Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim.
Na marginesie, jestem jednym z dwóch przedstawicieli Rady Powiatu – właśnie w PRDPP, dlatego przyjdzie nam wspólnie pracować i działać…

Więcej w linku poniżej:
https://www.powiat-wolominski.pl/aktualnosci/804