Dziś w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dziś w pięknym Parku Wolności, przed Muzeum Powstania Warszawskiego miało miejsce wyjątkowe spotkanie z Kombatantami Powstania Warszawskiego. Wśród obecnych m. in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Oczywiście w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich najważniejszych związków dbających o pamięć Powstania Warszawskiego. Nie zabrakło również Harcerzy, którzy licznie (ponad 1000) stawili się dzisiejszego dnia.

Przedstawiciele m. in. władz państwowych i samorządowych oraz związków.

Z Panem Leszkiem Żukowskim – żołnierzem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a dziś prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Panem Zbigniewem Galperynem – podpułkownikiem WP, żołnierzem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a obecnie wiceprezesem i sekretarzem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Remont przedłużenia ul. Ząbkowskiej – ul. Szpitalna w Ząbkach.

Już niebawem, kwestia kilku miesięcy, zostanie przeprowadzony remont drogi #PowiatWołomiński – odcinka ul. Szpitalnej w #MiastoZąbki od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Ząbkowską w #MiastoMarki. Najprawdopodobniej remont obejmie również samo skrzyżowanie. Obecnie wspomniany odcinek drogi jest w bardzo złym stanie, a jest to ciąg komunikacyjny, z którego korzysta wielu Mieszkańców Marek.

Posiedzenie komisji poświęcone obchodom 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wczorajsze posiedzenie komisji #PowiatWołomiński, którego głównym tematem były kwestie związane z organizacją obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Korzystając z okazji, na prośbę Honorowy Południk Krakowski przekazałem wicestaroście Robert Szydlik specjalny certyfikat informujący, gdzie znajduje się geodezyjny środek #Mazowsze oraz oficjalne pismo w tej sprawie.