Stała organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania Kościuszki/Piotra Skargi.

Z otrzymanej odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo ( https://werelich.net/…/problemy-parkingowe-w-rejonie-ul-ko…/ ) wynika, że zostanie wprowadzona Stała organizacja ruchu na odcinku ul. Tadeusza Kościuszki, który był tematem ww. pisma.

W uzupełnieniu do poniższej odpowiedzi otrzymałem dodatkowe informacje mailowe z mareckiego UM o następującej treści: „SOR będzie stworzony na ulicę Tadeusza Kościuszki z uwzględnieniem skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi oraz pobliskim rejonem. W razie potrzeby zostanie również wykonana aktualizacja stałej organizacji ruchu T. Kościuszki na odcinku do ul. Okólnej.”

Oczywiście zakładam, że samo wprowadzenie SOR, czyli m. in. oznakowania pionowego i poziomego, czy kwestii związanych z geometrią drogi, nie rozwiąże problemu z uwagi na brak miejsc parkingowych w tym rejonie. Będzie to jednak pierwszy znaczący krok w celu poprawienia obecnej sytuacji. #dlaMieszkańców #radnyWerelich