Kolejne, szóste posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w #PowiatWołomiński, pierwsze w tym roku.

tematy związane były z harmonogramem działań na ten rok. Wystosowaliśmy również apele do Zarządów Powiatu oraz Mazowsza w sprawie przygotowania do nowego okresu finansowania UE dla regionu warszawskiego stołecznego.

W apelu piszemy m. in. „Rada Ministrów przedstawiła do konsultacji Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Oznacza to, że rozpoczął się okres operacjonalizacji celów i zasad wykorzystania środków unijnych. Beneficjentami tych środków będą m.in. samorządy lokalne oraz organizacje społeczne. Bardzo ważnym obszarem, w którym będzie można pozyskać środki europejskie będzie ten, który dotyczy unijnego celu „Europa bliżej obywateli”. Jego istotą jest zwiększenie wpływu wspólnot lokalnych na kształt działań nakierowanych na rozwój terytoriów i rozwiązywania specyficznych problemów. W ramach celu wspierana będzie realizacja na poziomie lokalnym i ponadlokalnym strategii ukierunkowanych na zmiany strukturalne danego obszaru, w zgodzie z priorytetami UE oraz celami zdefiniowanymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategiach Rozwoju Województw. Realizacja celu związana jest z instrumentami terytorialnymi planowanymi do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Są nimi „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” oraz „Inne Instrumenty Terytorialne”.”

„Ważnym elementem strategii, wymaganej w procedurach pozyskiwania środków unijnych jest udział w ich tworzeniu mieszkańców i organizacji społecznych. Widzimy w tym dużą rolę, którą może odegrać rada działalności pożytku publicznego.Jednym z istotnych beneficjentów środków unijnych w nowej perspektywie będą organizacje pozarządowe. Mogą one być obligatoryjnym partnerem w pozyskiwaniu środków, a także same pozyskiwać środki przeznaczone tylko dla sektora pozarządowego, po które administracja samorządowa nie może wnioskować. To w naszym przekonaniu wyzwanie dla Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale także dla administracji samorządowej, związane ze stworzenia efektywnego sytemu współpracy pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.Wyżej zaprezentowane wyzwania, w naszym przekonaniu są istotne dla planowana rozwoju naszego powiatu.”

Jaśniej i bezpieczniej na przejściu dla pieszych na ul. Fabrycznej #PowiatWołomiński

W październiku informowałem o ogłoszeniu przetargu na wykonanie przez Powiat 25 doświetleń LED przejść dla pieszych, wśród nich marecka lokalizacja w rejonie skrzyżowania ul. Fabrycznej i Malinowej ( http://werelich.net/…/doswietlenie-led-przy…/)W lipcu zeszłego roku złożyłem interpelację w kwestii ww. przejścia dla pieszych (http://werelich.net/…/doswietlenie-przejscia-dla…/)Jeszcze w zeszłej kadencji wnioskowaliśmy wspólnie z radnym Adamem Łossanem w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa poprzez doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Fabrycznej. Przy okazji zakończonego remontu wspomnianej ulicy powstało takie przejście np. przed ul. Malinową, jadąc od strony Zielonki. Z tego miejsca dziękuję Staroście za przychylność w powyższej sprawie.

9 mln zł na szereg nowych inwestycji w powiecie.

Podczas lutowej sesji Rady #PowiatWołomiński przyjęliśmy szereg uchwał wprowadzających zmiany w tegorocznym budżecie na kwotę ok. 9 mln zł.

1 mln złotych na rozbudowę drogi powiatowej nr 4367W

Rozszerzenie zadania inwestycyjnego o przebudowę drogi powiatowej nr 4333W

Dodatkowy 1 mln złotych na zakup masy bitumicznej niezbędnej do wymiany nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych. Łączny budżet na te działania w tym roku to 4,5 mln zł

Dodatkowy 1 mln zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, które zostały przejęte przez Powiat na realizację inwestycji drogowych

400 tys. zł na adaptację budynku przy ul. Wileńskiej w Wołominie na potrzeby obsługi bezpośredniej interesantów Starostwa

240 tys. zł na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (m.in. pomostu) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.

Zabezpieczyliśmy również środki budżetowe na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce.

Idąc za ciosem…

Zadaję sobie pytanie, jeśli stan tego pojazdu nie wskazuje na to, że jest porzucony i nie jest używany, to co jeszcze musi się wydarzyć, aby został odholowany zgodnie z art. 50a Prawo o ruchu drogowym?I cały ten śmietnik na parkingu przed Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Rozmawiałem w tej sprawie z Panem Komendantem. Myślę, że koniec passta w tym miejscu jest bliski. Nie odpuszczę, bo strasznie mnie to razi…

Jeśli pozostawiony/porzucony pojazd zagraża niebezpieczeństwu w ruchu drogowym – usuwa go powiat, w innym przypadku obowiązek ten leży po stronie gminy.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na naszą interpelację jasno wynika, że w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku, gdy pozostawiony został w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. W tej sytuacji sprawą zajmie się powiat.

W przypadku jednak, gdy pozostawiony pojazd jest bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi, o czym mówi art. 50a. ustawy Prawo o ruchu drogowym i jest to obowiązkiem gminy.

Przesłanką do tego, że pojazd nie jest używany, którymi kierują się np. strażnicy miejscy, a które mogą być brane pod uwagę to: stan zewnętrzny i wewnętrzny, pojazdu oraz jego wiek, brak aktualnych badań technicznych, swobodny dostęp do wnętrza pojazdu dla osób trzecich, np. otwarte drzwi, klapa bagażnika

Jeśli zaś chodzi o kwestie związane z okresem przez jaki pojazd musi stać nieużywany, aby można uznać go porzucony, to wspomina o tym postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2B1BA16058) „Nieużywanie pojazdu w rozumieniu powołanego ad 50a jest, jak należy przyjąć zgodnie z ratio legis przepisu, stanem trwającym dłuższy czas.”

W przywołanym powyżej art. 50a mowa jest również o drodze. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.110) ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Jeśli chodzi o drogi publiczne to dzielimy je m. in. na gminne i powiatowe.

Jeśli zaś chodzi o drogi wewnętrzne to mówimy o innych drogach, drogach rowerowych, placach i parkingach dopuszczonych do ruchu, które nie są zaliczone do dróg publicznych. Wspomniany art. 50a będzie miał zawsze zastosowanie, jeśli mówimy o drodze wewnętrznej, która znajduje się na obszarze strefy ruchu lub zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli jest inaczej, to wyjątkiem będzie przesłanka mówiąca o zagrożeniu i bezpieczeństwie ludzi i mienia. Oczywiście pojazdy wskazane do odholowania muszą być zakwalifikowane do tego przez Policję lub Straż Miejską.

Moi Drodzy, jeśli zatem widzicie pozostawione/porzucone pojazdy, które stwarzają zagrożenie, niebezpieczeństwo w ruchu drogowy, to takie właśnie przypadki zgłaszajcie do mnie. Wówczas będę interweniował za pośrednictwem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W innych przypadkach proszę kierować zgłoszenia do mareckiego urzędu lub na Komisariat Policji w Markach.Treść naszej interpelacji w linku poniżej: http://werelich.net/2021/02/05/ciag-dalszy-walki-z-wrakami/

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Info.

Ostatnie, wtorkowe posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki #PowiatWołomiński to przede wszystkim temat związany z nowymi profilami klas oraz kierunkami kształcenia, które zaoferujemy uczniom naszych szkół powiatowych od nowego roku szkolnego 2021/2022.

Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach:Klasa ratownictwa medycznego,Klasa stewardess i stewardów,Klasa lotnictwa wojskowego

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie:Klasa medyczno-pielęgniarska,Klasa medyczno-asystencka

Liceum ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie:Klasa humanistyczna

Zespół Szkół w Wołominie (ul. Legionów 85)Technik budownictwa,Technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Ważna informacja!

Od 1 marca Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska będzie działała w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin.Oddział znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do rejestracji pod numer: 22 76-33-154 (od 1 marca).

I Memoriał im. Bogdana Króla.

Ponad dwa lata temu wyszedłem z inicjatywą upamiętnienia wyjątkowego człowieka – śp. Pana Bogdana Króla, to już pięć lat odkąd nie ma z nami Bogusia (uzasadnienie w piśmie poniżej), przez większość swojego życia związanego z Marcovia Marki Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem Mieszkańców naszego miasta, działaczy i wszystkich osób zaangażowanych w działalność klubu. Uzyskała również poparcie Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki o czym informowałem za pośrednictwem tego wpisu: http://werelich.net/…/decyzja-zapadla-bedzie-memorial…/Niestety realizacja opóźniała się z uwagi na wiele kwestii (okres powyborczy, zmiany organizacyjne w klubie, na koniec pandemią).

Kilka lat temu obiecałem jednak dopilnować tematu i tak się też właśnie dzieje. Ostatnio odbyłem bardzo rzeczowe i owocne spotkanie z dyrektorem ds. sportu Maciej Goławski Z najważniejszych informacji, które zostały ustalone to termin memoriału, który jeśli nic nie stanie na przeszkodzie (covid) planowany jest na ostatni weekend sierpnia (28-29.08.2021) Wiemy już jak będą wyglądać rozgrywki, itd., ale o tym będziemy informować w stosownym czasie.

Jedno jest pewne, wszystkim nam zależy, aby memoriał był wydarzeniem cyklicznym, o wysokim poziomie sportowym, tak aby na przełomie lat stał się rozpoznawalnym turniejem na piłkarskiej mapie Polski, a może i dalej. Wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie dziękuję z całego serca.