Drogi wojewódzkie nr 631 i 634 – interpelacje.

Wczoraj zostały złożone interpelacje do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dróg wojewódzkich nr 631 i 643. Każda z wymienionych dróg ma ogromne znaczenie dla naszego regionu, a dla Mieszkańców naszego miasta z pewnością kluczowa jest DW631. Interpelację złożyli wspólnie radny sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski oraz radni powiatu wołomińskiego Ewa Rosa, Janusz Werczyński, Adam Łossan, Tomasz Kalata, Tomasz Szturo, Jerzy Mikulski oraz moja skromna osoba.