Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech będzie to czas wytchnienia od trudów codzienności, spędzony w gonie przyjaciół i rodziny. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju i radości, a w Nowym 2022 Roku wszelkiej pomyślności. 

Fatalny stan techniczny zjazdu utrudnia poruszanie się osób pieszych, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, czy rodzicom z wózkami dziecięcymi – interweniujemy.

Dziś wspólnie z radną powiatową Ewą Rosą oraz radnymi sejmiku Krzysztof Strzałkowski Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego wystąpiliśmy w drodze interpelacji do Marszałka #Mazowsze z prośbą/wnioskiem o podjęcie działań mających na celu naprawę zjazdu z drogi publicznej – Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego (73) w naszym mieście. Argumentację naszego wystąpienia znajduje się w poniższym piśmie, ale załączone zdjęcia są chyba wystarczającym uzasadnieniem. Oczywiście nasze wystąpienie jest wynikiem zgłoszeń Mieszkańców. #dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Budżet na 2022 rok Powiatu Wołomińskiego uchwalony.

Wczorajsza sesja Rady #PowiatWołomiński to przede wszystkim uchwalenie budżetu na 2022 rok. Jak to wygląda w liczbach?

Dochody: 267 503 443 zł Wydatki: 322 986 024 zł Oświata: ponad 66 mln złotych przeznaczymy na oświatę, w tym na utrzymanie szkół specjalnych i średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. Ochrona zdrowia: tu zaplanowaliśmy wydatki na poziomie blisko 48 mln zł, a dokładnie na:rozbudowę, remonty, a także zakup wyposażenia dla Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Pomoc społeczna: to kwota 17,7 mln zł, która zostanie przeznaczona na: utrzymanie Domów Pomocy w Radzyminie i Zielonce pomoc osobom niepełnosprawnym i rodzinom w potrzebie prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wsparcie rodzin i dzieci: w tym obszarze zaplanowaliśmy środki w wysokości blisko 12 mln zł, a główne zadania to: utrzymanie Domu Dziecka w Równem, rodzinnych domów dziecka, pieczy zastępczej, a także usamodzielnienie się wychowanków. Kultura i sport: w tym obszarze zabezpieczyliśmy kwotę 4 mln zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie dla projektów organizacji pozarządowych, działalność Pałac w ChrzęsnemPowiatowe Centrum Kultury Fabryczka oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie Infrastruktura drogowa: 33,1 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, m. in.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych Przebudowa DP Nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz, Przebudowa DP Nr 4422W w Urlach gm. Jadów, Przebudowa drogi Nr 4367W w msc. Ostrowik, gm. Poświętne, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz, Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Niecałą do rowu poprzecznego na dz. ew. Nr 14,Rozbudowa DP Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce, gm. Kobyłka, Rozbudowa DP Nr 4363W ul. Batorego w Ząbkach, gm. Ząbki, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304W w msc. Cegielnia Gmina Radzymin, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W Al. Niepodległości w Wołominie (na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do skrzyżowania z ul. Graniczną) wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, gm. Wołomin, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w msc. Kury gm. Tłuszcz, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku od msc Zabraniec, gm. Poświętne do granic Powiatu Rozbudowa drogi powiatowej nr 4366W ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka, Rozbudowa skrzyżowania DP Nr 4363W ul. Piłsudskiego z ul. Skrajną w Ząbkach, gm. Ząbki.Niezbędne remont i utrzymanie dróg to kolejne 15 mln zł Przyszły roku to również inwestycje kubaturowe: Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, Adaptacja budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz z zakresu sportu i oświaty: Budowa boiska, placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy ZSS w Wołominie, Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku, Zagospodarowanie terenu przy Zespół Szkół w Wołominie Ul. Legionów 85 Remonty dachów Zespołów Szkół w Wołominie i Zielonce; Wsparcie: tu zaplanowaliśmy kwotę 2 mln zł, która wesprze Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w budowie Hospicjum dla dzieci i młodzieży.- Co dla Marek? Na dziś niewiele, ponieważ cierpimy na brak powiatowej infrastruktury i jednostek na terenie naszego miasta, więc trudno przeznaczyć środki na coś czego nie ma. Na pewno zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych z doświetleniem LED na ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego. Powraca temat budowy szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu z uwzględnieniem Marek i Ząbek – ma zostać przeprowadzona wnikliwa analiza w tej sprawie. Ważą się losy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, która dziś jest drogą wojewódzką, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się powiatową. Liczę też na to, o czym rozmawiałem na jednym z ostatnich spotkań ze Starostą Wołomińskim, czyli przejęcie w zarząd przez Powiat ul. Ząbkowskiej – od ul. Fabrycznej do granic miasta w kierunku Ząbek, a także przebudowę skrzyżowania Fabryczna/Piłsudskiego, co jest w pełni zasadne z uwagi na zbyt wąski pas do skrętu w stronę Radzymina.- Podziękowania dla Pracowników pionu finansowego Starostwa z Panią Skarbnik na czele, Koleżanek i Kolegów radnych oraz Zarządu Powiatu za bardzo dobrą współpracę w kończącym się roku. Dziękuję. #Budżet2022 #dlaPowiatu #radnyWerelich #WspólnaSprawa

W kwestii poprawy nawierzchni ul. Żabiej.

Trwa wnikliwa analiza Urzędu Miasta Marki w kwestii wykonania nakładek asfaltowych dróg gruntowych na terenie naszego miasta. Jeśli wspomniana analiza wykaże zasadność wykonania takiej nakładki (kwestie formalno-prawne i techniczne) na ul. Żabiej, to takowa zostanie wykonana – tak czytam odpowiedź na złożone przeze mnie i radną Ewę Rosę pismo:https://werelich.com/…/w-kwestii-poprawy-nawierzchni…/ Zarówno my, jak i Mieszkańcy mareckich gruntówek z niecierpliwością czekamy na wspomnianą analizę. #dlaMieszkańców #radnyWerelich

Porzucone pojazdy – ul. Małachowskiego.

Porzucone pojazdy, przy ul. Małachowskiego zostały zgłoszone do stosownego wydziału UM Marki do usunięcia. Sprawa zostanie zapewne przekazana do mareckiego komisariatu, celem ustalenia właścicieli pojazdów. Mam wrażenie, że zgłaszałem już wcześniej te pojazdy, ale być może w natłoku spraw tak się nie stało, dlatego dla pewności dzisiejsze zgłoszenie.

W ważnej sprawie!

Jest wiele elementów, które składają się na to, że możemy mówić o danym kraju – demokratyczny. Z całą pewnością jednym z takich elementów są niezależne media. Z tego co mogliśmy zaobserwować w ostatnią niedzielę pod Pałacem Prezydenckim niezależność mediów jest tematem, który niepokoi dużą część polskiego społeczeństwa. Przyglądając się petycji https://apel.tvn.pl/ mówimy o milionach osób.

Pod Pałacem Prezydenckim tej dzieli było również wielu Mieszkańców Marek oraz innych miejscowości powiatu wołomińskiego.