Kolejny wrak do usunięcia.

Na prośbę Mieszkańców naszego miasta zgłosiłem do usunięcia kolejny porzucony pojazd, tym razem chodzi o samochód pozostawiony przed sklepem żelaznym w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego/Kościuszki. Wszyscy doskonale wiemy jak trudno zaparkować w tej lokalizacji, dlatego usunięcie wspomnianego pojazdu jest jak najbardziej uzasadnione. W tym przypadku ustalenie właściciela nie powinno stanowić problemu, ponieważ jeden z Mieszkańców zadeklarował wsparcie w kwestii.

Łącznik pieszy między ul. Zajączka, a Wyszyńskiego zostanie wykonany i oświetlony.

Łącznik pieszy między ul. Zajączka, a Wyszyńskiego zostanie wykonany w ramach przebudowy ulic w tym rejonie (Księdza J. Popiełuszki, Kardynała S. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II). Trwa właśnie projektowanie tej przebudowy.
Jeśli zaś chodzi o oświetlenie, to zostało właśnie ujęte w kolejnym etapie wykonania projektów oświetlenia w naszym mieście. To bardzo dobre wiadomości, ponieważ najważniejsze, że wnioskowana lokalizacja została wpisana do realizacji, a to już połowa sukcesu. Oczywiście w pierwszej kolejności projekt, następnie realizacja.
Dziękuję Burmistrzowi za pozytywny odzew na mój wniosek/prośbę (https://werelich.com/2021/09/23/11102/)

Wyniesione przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Wilcza.

Dobre wieści!
Na ulicy Sowińskiego (rejon ul. Dobrej) powstanie m. in. dodatkowe oznakowanie poziome P-11 (przejazd dla rowerzystów). Jakiś czas temu występowałem do Burmistrza #MiastoMarki o zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu, ponieważ dziś rowerzyści przejeżdżają z jednej strony ulicy na drugą (ścieżki rowerowe), ale nie ma w tym miejscu oznakowanego przejazdu (https://werelich.com/2021/09/23/ponawiam-swoja-prosbe-o-zajecie-sie-kwestia-bezpieczenstwa-na-ul-sowinskiego-szczegolnie-na-skrzyzowaniu-z-ul-wilcza/). Wdrożenie zmian niebawem. Burmistrzu, bardzo dziękuję za podjęte działania.

Będzie bezpieczniej, czyli nowe oznakowanie na ścieżce rowerowej – ul. Sowińskiego.

Dobre wieści!
Na ulicy Sowińskiego (rejon ul. Dobrej) powstanie m. in. dodatkowe oznakowanie poziome P-11 (przejazd dla rowerzystów). Jakiś czas temu występowałem do Burmistrza #MiastoMarki o zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu, ponieważ dziś rowerzyści przejeżdżają z jednej strony ulicy na drugą (ścieżki rowerowe), ale nie ma w tym miejscu oznakowanego przejazdu (https://werelich.com/2021/09/23/ponawiam-swoja-prosbe-o-zajecie-sie-kwestia-bezpieczenstwa-na-ul-sowinskiego-szczegolnie-na-skrzyzowaniu-z-ul-wilcza/). Wdrożenie zmian niebawem. Burmistrzu, bardzo dziękuję za podjęte działania.

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wrześniowa sesja Rady #PowiatWołomiński to kilka bardzo ważnych decyzji.
Podjęliśmy decyzję o połączeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. To sprawniejsze zarządzanie oraz lepsza dostępność do świadczeń z zakresu pomocy rodzinie.
Zdecydowaliśmy również jednogłośnie o dofinansowaniu budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie. Planujemy wesprzeć budowę kwotą 1 mln zł już w przyszłym roku.
To jednak nie wszystko, ponieważ decyzją radnych zostanie udzielone wsparcie finansowe w kwocie 500 tys. zł na rzecz #Mazowsze celem
budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S8.