Sprzątanie zbiornika wodnego „Meksyk” oraz najbliższych jego okolic.

#Wiosna #DzieńZiemi

Dziś kalendarzowy początek wiosny, dlatego jest to doskonały moment, aby zaprosić Mieszkańców naszego miasta do wspólnego sprzątania zbiornika wodnego #Meksyk oraz najbliższych jego okolic.

– Widzimy się 23 kwietnia (sobota), o godz. 11:00 (wjazd od strony ul. Grunwaldzkiej). To właśnie 22.04 przypada Dzień Ziemi, więc cała akcja odbędzie tak naprawdę w ramach tego wyjątkowego dnia dla naszej planety.

– Zapewniamy worki i rękawiczki, a po wytężonej pracy zapraszamy do wspólnego pieczenia kiełbasek.

– Partnerami akcji są:

PZW Koło Miejskie nr 14 Marki

Miasto Marki

Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Rosa

Księgarnia ELPAT

Patronami medialnymi naszej akcji zostali:

Życie Powiatu na Mazowszu

Portal internetowy WWL24

– Naszą akcję wspierają również Koalicja Obywatelska MarkiPlatforma Obywatelska Warszawa WOLA

Bo nasza ziemia to #WspólnaSprawa

Przegląd drzewostanu na terenie naszego miasta.

Przegląd drzewostanu na terenie naszego miasta. Chodzi oczywiście o drzewa, które znajdują w pasie drogowym lub na działkach należących do miasta. W odpowiedzi na nasze pismo (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeglad…/), że miasto skierowało do starostwa #PowiatWołomiński łącznie ponad 90 wniosków o usunięcie drzew, które zdaniem miejskich urzędników stwarzają zagrożenie. Starostwo zazwyczaj przychyla się do tych wniosków, ponieważ to gospodarz terenu wie najlepiej, czy te, czy inne drzewo powinno zostać usunięte. Oczywiście wymaga to uzasadnienia po stronie wnioskującego – UM Marki. W przypadku drzew znajdujących na prywatnych działkach decyzję o usunięciu wydaje burmistrz na wniosek mieszkańca/inwestora. Warto wiedzieć, że jakość oznakowania pod względem jego widoczności odpowiada ZUK, czyli Zakład Usług Komunalnych w Markach i to właśnie tu należy zgłaszać problemy z zasłoniętymi przez drzewa/roślinność znakami drogowymi. Oczywiście za drzewa, które zagrażają sieciom energetycznym odpowiada PGE. Często jednak interwencja PGE musi zostać poprzedzona zgłoszeniem przez Mieszkańca lub urząd.

Z tego miejsca zwracam się z prośbą, jeśli widzicie Państwo drzewa, które znajdują się w pasie drogowym i Waszym zdaniem stwarzają zagrożenie, o zgłaszanie takich sytuacji do Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg lub do Wydziału Środowiska w mareckim urzędzie. Oczywiście można takich zgłoszeń dokonać bezpośrednio do mnie – pokieruję sprawę dalej.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Rekrutacja na kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy.

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie uruchamia pierwszą grupę nauki języka polskiego 🇵🇱 dla uchodźców z #Ukraina🇺🇦

– grupa 10-osobowa

– zajęcia dwa razy w tygodniu

– kurs dla dorosłych uchodźców wojennych z Ukrainy

– Zgłoszenia w bibliotece z ważnym dokumentem osobistym potwierdzającym tożsamość.

O kolejnych powstających grupach nauki języka polskiego biblioteka będzie informowała na stronie www.pbp.wolomin.pl oraz facebook.

Повітська публічна бібліотека ім. Гелена та Стефан Насфетер у Воломині відкривають першу групу вивчення польської мови 🇵🇱 для біженців з #Україна🇺🇦

– Група від 10 осіб

– Заняття двічі на тиждень

– Курс для дорослих біженців війни з України

– Заявки в бібліотеці з дійсним особистим документом, що посвідчує вашу особу.

Бібліотека інформуватиме про нові групи вивчення польської мови на сайті www.pbp.wolomin.pl та у facebook.

#PowiatWołomiński

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.

– 3 oddziały przygotowawcze w placówkach oświatowych #PowiatWołomiński

– Łącznie 75 miejsc w naszych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży z Ukrainy, nie znającej języka polskiego

– Na dziś 43 zapisanych uczniów z #Ukraina🇺🇦

– Młodzież z Ukrainy deklarująca znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym przyjmowana jest do klas w ramach wolnych miejsc

– Gdzie ruszyły oddziały przygotowawcze?

Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

– Na czym to polega?

Oddziały przygotowawcze ukierunkowane są na naukę języka polskiego w wymiarze 10 godzin lekcyjnych, a cały cykl trwa 26 godzin.

– Co więcej?

Pozostałe zajęcia to m.in. język angielski, matematyka, wychowanie fizyczne. Młodzież z Ukrainy w oddziale przygotowawczym będzie wspierana przez asystenta kulturowego – osobę posługującą się językiem polskim i ukraińskim.

– Wsparcie?

W szkołach wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną na dwóch poziomach:

– poprzez psychologów i pedagogów szkolnych;

– realizację dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

#SolidarnizUkrainą🇵🇱✌️🇺🇦 #WsólnaSprawa

– 3 підготовчі блоки в навчальних закладах # Powiat Wołomiński

– Всього 75 місць у наших загальноосвітніх школах для молоді з України, яка не володіє польською

– Сьогодні 43 зараховано студентів з #Україна🇺🇦

– Молодь з України, яка декларує комунікативне знання польської мови, приймається на заняття як безкоштовні місця

– Куди поділися підготовчі блоки?

ЗОШ м. Радзимін

Комплекс економічної школи в Воломині

Шкільний комплекс для них. Президент Ігнацій Мосціцький у Зеленці

– Про що йдеться?

Підготовчі відділення орієнтовані на вивчення польської мови в обсязі 10 уроків, а весь цикл триває 26 годин.

– Що ще?

Інші класи включають Англійська мова, математика, фізкультура. Молодь з України на підготовчому відділенні підтримуватиме помічник з культури – людина, яка володіє польською та українською мовами.

– Підтримка?

У школах усі учні охоплені психолого-педагогічною допомогою двох рівнів:

– через шкільних психологів та вихователів;

– проведення додаткових корекційно-компенсаторних занять, розвиток емоційно-соціальних компетенцій.

#SolidarnizUkrainą🇵🇱✌️🇺🇦

#WsólnaSprawa

Tematy związane z bezpieczeństwem, czyli spotkanie z komendantem Markiem Koselą.

Spotkanie z kom. Markiem Koselą, Komendantem Komisariatu Policji w #MiastoMarkj. W sumie zapoznawcze z uwagi na fakt, że od pewnego czasu mamy nowego komendanta w naszym mieście, po tym jak Andrzej Oleksiak został zastępcą komendanta KPP w Wołominie. Razem z radną Ewą Rosą mieliśmy o czym rozmawiać z naszym komendantem. Problemy kadrowe w Policji dają się we znaki każdego dnia, a problemów w Markach przybywa wraz ze wzrostem liczby Mieszkańców i rozbudową miasta. Chyba takim najbardziej jaskrawym problemem, który od dłuższego czasu razi są porzucone pojazdy, których przybywa w szybkim tempie. No cóż, wspólnie postaramy się zaradzić rozmaitym problemom, oczywiście w miarę możliwości i posiadanych przez Policję środków.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej, w tym #PowiatWołomiński#MiastoMarki ankieterzy zapytają mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach.

Więcej pod poniższym linkiem:

https://samorzad.gov.pl/…/miasto-stoleczne-warszawa…