BitwaWarszawska1920roku w Ossowie, czyli trwające prace związane z muzeum.

👉 Wczoraj w sali konferencyjnej starostwa odbyło się spotkanie w powyższej sprawie, w którym uczestniczyli m. im. władze samorządowe powiatu wołomińskiego, przedstawiciele wykonawcy AMW SINEVIA Sp. z o.o., Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego (MWP) Paweł Żurkowski, radni gminni.
👉 Powiat przy współpracy z MWP zrealizuje punkt obsługi podróżnych, który powstanie od strony ul. Matarewicza i zapewni m.in. 60 miejsc parkingowych. 👉 Przedstawiciele Muzeum przedstawili również zdjęcia z postępów prac budowlanych związanych m.in. z regulacją rzeki Długiej i Czarnej Strugi oraz palowania pod fundamenty masztów, nasypu oraz budynku muzeum.
👉 Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Drewnica podpisano porozumienie, w wyniku którego pojazdy budowy poruszają się drogami leśnymi, zamiast ulicami Hallera i Matarewicza, które modernizuje Powiat.

Środki na budowę tymczasowej sygnalizacji świetlnej.

PowiatWołomiński przekazał podczas ostatniej sesji rady kwotę 50 tyś zł na zadanie związane z budową tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową (radni byli jednogłośni). Identyczna kwota została przekazana przez marecki samorząd, pozostałe środki zabezpiecza samorząd #Mazowsze, który jest na etapie ogłaszania przetargu na wspomniane zadanie. #WspólnaSprawa