Należyty stan techniczny zjazdu należy do obowiązku właściciela lub użytkownika gruntu przyległego do drogi.

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na naszą interpelację (https://werelich.com/…/fatalny-stan-techniczny-zjazdu…/) to na właścicielu lub użytkowniku gruntu ciąży obowiązek zadbania o należyty stan techniczny zjazdu. Maksymalna kara finansowa za zaniechania w tych kwestiach wynosi 1000 zł.

Nasza interpelacja była podyktowana prośbami Mieszkańców, którzy prosili o interwencję w sprawie stanu technicznego zjazdu – Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 73. Faktycznie zjazd jest w fatalnym stanie. MZDW podjął już działania w kwestii ustalenia właściciela lub użytkownika gruntu celem powiadomienia go o jego ustawowym obowiązku i ewenetualnych konsekwencjach. Pełną odpowiedź na naszą interpelację (@Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski Ewa Rosa) można przeczytać pod poniższym linkiem: https://mazovia.pl/…/8221-interpelacja-radnych-anny…