Nowe tablice z nazwą ulicy. Realizacja złożonego przeze mnie wniosku.

Jakiś czas temu złożyłem do Burmistrza Miasta Marki wniosek o wymianę tablic nazwy jednej z mareckich ulic. Tablice zostały zamontowane, za co pięknie dziękuję w imieniu Mieszkańców, jak i własnym.
Mój wniosek w powyższej sprawie:
https://werelich.net/…/zmienmy-tablice-z-nazwa-ulicy-popie…/
Odpowiedź na mój wniosek:
https://werelich.net/…/tablice-z-nazwa-ulicy-popieluszki-z…/

Warto obejrzeć. Materiał video z działań wojennych na terenie Marek.

Niewiele filmów dokumentuje działania wojenne na terenach #MiastoMarki, tym bardziej cenny jest poniższy materiał:
https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1001734
Zachęcam do obejrzenia. Około 1:24 widzimy ostrzał #Warszawa przez radzieckie haubice na tyłach ówczesnego i obecnego kościoła pw. św. Izydora w Markach.
#80rocznica#IIWojnaŚwiatowa#Wrzesień1939#Pamiętamy

Wspólnie można więcej!

Podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu podjęliśmy uchwałę, w wyniku której zostanie zawarte partnerstwo #PowiatWołomiński #MiastoMarki #GminaWołominna na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. #dlaMieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach #radnyWerelich

Pierwszy krok zrobiony!

W ostatnich dniach złożyłem interpelację do Starosty Powiatowego w sprawie wprowadzenia zasad w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, które będą miały na celu m. in.: wyeliminowanie tzw. „jednorazówek”, tj. kubków, talerzyków, sztućców, reklamówek, itp.; zastąpienie plastikowych butelek – opakowaniami wielokrotnego użytku, itd.

Sierpniowa sesja rady powiatu, a tu woda w karafce. Pierwszy krok zrobiony. Dziękuję Panie Starosto!

Dla bezpieczeństwa nad wodą!

W pierwszej połowie roku złożyłem wspólnie z radnym sejmiku #Mazowsze Krzysztof Strzałkowski interpelację do Marszałka w sprawie przeglądu lokalizacji na terenie Mazowsza, które zostały objęte programem #CzarnyPunkWodny 

Jeden z takich punktów znajduje się w #MiastoMarki i obejmuje zbiornik wodny znany pod nazwą „Kruczek” (jezioro Czarne). W momencie składania interpelacji tablica informacyjna była zniszczona (zdjęcie), natomiast jeszcze przed okresem wakacyjnym zawieszono nową tablicę (zdjęcie), która jest w tym miejscu do dziś i mam nadzieję, że nie ulegnie kolejnej dewastacji. #radnyWerelich #dlaMieszkańców

Poniżej link do treści interpelacji w powyższej sprawie: https://werelich.net/…/akweny-a-bezpieczenstwo-czyli-inter…/

Pod poniższym linkiem odpowiedź Marszałka na złożoną interpelację:
https://www.mazovia.pl/…/art,748,1119-interpelacja-radnego-…

#Samorządowo

Sierpniowe posiedzenia komisji i główne tematy związane z edukacją i kulturą. Wszystkie szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński są w pełni przygotowane do roku szkolnego 2019/2020. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego, gdzie przyjęliśmy do naszych szkół ok. 800 uczniów, w rozpoczynającym się roku szkolnym naukę rozpocznie ok. 1400 uczniów, w 180 oddziałach. Wzrost mocno zauważalny. 
Na posiedzeniu Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST rozmawialiśmy głównie o przygotowaniach do 100. rocznicy #BitwaWarszawska1920. Na posiedzeniu gościliśmy również prof. Oskara Czarnika, honorowego obywatela Kobyłki.

Dla środowiska naturalnego! Koniec z „jednorazówkami”.

W ostatnich dniach złożyłem do Starosty Powiatowego interpelację w sprawie wprowadzenia zasad w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, które będą miały na celu m. in.: wyeliminowanie tzw. „jednorazówek”, tj. kubków, talerzyków, sztućców, reklamówek, itp.; zastąpienie plastikowych butelek – opakowaniami wielokrotnego użytku luz butelkami zwrotnymi, czy drukowanie dokumentów papierowych w opcji dwustronnej. Wszystko to dla ochrony środowiska naturalnego. 


Liczę na to, że podążając śladem samorządów, które podobne zmiany już wprowadziły – działania Powiatu będą również wzorem do naśladowania dla wszystkich gmin i miast na terenie powiatu wołomińskiego. 

W Polsce funkcjonuje ponad 2800 samorządów. Jeśli wszystkie z nich wprowadziłyby na przełomie najbliższych lat zmiany, o których piszę w swojej interpelacji, to skala pozytywnego oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość byłaby naprawdę zauważalna. 

Jestem również przekonany, że powyższe działania wymusiłyby na producentach zmiany na etapie produkcji, a to już skok milowy w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszym mieście, regionie, kraju… #radnyWerelich #dlaŚrodowiskaNaturalnego