Bezpieczna droga do nowej szkoły, przy ul. Wspólnej (SP4-MCER).

W odpowiedzi na mój wniosek: https://werelich.net/2019/09/05/bezpiecznadrogadoszkoly/
Zastępca Burmistrza #MiastoMarkiDariusz Pietrucha informuje, że została rozpoczęta procedura wykonania przejścia dla pieszych na ul. Stawowej (rejon ul. Sowińskiego/Saturna). Wystąpiono również do mareckiej Policji o zwiększenie patroli prewencyjnych w ww. lokalizacji. Bardzo dziękuję w imieniu Mieszkańców naszego miasta za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do wniosku.
#dlaMieszkańców#radnyWerelich