W kwestii poprawy bezpieczeństwa osób pieszych na ul. Sportowej.

Zadeklarowałem dziś, że złożę w imieniu Mieszkańców naszego miasta pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie poprawy bezpieczeństwa osób pieszych na przejściu zlokalizowanym na ul. Sportowej – na wysokości nr 8A (tuż obok przedszkola). Uzasadnienie w poniższym piśmie. #dlaMieszkańców #BezpieczeństwoOsóbPieszych #radnyWerelich

Zarząd Platformy w komplecie.

W gronie doświadczonych osób… Wszystkim wczoraj wybranym do Zarządu gratuluję i życzę powodzenia. Wszyscy na różnych poziomach działamy na rzecz naszych gminnych/miejskich społeczności, dlatego zdajemy sobie sprawę, że jest co robić, a skoro tak, to do roboty Koleżanki i Koledzy!

Zarząd #PowiatWołomińskiPlatforma Obywatelska w komplecie. Wczoraj w naszym mieście odbyła się pierwsza Rada Powiatu nowej kadencji, podczas której uzupełniono Zarząd Powiatu o wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu.

Kompletny Zarząd wygląda następująco:
Wiceprzewodniczący
Tomasz Kalata
Artur Rola
Igor Sulich
Sekretarz
Halina Bonecka
Skarbnik
Jacek Łukasiak
Członkowie Zarządu
Arleta Ferdyn
Krystyna Rusiniak
Krzysztof Maciuszko
Piotr Wyszyński
Dariusz Kalinowski
Mariusz Rudnicki
Tomasz Sawicki

Nowa dyrekcja w SP1 w Markach.

Spotkałem się z Agnieszka Gawkowska dopiero co powołaną na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach Z Agnieszką znamy się od lat, dlatego jestem przekonany, że to świetny wybór. „Jedynka” to moja szkoła, moja z uwagi na fakt uczęszczania do tej placówki. To wspomnienia, sentyment, wspaniały okres dzieciństwa, dlatego dobro tej szkoły w sposób szczególny leży mi na sercu. To było fajne spotkanie, przede wszystkim wymiana cennych doświadczeń. Aga, służę wsparciem, a jak wiesz – prosić nie musisz…

Październikowa sesja Rady Powiatu.

Październikowa sesja Rady #PowiatWołomiński zdominowały dwa tematy: oświata i opieka zdrowotna świadczona przez nasz Szpital Powiatowy. O edukacji rozmawialiśmy szczegółowo na komisji merytorycznej, ale przypomnijmy – wyraźny wzrost liczby uczniów szkół powiatowych, a co za tym wzrost liczby oddziałów oraz uczniów klas pierwszych. Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie naszej placówki medycznej, to obserwowany jest wzrost zachorowań na covid, co nie wyróżnia szczególnie naszego powiatu na tle sytuacji w kraju. Ma tę chwilę sytuacja jest pod pełną kontrolą, choć są już pojedyncze przypadki przechodzenia uczniów na zdalny system nauki.

Cenię pedagogów kreatywnych i otwartych.

Jeśli po 11 latach działalności samorządowej, która od początku do dnia dzisiejszego ściśle związana była i jest z edukacją (komisje oświaty, edukacji) – miałbym stworzyć listę najbardziej cenionych przeze mnie pedagogów/dyrektorów szkół, to Pani Sławomiry Kozak z całą pewnością znalazłaby się w tym gronie. Od długich lat związana z Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach. Przez wszystkie te lata nie wpłynęła do mnie żadna skarga na działalność wspomnianej placówki. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, merytoryczną i rzeczową rozmowę oraz wymianę cennych doświadczeń.

Automaty vendingowe w szkołach? Tak, ale pod pełną kontrolą…

Ten temat już swego czasu poruszałem i po przeprowadzonej kontroli zmodyfikowano ofertę produktów spożywczych oferowanych za pośrednictwem automatów w jednej z mareckich szkół. Dziś temat powraca, po dłuższej przerwie otrzymałem zgłoszenia od rodziców jednej ze szkół, którzy twierdzą, że w placówce ich dzieci sprzedawane są produkty spożywcze niespełniające norm wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. W tej sytuacji wystąpiłem do Burmistrza #MiastoMarki z wnioskiem/prośbą o zweryfikowanie wspomnianych zgłoszeń oraz przeprowadzanie kontroli/przeglądu automatów vendingowych w mareckich szkołach podstawowych.

Bo współpraca jest ważna, szczególnie tu – na poziomie samorządów.

Dziś posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST. To właśnie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, czyli poszczególnymi gminami/miastami naszego powiatu była głównym tematem posiedzenia. Z całą pewnością zakres tej współpracy ograniczany jest sytuacją pandemiczną, gdzie wiele wspólnych działań nie odbyło się lub odbyło się w różnym stopniu z ograniczeniami. Co cóż, miejmy nadzieję, że kiedyś wrócimy do względnej normalności, bo to, że tak jak było przed pandemią w 100% nie wróci – wiemy wszyscy.

Powiat Wołomiński największym powiatem Mazowsza.

#PowiatWołomiński jest największym pod względem ludności powiatem #Mazowsze, zgodnie z danymi GUS z dnia 31.12.2020 r. liczba Mieszkańców sięgnęła 252 408. Jest to oczywiście liczba niedoszacowana zapewne o kilkanaście tysięcy osób, które zamieszkują nasz powiat, ale z różnych powodów nie zadeklarowały zamieszkania lub nie są zameldowane w poszczególnych gminach/miastach. Jak widać na poniższym wykresie liczba Mieszkańców naszego powiatu zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych. Ciekawostką niech będzie również różnica między najmniejszym, a największym pod względem liczby Mieszkańców powiatem, gdzie najmniejszy powiat łosicka ma nieco powyżej 30 tyś Mieszkańców. Dla porównania #MiastoMarki liczy oficjalnie 36 816 Mieszkańców. Zgodnie z prognozami w 2050 r. nasz powiat będzie liczył ponad 320 tyś Mieszkańców. Zarówno na tle kraju, jak i województwa, gdzie średnia wieku to ponad 40 lat – jesteśmy młodym powiatem, ponieważ średnia wieku wynosi tu 38,5 roku.Oczywiście największym powiatem – miastem na prawach powiatu jest Warszawa, której liczba Mieszkańców sięgnęła oficjalnie 1 794 166. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie pod poniższymi linkami:Mazowsze: https://www.polskawliczbach.pl/mazowieckiePowiat: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_wolominskiMarki: https://www.polskawliczbach.pl/MarkiWarszawa: https://www.polskawliczbach.pl/WarszawaKraj: https://www.polskawliczbach.pl/

W szkołach powiatu wołomińskiego coraz więcej uczniów.

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki to przede wszystkim informacja z realizacji zadań oświatowych naszych placówek #PowiatWołomiński. Dla nikogo nie będzie niespodzianką, że w szkołach powiatowych wzrasta liczba uczniów, co oczywiście cieszy. Większa liczba uczniów to również obowiązki za tym idące organu prowadzącego, czyli większe wydatki i kwestie organizacyjne. Tu jednak jesteśmy w dobrych rękach Pani naczelnik odpowiadającej za kwestie oświatowe w powiecie .Szczegółowe informacje z zakresu realizacji zadań oświatowych pod poniższym linkiem:https://arekwerelich.files.wordpress.com/2021/10/416.pdf