W kwestii ul. Ceglanej.

Dziś otrzymałem odpowiedź UM Marki na złożone przeze mnie pismo w sprawie ul. Ceglanej (https://werelich.com/…/utrudnienia-dla-mieszkancow-ul…/). Z odpowiedzi wynika, że głównym utrudnieniem do realizacji przebudowy ww. ulicy są kwestie własnościowe gruntów, co będzie się wiązało z użyciem procedury ZRID, czyli wykup przez miasto działek, celem poszerzenia pasa drogi.

Oczywiście wszystko jest do zrobienia, ale z pewnością realizacja tej inwestycji będzie wymagała pewnej współpracy Mieszkańców z UM Marki. Tak jak zaproponował w piśmie zastępca burmistrza będę w kontakcie z urzędem w tej sprawie. Będę również zgłaszał ubytki w nawierzchni, które niestety cyklicznie pojawiają się na tej drodze.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich