Stukające studzienki na ul. Fabrycznej. Będzie przegląd.

Zostanie przeprowadzony przegląd drogi – ul. Fabrycznej (droga powiatowa). Jeśli wykaże on usterki, to zostaną one przekazane do wykonawcy celem ich usunięcia. Niestety (kwestie historyczne) jest to jedyna lub jedna z niewielu dróg w mieście/powiecie, gdzie zlokalizowano pod nawierzchnią tak wiele urządzeń. Dodatkowo jest to droga, która generuje jeden z największych w powiecie ruch pojazdów. Wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy w tej sprawie interpelację. Cel jeden – ograniczyć, a najlepiej wyeliminować problem stukających studzienek.


Poniżej link do złożonego przez nas pisma:
https://werelich.com/2021/04/27/stukajace-studzienki-na-ul-fabrycznej-kolejna-inwestycja-w-tej-sprawie/