Rusza przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach, wraz z przebudową skrzyżowania w Markach.

Rozpoczyna się przebudowa drogi #PowiatWołomiński ul. Szpitalnej w Ząbkach na odcinku od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Ząbkowską w Markach (łącznie ze skrzyżowaniem).

Zgodnie z umową prace obejmą m.in.:
– rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodnika oraz elementów drogowych,
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów,
– wykonanie kanalizacji deszczowej.


Planowane zakończenie prac to jeszcze ten rok – 20.12.2019 r.
Wartość zamówienia to 1 825 926,25 zł. zł
Wykonawcą jest spółka ALBU Sp. z o.o.