Dobre wieści! Powraca przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki/Wołodyjowskiego!

W tegorocznym budżecie #PowiatWołomiński zabezpieczyliśmy środki na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej w ciągu ul. Sosnowa/Kościuszki z ul. Wołodyjowskiego w Markach. Przebudowa ma na celu powstanie w tym miejscu przejścia dla pieszych, które historycznie funkcjonowało w tej lokalizacji przed kompleksowym remontem drogi. Przesłałem również sugestie do stosownego wydziału powiatu, aby przyszłe przejście było dodatkowo zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa, ponieważ jak wszyscy wiemy korzystać z niego będzie duże grono Mieszkańców naszego miasta, w tym dzieci i młodzieży, które będą pokonywać codzienną drogę do przedszkola, szkoły, czy na przystanek autobusowy.

W zeszłym roku, wsłuchując się w głos Mieszkańców – wspólnie z radną Ewa Rosa zabiegaliśmy o powrót przejścia dla pieszych w tym miejscu, dlatego bardzo cieszymy się, że problem zostanie rozwiązany. https://werelich.net/…/brak-przejscia-dla-pieszych…/…

Dziękujemy również staroście oraz naczelnikowi wydziału dróg powiatowych za uwzględnienie głosu Mieszkańców oraz naszych jako radnych powiatu wołomińskiego.https://werelich.net/…/przejscie-dla-pieszych-na-ul…/

Przejście dla pieszych na ul. Okólnej – na wysokości nr 39A

Przejście dla pieszych na ul. Okólnej – na wysokości nr 39A nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, dlatego na wniosek i prośby Mieszkańców naszego miasta złożyłem stosowne pismo do Burmistrza #MiastoMarki w tej sprawie.Treść pisma i zawarta w nim argumentacja poniżej.#dlaMieszkańców #WerelichPomaga #radnyWerelich #BezpieczneMarki