XLII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego – sprawozdania m. in. Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu…

Dzisiejsza Sesja Rady Powiatu to przede wszystkim przedstawienie Radzie sprawozdań z działalności w 2021 roku Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jako Rada podjęliśmy również uchwałę, w wyniku której Powiat Wołomińskim współfinansuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna.

Pozwoliłem sobie zadać Panu Komendantowi kilka pytań, które koncentrowały się wokół sytuacji związanej z pandemią, czyli jak utrudnienia związane z izolacją, kwarantanną, nauką zdaną, itp. przekładają się na próby samobójcze i samobójstwa oraz liczbę „niebieskich kart”. Okazuje się, zgodnie z moimi przypuszczeniami, że niestety zwiększyły się liczby powyższych zdarzeń, a to oznacza, w jakimś sensie nasiliła się przemoc domowa, co oczywiście martwi. W 2021 roku na terenie powiatu wydano 280 „niebieskich kart”. To oczywiście martwiące statystyki.

Pytałem również o liczbę funkcjonariuszy i wolnych wakatów w naszych powiatowych komisariatach. Cieszy fakt, że zmniejszyła się liczba wolnych wakatów, ale niestety jest ich wciąż dużo – 48. W sumie Komenda Powiatowa Policji to 395 funkcjonariuszy oraz 50 pracowników cywilnych. Problem braków kadrowych dotyka cały warszawski garnizon, gdzie liczba wolnych wakatów zbliża się do 1000. Jest jednak szansa, że w niedalekim okresie zwiększy się liczba funkcjonariuszy na terenie naszego powiatu. Komisariat Policji w Markach to obecnie 36 etatów i 2 wolne wakaty.

Poniżej zamieszczam poszczególne sprawozdanie, gdzie znajdziemy wiele ważnych informacji, dotyczących działalności poszczególnych służb na terenie naszego powiatu w minionym 2021 roku.