PolskaNato #22lata

To właśnie 12 marca 1999 roku w miejscowości Independence w stanie Missouri, w Bibliotece Trumana Polska, wraz z Czechami oraz Węgrami zostały oficjalnie członkami NATO. Bronisław Geremek – ówczesny minister spraw zagranicznych w towarzystwie swoich odpowiedników z Czech i Węgier przekazali Madeleine Albright – sekretarz stanu USA dokumenty ratyfikacyjne.

https://images.app.goo.gl/t4PgjX5teViHq6i96

Bezpieczeństwo na ul. Michała Wołodyjowskiego.

Wspólnie z radną Anną Chojecką złożyliśmy pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ww. ulicy. Progi zwalniające są jedynie pewną propozycją, ponieważ każdy z nas ma mieszane zdanie na ich temat. Generalnie chodzi o poprawę obecnej sytuacji. Nasze pismo jest wynikiem zgłoszeń Mieszkańców tego rejonu, w tym rodziców dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej, zlokalizowanej właśnie przy ul. Wołodyjowskiego.

Powiat Wołomiński organizacją rządową?!

Złożyłem wniosek do Starosty #PowiatWołomiński o wprowadzenie zmian na oficjalnej stronie FB Starostwa Powiatowego. Dziś zaglądając na wspomniany profil możemy dowiedzieć się, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest organizacją rządową.
Dodatkowo proszę w piśmie o udostępnianie na oficjalnym profilu starostwa wszelkich informacji naszych powiatowych instytucji/jednostek m. in. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów

Powiat Wołomiński uruchomilił nową usługę, która umożliwia przeglądanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Usługa dostępna jest w serwisie mapowym Systemu Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Wołominie: http://www.wolominski.e-mapa.net.

Możemy sprawdzić m. in.:
✔️ obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (częstotliwość: raz na 10 lat);
✔️ obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (częstotliwość: raz na 100 lat);
✔️ obszary szczególnego zagrożenia powodzią od morza, w tym morskich wód wewnętrznych, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 1% (częstotliwość: raz na 100 lat).

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są opublikowane na portalu http://www.wolominski.e-mapa.net (zakładka: Wody Polskie).
https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

Pomóżmy Jackowi!

Kochani!
Nasz kolega i jednocześnie Mieszkaniec naszego miasta Jacek Kowalewski potrzebuje krwi, sprawa jest bardzo poważna, a czas ma tu wielkie znaczenie.

Krew oddajemy (wymagany dowód osobisty) w: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Warszawie ul. Saska 63/75

UWAGA WAŻNE!!!
Wskazujemy, że dla Jacka Kowalewskiego, pacjenta Szpitala Praskiego.

Inna możliwość:
Mobilny ambulans m.in.
Legionowo (sobota)
Ząbki, Radzymin (niedziela)

Więcej szczegółów znajdziecie również pod poniższym linkiem: https://www.rckik-warszawa.com.pl/gdzie-i-kiedy-oddac-krew

Nowe połączenie Marek z Kobyłką…

Od minionego piątku możemy już korzystać z drogi powiatowej w ciągu ul. Głównej i Dworkowej. Jest to możliwe, ponieważ zostały ukończone prace związane z wiaduktem nad #ObwodnicaMarek który powinien powstać już kilka lat temu jako element budowy obwodnicy. #PowiatWołomiński budowę drogi powiatowej zakończył już jakiś czas temu, ale z uwagi na brakujący wiadukt nie mógł udostępnić trasy dla ruchu samochodowego. To tak w kwestiach historycznych. Dziś możemy cieszyć się szybkim i komfortowym połączeniem naszego miasta z Kobyłką, Zielonką, czy Wołominem i to jest najważniejsze. Czekamy jeszcze na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Główna/DW631/Dworkowa, która jest na ostatniej prostej uzgodnień samorządów: Powiatu, #MiastoMarki oraz #Mazowsze.

Nieprzyjemne znalezisko…

Zgłosiłem do mareckiego urzędu wrak spalonego samochodu z prośbą o jego usunięcie. Znalezisko znajduje się nieopodal pomnika upamiętniającego śmierć Mieszkańców Strugi, Marek, Pustelnika i Zielonki rozstrzelanych przez hitlerowców w 1944 r. w okolicach zbiornika wodnego Kruczek.