#Mazowsze udzieli wsparcia dla bibliotek powiatowych, a dokładnie dofinansuje działy pedagogiczne w pięciu powiatowych placówkach.

Dla nas jako mieszkańców #PowiatWołomiński najważniejszy jest fakt, że kwotą 180 tys. zł wsparta zostanie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów W sumie tegoroczna dotacja wyniesie 705 tys. zł, a pozostałe cztery powiaty, które otrzymają dofinansowania to: białobrzeski 110 tys. zł, otwocki 140 tys. zł, przysuski 130 tys. zł, sierpecki 145 tys. zł. Tak zdecydowali podczas dzisiejszej sesji radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego. #GoodJob

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury #PowiatWołomiński w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie – pierwsze po długiej przerwie w trybie stacjonarnym, choć do normalności jeszcze daleko…

Dwa główne tematy:Obchody 200. rocznicy urodzin #KamilCyprianNorwid w ramach trzech powiatów i ośmiu gmin. Obchody będą obejmować cały obecny rok i skupią działania związane z wydarzeniami oraz publikacjami ściśle związanymi z życiem i twórczością artysty.Publikacja książki naukowej związanej z bitwą pancerną, która miała miejsce na terenie naszego powiatu w lipcu 1944 roku, również na terenie naszego miasta. Wszystko idzie w dobrym kierunku, aby książka ukazała się jeszcze w tym roku. Planowany, niewielki nakład sprawi, że będzie to z całą pewnością poszukiwana pozycja.Ciesze się, że powiatowa biblioteka otwiera się na działania wychodzące poza Wołomin, o czym będziemy mogli przekonać się już niebawem. Mocno dziś do tego zachęcałem, szczególnie z uwzględnieniem zachodnich gmin powiatu, takich jak Marki. Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli, ta związana z pandemią, to widziałbym takie działania chociażby we współpracy z naszą gminną biblioteką, z wykorzystaniem #MCER. Wszystko to z korzyścią dla Mieszkańców naszego miasta i powiatu.