STOP dla przemocy wśród dzieci i młodzieży! Podejmujemy działania.

Depresją to choroba, która nie oszczędza zarówno dorosłych, jak i dzieci, co potwierdzają dane Światowej Organizacji Zdrowia, która wskazuje depresję jako czwartą chorobę na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Dostępne statystyki wskazują na odsetek 57% uczniów w wieku 11-17 lat doznających przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony rówieśników, a to wszystko wpływa bezpośrednio na depresję u dzieci i młodzieży.

Aplikacja RESQL stworzona została przez zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS kierowany przez dr Małgorzatę Wójcik oraz dra Radosława Kaczana. Jednym z założeń projektu było przygotowanie narzędzia wspierającego rozwiązywanie problemów społecznych związanych z doświadczaniem przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Osobiście bardzo się cieszę, że aplikacja nagrodzona w Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów i Konkursu INTARG® 2020 Online – Innowacje Społeczne zafunkcjonuje w naszych powiatowych szkołach.

Na początek aplikacja zostanie wdrożona w następujących placówkach oświatowych:

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie

Z końcem ubiegłego roku Starostwo skierowało pismo do gmin powiatu z informacją o ww. systemie, ponieważ gminy takie jak Marki mogłyby również włączyć się w jego wdrożenie np. w mareckich szkołach podstawowych.

#dlaMieszkańców #BezpiecznaSzkoła#StopDepresji #StopPrzemocy #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Wojewódzkiego w sprawie DW 632 i DW 632.

Wczorajsze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu #Mazowsze Główny temat: problemem płynności ruchu na drodze wojewódzkiej DW632, która przebiega od Płońska, poprzez Nowe Miasto, Nasielsk, Dębe, Legionowo, Rembelszczyznę i #MiastoMarki. Na tym etapie może temat nie dotyka bezpośrednio naszego miasta, ale docelowo, poprzez prowadzone prace i efekty końcowe już tak. Warto być na bieżąco z planowanymi inwestycjami na terenie #PowiatWołomiński, co z perspektywy Mieszkańców Marek odnosi się dziś głównie do DW631.

Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof StrzałkowskiMarcin PodsędekPiotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa MazowieckiegoBartosz WiśniakowskiPawel Kownacki

Spotkania w gronie samorządowców to zawsze okazja do wymiany doświadczeń.

Z Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina rozmawialiśmy oczywiście o samorządzie, o inwestycjach na terenie #PowiatWołomiński, zarówno tych powiatowych, jak i wojewódzkich. Jednym z tematów były tegoroczne obchody #BitwaWarszawska1920, której jednym z organizatorów jest Wołomin Miło było się spotkać po dłuższej przerwie. Niestety pandemia nie sprzyjała bezpośrednim spotkaniom, nad czym ubolewam, ponieważ tę formę kontaktu uważam za najefektywniejszą.

Przegląd faktycznego stanu drzewostanu na terenie naszego miasta.

Nie na wszystko mamy wpływ, jak np. polityka Grupa PGE💡ale są działania, które można przeprowadzić we własnym zakresie, a co może poprawić bezpieczeństwo Mieszkańców oraz ograniczyć ryzyko awarii prądu w przypadku kolejnych porywistych, silnych wiatrów.

Wspólnie z radną Ewą Rosą zwróciliśmy się do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą przeprowadzenia przeglądu faktycznego stanu drzewostanu na terenie naszego miasta.

Mieszkańcy niejednokrotnie zwracali uwagę na problem drzew, których suche gałęzie stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów, czy parkujących pojazdów. To również ryzyko np. dla linii energetycznych. Czasem wystarczy redukcja korony drzewa, aby rozwiązać problem.

Wiemy, że UM prowadzi działania związane z szeroko rozumianą pielęgnacja zieleni, ale wiemy również, że przegląd faktycznego stanu drzewostanu (niejako inwentaryzacji) z całą pewnością będzie na duży plus dla miasta i jego Mieszkańców.

Z góry dziękujemy Panu Burmistrzowi za podjęte działania.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Potrzeba filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Markach.

Na spotkaniu z Panią Małgorzatą Zawadyl, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce rozmawialiśmy o problemach, związanych z bardzo dużym obciążeniem poradni. Placówka obsługuje Marki, Ząbki, Zielonkę i Kobyłkę. Z zeszłorocznych danych wynika, że w zasięgu poradni jest co najmniej 27500 dzieci. Stworzenie filii w Ząbkach w jakimś stopniu odciążyło główną siedzibę, ale problem nie zniknął, co potwierdzają liczby – od września placówka odnotowała 921 zgłoszeń (opinie konsultacje, itd.), z czego udało się zrealizować 360 takich zgłoszeń.

Potrzeba jest nowej siedziby dla poradni w Zielonce, co mam nadzieję nastąpi w najbliższych latach, ponieważ jest projekt jej budowy, przy Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce Sama szkoła również jest przewidziana do remontu, co jest obecnie jednym z priorytetów dla #PowiatWołomiński. Podczas wielu spotkań na poziomie samorządu powiatowego oraz gminnego (Marki) sygnalizowałem potrzebę stworzenia filii PPP w #MiastoMarki. Mówiłem również o tym podczas jednego z posiedzeń komisji edukacji oraz w trakcie wczorajszego spotkania władz samorządowych Powiatu i Marek. Myślę, że wszyscy widzimy taką potrzebę. Warto wcześniej zaplanować przyszłe działania, np. poprzez uwzględnienie pomieszczeń na potrzebę filii np. w projekcie budowy nowej szkoły podstawowej w Markach, która musi powstać w najbliższych latach.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Rozmawialiśmy o możliwościach rewitalizacji Fabryki Briggsów.

Ostatnie posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Wspólnicy z JST #PowiatWolomiński w dużej mierze poświęciliśmy ochronie zabytków. Poruszyłem moim zdaniem niezmiernie ważny temat związany z niszczejącą #FabrykaBriggsów. Dla niezorientowanych krótki rys historyczny – http://xenna.com.pl/fabryka-i-palacyk-braci-briggs/

Oczywiście to w gestii samorządu #MiastoMarki jest ewentualna rewitalizacja tego miejsca, ale jak dobrze wiemy, poprzez długie lata nie znaleziono sposobu, aby tchnąć życie w mury dawnej, jednej z najnowocześniejszej fabryki – przędzalni Europy. Głównym powodem od zawsze były pieniądze, ponieważ na brak wizji co do tego miejsca narzekać nie mogliśmy. Poniżej kilka koncepcji/pomysłów, które zafunkcjonowały w przestrzeni publicznej:

https://tustolica.pl/kolejne-koncepcje-na-zmiany-w…

https://www.propertydesign.pl/…/jak_tchnac_zycie_w…

Powstał również duży projekt rewitalizacji fabryki na poziomie mareckiego samorządu, który zakładał nawet amfiteatr od strony parku.

W związku z powyższym zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy jak pomóc w ratowaniu tego niewątpliwie wyjątkowego miejsca. Koleżanki i Koledzy radni z dużym zaciekawieniem podeszli do tematu. Starosta zapewnił, że zostaną sprawdzone możliwości finansowania/dofinansowania z poziomu budżetu centralnego państwa. Z całą pewnością Powiat widzi potencjał tego miejsca, co oczywiście cieszy. Z całą również pewnością Powiat otwarty jest na współpracę z mareckim samorządem. Mamy powrócić do tematu. Poniżej kilka zdjęć fabryki, które wykonałem osobiście, podczas oględzin zabudowy fabrycznej (2011 rok).

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Ważne spotkanie w sprawie budowy szkoły ponadpodstawowej w Markach.

To było dobre, rzeczowe i merytoryczne spotkanie. Głęboko w to wierzę, że sprawę budowy szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście uda się doprowadzić do szczęśliwego finału. Oczywiście nie wszystko będzie w 100 % zależało od naszych samorządów (środki zewnętrzne), ale jeśli jest wola każdej ze stron, to z całą pewnością łatwiej zrealizować tę wyczekiwaną i potrzebną inwestycję oświatową w naszym mieście. #WartoRozmawiać bo lokalne sprawy to nasza #WspólnaSprawa

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w gronie ścisłego Zarządu Powiatu Adam Lubiak – Starosta WołomińskiPiotr Borczyński – Wicestarosta Wołomiński oraz Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki a także, a może przede wszystkim radnymi #PowiatWołomiński Ewą Rosą, Janusz Werczyński i moją skromną osobą. Wsparły nas merytorycznie: skarbnik powiatu Agnieszka Adam oraz naczelnik wydziału edukacji i kultury Hanna Skrzypczak starostwa. Z tego miejsca pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będę na bieżąco monitorował przebieg dalszych działań w zakresie budowy szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście.

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół powiatowych w roku szkolnym 2022/2023.

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki poświęciliśmy głównie przygotowaniom szkół powiatowych do przyszłego roku szkolnego 2022/2023. #PowiatWołomiński planuje naukę w 38 klasach pierwszych, gdzie przygotowanych zostanie łącznie 1010 miejsc. Z nowych profili klas ogólnokształcących, które pojawią się w ofercie naszych szkół znajdziemy m. in.:

– klasę humanistyczno-społeczną w Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie

– klasę biologiczno-chemiczną w Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

– klasę strażacką w Liceum mundurowe w Urlach

W ofercie pojawi się również nowy kierunek kształcenia, czyli technik programista w Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie

Powiat przygotowuje się również do wprowadzenia w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach ministerialnego programu.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Warto zainteresować się poniższymi informacjami.

Weekendowe wichury w mniejszym lub większym stopniu dotknęły Mieszkańców #PowiatWołomiński, w tym #MiastoMarki. W konsekwencji silnego wiatru tysiące Mieszkańców zostało pozbawionych prądu, a niektórzy również dobytku.

W tej sytuacji warto zapoznać się z poniższymi materiałami:

W kwestii aplikowania o środki związane z utratą dobytku Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach uruchomił przyjmowanie wniosków, a szerzej o tym przeczytamy w tym materiale:

http://www.marki.pl/aktualnosc-10240-ops_pomoze…

Można również ubiegać się o bonifikaty związane z przerwami w dostawie prądu, tu należy składać stosowny wniosek do Grupa PGE a szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronie operatora:

https://pgedystrybucja.pl/…/bonifikaty-z-tytulu-przerw…