Niewystarczająca szerokość chodnika, przy przejściu dla pieszych – Zajączka/Rejtana.

To zdecydowanie jedno z tych miejsc w #MiastoMarki, gdzie osoba niepełnosprawna, rodzic z wózkiem dziecięcym, osoba starsza, czyli jednym słowem osoby ze szczególnymi potrzebami – mają utrudnione poruszanie się chodnikiem, który nie spełnia norm przewidzianych prawnie. Może nie byłoby to tak rażące, gdyby nie fakt, że mówimy o dojściu do przejścia dla pieszych, przy głównej arterii naszego miasta. Wiemy, że trwają prace projektowe, związane z przebudową Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ale wiemy również, że zanim inwestycja zostanie zrealizowana miną lata. W związku z powyższym wystąpiliśmy w drodze interpelacji do Marszałka #Mazowsze wspólnie z radnym sejmiku Krzysztof Strzałkowski Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz radną Ewą Rosą, o podjęcie działań mających na celu uzdrowienie tej sytuacji.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Skrzyżowanie ul. Szpitalnej z drogą serwisową – Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach.

W imieniu Mieszkańców #MiastoMarki złożyliśmy dziś wspólnie z radnym sejmiku Krzysztof Strzałkowski Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Ewą Rosą interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniu. Naszym zdaniem najszybszym i skutecznym rozwiązaniem, które pojawiało się również w rozmowach z Mieszkańcami będzie montaż lustra/luster drogowych.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Płać podatki tu gdzie mieszkasz!

Dla mnie sprawa jest oczywista – płacę podatki tu gdzie mieszkam!

Wystarczy w deklaracji #PIT wpisać prawdę, czyli faktyczne miejsce zamieszkania oraz Urząd Skarbowy w Wołominie jako ten właściwy.

Szacuje się, że kilkanaście tysięcy Mieszkańców #MiastoMarki nie wskazuje faktycznego miejsca zamieszkania, a ten poprzedni, co oczywiście jest z wielką szkodą dla miasta.

Zwracam się z apelem do Mieszkańców, którzy z różnych powodów nie wskazywali miasta Marki, jako faktycznego miejsca swojego zamieszkania – szkodzicie sami sobie! Ten drobny gest w deklaracji PIT spowoduje, że do budżetu naszego miasta wpłynie ok. 1700 zł od osoby (udział gminy w podatku). W sumie budżet może zostać zasilony dziesiątkami milionów złotych. To realne wsparcie dla miasta, które przełoży się na rozmaite inwestycje – drogowe, oświatowe, itp.

Dlaczego dziś wpisanie faktycznego miejsca zamieszkania w deklaracji PIT nabrało dodatkowego znaczenia?

Ponieważ zmiany podatkowe zwane #PolskiŁad spowodują spadek dochodów miasta z tytułu udziału w podatkach. Władze Marek szacują, że będzie to ok. 9 mln zł (z 70 do 61 mln zł).

Dla osób wypełniających deklaracje PIT wpisanie odpowiednich danych to drobiazg, ale dla budżetu naszego miasta to miliony. #Warto

W sprawach Mieszkańców – niezależnie od szczebla samorządu, jednostek, itp.

Spotkanie z Panem Pawłem Specjalskim, Dyrektorem Wodociąg Marecki rozmawialiśmy na szereg tematów, przede wszystkim tych dotyczących spraw Mieszkańców, ale i tych związanych z rozwojem spółki. Dziś w #MiastoMarki mamy ponad 210 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 150 km sieci wodociągowej i praktycznie wszystkie zostały wybudowane od 1998 roku. To pokazuje skalę inwestycji, a proces rozbudowy infrastruktury spółki wciąż trwa.

Podrzucanie śmieci do kontenerów na śmieci w podwórkach tzw. kamienic.

Samowolka, czyli podrzucanie śmieci, gabarytów do kontenerów na odpady komunalne na podwórkach mieszkań komunalnych (kamienice).

Dziś złożyłem pismo do Burmistrza #MiastoMarki w powyższej sprawie. Jak się okazuje niektórzy znaleźli sobie sposób na pozbywanie się śmieci, mebli, gruzu, umywalek, itp. bez jakiejkolwiek kontroli urzędu.

Z całą pewnością należy zwiększyć nadzór na tym procederem, tym bardziej, że w okolicy są kamery miejskiego monitoringu.

#radnyWerelich#dlaMieszkańców