i 21°05’59,386″E wypada dokładnie na wzgórzu potocznie zwanym „zwałką”, czyli tam, gdzie swego czasu funkcjonowało wysypisko śmieci (zamknięte w 1992 r.). Dziś teren ten podlega rekultywacji.

Zadania wyznaczenia środka Mazowsza podjęła się akcja edukacyjna Honorowy Południk Krakowski, na czele której stoi Mariusz Meuc. W przedsięwzięciu wzięli udział również przedstawiciele z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz oraz media. Osobiście bardzo się cieszę, że mogłem wesprzeć na miejscu powyższe działania od strony logistycznej i organizacyjnej.

To wyjątkowe miejsce zostało oznaczone poniższą tablicą informacyjną.

Poniżej znajduje się link do materiału video TVP Warszawa: https://www.facebook.com/watch/?v=427282694662940

Dodatkową ciekawostką dla Mieszkańców Marek może być informacja, że geodezyjny środek naszego miasta wypada, przy ul. Zabawnej, dokładnie, przy numerze 17.

Geodezyjny środek Mazowsza.

Moi Drodzy, mam przyjemność poinformowania Was o ciekawych faktach, które dotyczą #MiastoMarki, #PowiatWołomiński oraz #Mazowsze. W pierwszej połowie lipca skontaktował się ze mną Mariusz Meus przewodniczący Akcji Geodezyjnej Honorowy Południk Krakowski, który przedstawiając mi swoją osobę oraz działalność akcji edukacyjnej – zapoznał mnie z faktami dotyczącymi geodezyjnego środka Mazowsza. Dzieląc się tą wiedzą, zostałem poproszony o pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród lokalnej społeczności oraz wsparcie logistyczne na miejscu.

Już jutro około godziny 14:00 na mareckiej zwałce będzie miało miejsce ciekawe wydarzenie. Akcja Geodezyjna Honorowy Południk Krakowski, wraz z Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz oraz lokalnymi miłośnikami geodezyjnych ciekawostek wyznaczą na wzgórzu geodezyjny środek Mazowsza, który znajduje się właśnie w Markach, w powiecie wołomińskim. Punkt ma współrzędne 52°20’28,575″N
i 21°05’59,386″E (współrzędne geodezyjne płaskie w układzie „2000/7″: X=5800874,96 m; Y=7506803,30 m). Wspomniany punkt zostanie symbolicznie oznaczony umieszczoną w tym miejscu tablicą, informującą o ww. fakcie. Jeśli ktoś jest chętny, to warto zajrzeć.


W kwestii ewentualnego przejęcia ul. Ząbkowskiej przez Powiat.

Na początku lipca złożyłem interpelację do Starosty #PowiatWołomiński o rozpatrzenie możliwości przejęcia w zarząd Powiatu gminnej dziś drogi, czyli ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej w #MiastoMarki do ul. Szpitalnej w #MiastoZąbki.

Z otrzymanej odpowiedzi jasno wynika, że nie będzie to takie proste. Oczywiście Starostwo Powiatowe nie mówi nie, ale miasto Marki musiałoby spełnić kilka warunków, aby powrócić do tematu, który rozpoczął się w 2012 roku. Wówczas Powiat wymagał od władz miasta demontażu progów zwalniających, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Mieszkańców ul. Ząbkowskie. Sam będąc wtedy radnym gminnym głosowałem przeciwko likwidacji progów.

W kwestii progów nic się nie zmieniło i Mieszkańcy, bojąc się o bezpieczeństwo swoich rodzin nie chcą słyszeć o ich likwidacji. Myślę jednak, że są inne rozwiązania, jak np. wyniesione skrzyżowania, które dają podobne efekty jak progi zwalniające. Pytanie, czy inne rozwiązania są dopuszczalne na drodze tej kategorii. Oczywiście nic na siłę, bezpieczeństwo Mieszkańców jest najważniejsze. Jeśli nie uda się wypracować w tej sprawie jakiegoś porozumienia, to ul. Ząbkowska zostanie w miejskich zasobach, a jej remontu będzie musiało dokonać miasto.

Moje zainteresowanie tym tematem wynika głównie z chęci przyspieszenia remontu ul. Ząbkowskiej. Wiadomym jest, że łatwiej finansować taki remont z dwóch budżetów (Powiat Wołomiński, Miasto Marki), niż jednego, czyli tego miejskiego.