W kwestii ewentualnego przejęcia ul. Ząbkowskiej przez Powiat.

Na początku lipca złożyłem interpelację do Starosty #PowiatWołomiński o rozpatrzenie możliwości przejęcia w zarząd Powiatu gminnej dziś drogi, czyli ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Fabrycznej w #MiastoMarki do ul. Szpitalnej w #MiastoZąbki.

Z otrzymanej odpowiedzi jasno wynika, że nie będzie to takie proste. Oczywiście Starostwo Powiatowe nie mówi nie, ale miasto Marki musiałoby spełnić kilka warunków, aby powrócić do tematu, który rozpoczął się w 2012 roku. Wówczas Powiat wymagał od władz miasta demontażu progów zwalniających, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Mieszkańców ul. Ząbkowskie. Sam będąc wtedy radnym gminnym głosowałem przeciwko likwidacji progów.

W kwestii progów nic się nie zmieniło i Mieszkańcy, bojąc się o bezpieczeństwo swoich rodzin nie chcą słyszeć o ich likwidacji. Myślę jednak, że są inne rozwiązania, jak np. wyniesione skrzyżowania, które dają podobne efekty jak progi zwalniające. Pytanie, czy inne rozwiązania są dopuszczalne na drodze tej kategorii. Oczywiście nic na siłę, bezpieczeństwo Mieszkańców jest najważniejsze. Jeśli nie uda się wypracować w tej sprawie jakiegoś porozumienia, to ul. Ząbkowska zostanie w miejskich zasobach, a jej remontu będzie musiało dokonać miasto.

Moje zainteresowanie tym tematem wynika głównie z chęci przyspieszenia remontu ul. Ząbkowskiej. Wiadomym jest, że łatwiej finansować taki remont z dwóch budżetów (Powiat Wołomiński, Miasto Marki), niż jednego, czyli tego miejskiego.