113 kamer w 43 lokalizacjach. Tak obecnie wygląda miejski monitoring w naszym mieście.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo – wspólnie z radną Ewą Rosą (https://werelich.com/2021/12/15/w-kwestii-monitoringu-miejskiego-w-naszym-miescie/) – wynika, że mam obecnie w Markach 113 kamer, które pilnują porządku w 43 lokalizacjach. Dowiadujemy się również o planowanych działaniach, które mają na celu stałą rozbudowę systemu kamer. Więcej szczegółowych informacji w załączonej poniżej odpowiedzi.

Powrócił temat budowy ponadpodstawowej na terenie powiatu wołomińskiego.

Wspólne posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST; Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej to przede wszystkim opiniowanie projektu budżetu #PowiatWołomiński zarówno w kwestii roku 2022, jak i wieloletniej prognozy w dłuższej perspektywie czasowej. W każdej z opinii głosowałem ZA, ponieważ co do zasady jest to bardzo dobry budżet dla powiatu jako całości z kilkoma strategicznymi inwestycjami, na czele z rozbudową naszego Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Jest jednak jedno ale… Otóż w budżecie jak i prognozie znalazła się nowa pozycja, dotycząca budowy zespołu szkół w Ząbkach, co ma w początkowej fazie dwuletniej kosztować 1,2 mln zł (analiza + dokumentacja PFU). Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 9 lat temu podjęto decyzję w drodze umowy o budowie szkoły ponadpodstawowej technicznej w Markach. Umowę podpisał ówczesny starosta Piotr Uściński oraz były burmistrz naszego miasta Janusz Werczyński. Trzeba przyznać, że w późniejszych latach ta inwestycja nie była w stanie uzyskać większościowego poparcia w Radzie Powiatu i temat został zamknięty. Sam Starosta w 2019 r. w odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację, która była wynikiem stanowiska Komisji Edukacji, Sportu i Edukacji informował, że po przeprowadzeniu wnikliwej analizy podjęto decyzję, że budowa szkoły ponadpodstawowej zarówno w Markach, jak i Ząbkach nie znajduje uzasadnieniahttps://werelich.com/…/zapadla-decyzja-nie-bedzie…/Należy zatem zadać pytanie, co wydarzyło się w ciągu tych dwóch lat, że zdanie zmieniono? Trzeba także podkreślić, że na budowę szkoly zabezpieczono teren po stronie Miasta (przy obecnym budynku MCER), stworzono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. Wszystko to pochłonęło kilkaset tysięcy złotych z kasy Powiatu. Dziś pojawia się zupełnie inna koncepcja, które jest wynikiem wniosku Burmistrz Ząbek, która zabiega o wybudowanie zespołu szkół na terenie zarządzanego przez siebie miasta. Osobiście jestem w stanie przyjąć każdą argumentację, o ile będzie ona podparta stosownymi analizami, dlatego postawiłem dziś wniosek, aby w analizie, która ma być przeprowadzona w przyszłym roku w kwestii zasadności budowy szkoły w Ząbkach uwzględnić marecką lokalizację. Mimo że wnikliwe analizy przeproszono w 2019 r. nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bez większego uzasadnienia odchodzimy od jednej koncepcji przechodząc płynnie do kolejnej, tym bardziej, że ta pierwsze pochłonęła już niemałe przecież środki finansowe. Zapewne zdania, który wypowiedziałem dziś na posiedzeniu znajdą się w protokole komisji, niemniej jednak zwrócę się w tej sprawie pisemnie do Starosty, licząc że marecka lokalizacja zostanie ujęta w analizie. Oczywiście, niezależnie od wyników takiej analizy będę za budową szkoły ponadpodstawowej na terenie naszego powiatu, ponieważ dynamiczny rozwój powiatu oraz braki na rynku fachowców/specjalistów technicznych nakazują podjąć taką decyzję. Ząbki, czy Marki? O tym niech zdecyduje szczegółowa i specjalistyczna analiza, bo wychodzi na to, że ta przeprowadzona dwa lata temu była… No właśnie, czym była?

Dobre wieści z poziomu #PowiatWołomiński.

Dobre wieści płyną z poziomu #PowiatWołomiński. W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat zostanie wdrożona aplikacja mobilna RESQL – system zapobiegania przemocy w szkole. Stosowny list intencyjny w tej sprawie został dziś podpisany przez starostę wołomińskiego i przedstawiciela ww. firmy. Czym jest RESQL? Aplikacja RESQL stworzona została przez zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS kierowany przez dr Małgorzatę Wójcik oraz dra Radosława Kaczana. Jednym z założeń projektu było przygotowanie narzędzia wspierającego rozwiązywanie problemów społecznych związanych z doświadczaniem przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Dostępne statystyki wskazują na odsetek 57% uczniów w wieku 11-17 lat doznających przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony rówieśników, a to wszystko wpływa bezpośrednio na depresję u dzieci i młodzieży. Osobiście bardzo się cieszę, że aplikacja nagrodzona w Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne zafunkcjonuje w naszych powiatowych szkołach.

Dla psiaka od Markowiaka. Zachęcamy do udziału w naszej akcji!

Kochani, zachęcamy do udziału w organizowanej przez nas zbiórce #DlaPsiakaOdMarkowiaka

Zbieramy dary na rzecz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie-oficjalna strona Do specjalnie oznaczonych kartonów w punktach stacjonarnych, które zaczną działać w trakcie jutrzejszego dnia wkładamy:

smycze i obroże

środki czystości i dezynfekcyjne

płyny i szczotki do mycia misek

ręczniki papierowe i tekstylne

płyny do mycia szyb i podłóg

karmę dla psów i miski metalowe

szelki i kagańce tekstylne

Partnerami akcji, a jednocześnie stacjonarnymi punktami zbiórki są następujące podmioty:

Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Rosa

Księgarnia ELPAT

Przedszkole Niepubliczne Wesoła Lokomotywa

Przedszkole Dziecięcy Raj II

Przedszkole happy

Przedszkole Złota Rybka w Markach

Przedszkole Krasnal Marki

Sklep GLOBI

Sklep Krys-Mar

Naszą akcję wspiera również Koalicja Obywatelska Marki – rzeczowo i osobowo.

Jeśli chcecie włączyć się w akcję, poprzez uruchomienie u siebie punktu zbiórki, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Każda forma wsparcia będzie mile widziana.➡️ Z góry dziękujemy za każde działanie

W kwestii monitoringu miejskiego w naszym mieście.

Duża liczba kradzieży, szczególnie tych zuchwałych i uciążliwych, które dotykają Mieszkańców naszego miasta, skłoniły mnie oraz radną Ewę Rosę do wspólnego złożenia stosownego pisma do Burmistrza #MiastoMarki. W poniższym piśmie poruszamy temat miejskiego monitoringu – stanu obecnego i tego przyszłego. Uważamy, że w dobie dzisiejszych czasów sprawny i skuteczny system monitoringu miejskiego jest niezmiernie ważny dla bezpieczeństwa w naszym mieście. #dlaMieszkańców #WspólnaSprawa #radnyWerelich

Nowy radiowóz dla powiatowej drogówki.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji z nowym radiowozem. Hybrydowa Toyota Corolla kombi w 50% została sfinansowana ze środków #PowiatWołomiński kolejne 50% dołożyła Komenda Główna Policji Wartość pojazdu to 109 889 zł. Z całą pewnością radiowóz posłuży długie lata funkcjonariuszom KPP, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie. #dlaMieszkańców #WspólnaSprawa #radnyWerelich