#prosimyNIEwKURZaj

Jak wynika z odpowiedzi na moje pismo (https://werelich.com/2021/06/08/prosimyniewkurzaj/) w sprawie realizacji akcji uświadamiającej, mającej na celu ograniczenie prędkości na drogach gruntowych #MiastoMarki – w tym roku pojawia się kolejne znaki tego typu. Oczywiście posiadając listę ulic, które zgłosili do mnie Mieszkańcy naszego miasta – przekażę taki wykaz do stosownego wydziału UM Marki.

Sesja rady #PowiatWołomiński to przede wszystkim trzy tematy:

Raport o stanie powiatu wołomińskiego, z którym można się zapoznać pod poniższym linkiem, a warto ponieważ zawiera wiele ciekawych statystyk oraz wartościowych informacji: http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php….

Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 r. i tu ważna wiadomość – decyzją radnych była jednogłośna, co oznacza pozytywną ocenę wystawioną przez wszystkich radnych, niezależnie od ugrupowań, które reprezentują.

Udzielenie Wotum Zaufania dla Zarządu Powiatu za 2020 r. Tu decyzja była identyczna jak w przypadku absolutorium.Dla mnie osobiście bardzo ważnym jest, że współpraca na linii Zarząd – Rada układa się bardzo dobrze, ponieważ jest to gwarancja dla naszych Mieszkańców dobrze wykonanej przez nas pracy ma rzecz lokalnej społeczności.Co się udało dzięki tej współpracy zrealizować w ubiegłym roku?

W latach 2019-2020 pozyskaliśmy ponad 1⃣4⃣7⃣ mln zł zewnętrznych funduszy m.in. na remonty dróg, rozbudowę szpitala, czy budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Dochody Powiatu na przełomie 2018 i 2020 roku zwiększyły się o ponad 8⃣4⃣ mln złotych.

2⃣0⃣2⃣0⃣ rok to również czas walki z pandemią koronawirusa, która nieodzownie wpłynęła na nasze społeczeństwo. Za pośrednictwem Powiatowego Urządu Pracy w Wołominie, wsparliśmy przedsiębiorców i pracowników w okresie pandemii kwotą ponad 9⃣1⃣ mln złotych. Z tego miejsca gratuluję Zarządowi Powiatu, dziękuję za bardzo dobrą współpracę i liczę na więcej 😉🙂

#dlaMieszkańców#WspólnaSprawa

Brawa dla Naszych Młodych Sportowców!

Zakończenie sezonu zawodniczek i zawodników Akademia Piłkarska Marcovia – Marki Świetne wyniki, awanse do wyższych klas rozgrywkowych, a to wszystko w bardzo trudnym, bo pandemicznym sezonie. Brawa 👏 dla naszych młodych sportowców, trenerów, rodziców, działaczy i wszystkich tych osób, które wspierają nasz lokalny klub na różnych poziomach.Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki

Trzeba rozmawiać…

Nie ma takiego czasu spotkania, który wystarczyłby na omówienie wszystkich istotnych spraw dla naszego miasta oraz jego Mieszkańców. Rozmawialiśmy z Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki o wielu problemów, które zgłaszają do mnie nasi Mieszkańcy i jestem przekonany, że większość z nich uda się rozwiązać w najbliższym czasie. Nie wszystkie problemy wymagają pisemnego zgłoszenia, więc tego typu cykliczne spotkania są potrzebne. To już poniekąd taka nasza wspólna tradycja.

Będzie kwieciście i zielono na rondzie, przy ulicach Kościuszki/Sosnowa.

Ruszyły prace prowadzone przez #PowiatWołomiński na rondzie Kościuszki/Sosnowa w #MiastoMarki, gdzie zostaną posadzone nowe rośliny – kwiaty, krzewy, itd. 🌷🌸 🌿🌼
W ramach realizowanej umowy zasadzimy w sumie ok. 2⃣5⃣0⃣0⃣ nowych kwiatów i krzewów na powiatowych rondach… Oprócz mareckiej lokalizacji będą to:
✅ 4329 W/DP 4330W w msc. Kury,
✅ 4359W ul. Wileńskiej/Reja w Wołominie,
✅ 4359W ul. Wileńskiej/Sikorskiego w Wołominie,
✅ 4359W ul. Wileńskiej/Mickiewicza w Wołominie,
✅ 4361W ul. Przejazd/Fieldorfa w Wołominie,
✅ 4361W ul. Przejazd/SosnowaLipińska w Wołominie,
✅ 4303W ul. Stary Rynek/Wyszyńskiego w Radzyminie,
a także na ulicach m.in. Lipińskiej, Radzymińskiej, Piłsudskiego w Wołominie oraz ul. Załuskiego w Kobyłce.

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 631 z ulicą Główną i Dworkową z sygnalizacją świetlną oraz lewoskrętami, zamiast dwupasmowego ronda jako rozwiązaniem docelowym.

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 631 z ulicą Główną i Dworkową z sygnalizacją świetlną oraz lewoskrętami, zamiast dwupasmowego ronda jako rozwiązaniem docelowym – bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz uwarunkowania techniczne głównymi argumentami tej decyzji.
Tymczasowa sygnalizacja świetlna w II połowie tego roku.

W maju złożyliśmy wspólnie z Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ewa Rosa Adam Łossan oraz Tomasz Szturo interpelację do Marszałka #Mazowsze w kwestii ww. skrzyżowania (https://werelich.com/2021/05/22/ostatecznie-rondo-czy-sygnalizacja-swietlna-na-skrzyzowaniu-dw631-z-ulica-glowna-i-dworkowa/) W związku z tym, że w przestrzeni publicznej (FB) rozgorzała dyskusja, czy oby rondo nie byłoby lepszym rozwiązaniem – postanowiliśmy w drodze interpelacji pozyskać argumentację fachowców, którzy zdecydowali się wdrożyć we wspomnianej lokalizacji sygnalizację świetlną, jako ostateczne rozwiązanie.

Jesteśmy usatysfakcjonowani treścią poniższej odpowiedzi, ponieważ odpowiada ona na wiele kluczowych pytań oraz wskazuje powody podjęcia takich, a nie innych decyzji. Potwierdziły się również nasze przypuszczenia w kwestii opóźnień realizacji całej inwestycji, związanej z kompleksową przebudową DW631, które nastąpiłyby w przypadku wprowadzania na tym etapie zmian. Oczywiście cała sytuacja zostanie jeszcze przeanalizowana, ale władze województwa stoją na stanowisku podtrzymującym swoje pierwotne decyzje i jak wskazują w odpowiedzi czynnik bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego był tu tym podstawowym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w II połowie przyszłego roku powinna zostać uzyskana decyzja na realizację tej jednej z najważniejszych inwestycji drogowej dla naszego regionu.

Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w odpowiedzi na naszą interpelację, którą zamieszczam na poniższych zdjęciach.

Oznakowanie pionowe i poziome na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Zajączka.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zwróciłem się do urzędu #MiastoMarki z prośbą o uzupełnienie oznakowania na skrzyżowaniu ulic Zajączka/Sowińskiego. Chodzi zarówno o oznakowanie pionowe, jaki i poziome. Dodatkowo zwracam uwagę na niebezpieczną przeprawę (przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów) właśnie tuż przy ul. Zajączka.