Ostatecznie rondo, czy sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu DW631 z ulicą Główną i Dworkową?

Wiemy, że na dziś projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 zakłada sygnalizację świetlną na ww. skrzyżowaniu. Rozwiązanie tymczasowe (sygnalizacja), które ma pojawić się niebawem ma być również tym ostatecznym. Niemniej jednak temat ten budzi duże emocje wśród lokalnej społeczności, ponieważ z prowadzonych na portalach społecznościowych dyskusji wynika, że Mieszkańcy naszego miasta, jak i powiatu chętniej widzieliby w tym miejscu rondo. Koncepcja z rondem pojawiła się już swego czasu w 2016 r. i była koncepcją proponowaną przez marecki samorząd. W międzyczasie koncepcje ulegały wielu zmianom i na dziś pozostaje ta z sygnalizacją świetlną.

W związku z powyższym wspólnie z radnymi sejmiku województwa mazowieckiego: Anna Katarzyna Brzezińska Krzysztof Strzałkowski Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego  oraz radnymi powiatowymi: Ewą Rosą, Adam Łossan Tomasz Szturo wystąpiliśmy z interpelacją do Marszałka #Mazowsze z pytaniami, dotyczącymi skrzyżowania DW631 z ul. Główną i Dworkową. Pytamy o argumentację przy wyborze opcji z sygnalizacją świetlną, ewentualne zmiany oraz terminy z tym związane. Dodatkowo pytamy o termin pojawienia się tymczasowej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Choć w różnych składach osobowych jest to już nasze kolejne wystąpienie w sprawie przebudowy tej jednej z najważniejszych tras na terenie Mazowsza, a także powiatu wołomińskiego.

https://werelich.com/2020/02/28/drogi-wojewodzkie-nr-631-i-634-interpelacje/
https://www.warszawa.pl/biznes/mazowieckie-interwencje-drogowe/
https://www.zyciepw.pl/kiedy-przebudowa-waznych-drog-na-mazowszu
https://www.zyciepw.pl/bezpieczenstwo-na-skrzyzowaniu-drogi-wojewodzkiej-nr-631-z-ulica-glowna-i-dworkowa
https://werelich.com/2021/03/19/przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-631-to-temat-naszej-kolejnej-interpelacji-do-marszalka-mazowsze/
https://werelich.com/2021/04/27/kompleksowa-przebudowa-dw631/