Bezpłatne obiady dla dzieci/uczniów z Ukrainy.

Ważne!

W wyniku przyjętej specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – dzieciom/uczniom, które uczęszczają do szkół przysługują bezpłatne obiady na okres dwóch miesięcy. Niezbędnym wymogiem jest uzyskanie przez uchodźców numeru pesel, następnie należy wypełnić stosowny wniosek w Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (punkt przy ul. Lisa Kuli 5A lub Kościuszki 39A). Najlepiej, aby rodzic dziecka przybył do punktu osobiście lub w towarzystwie np. osoby, u której aktualnie przebywa.

Dlaczego o tym informuję?

Ponieważ z różnych powodów uchodźcy z Ukrainy – rodzice dzieci/uczniów szkół nie posiadają wiedzy na poruszany powyżej temat. Jak się okazuje wiedzy tej nie posiadają również osoby, które udzieliły wsparcia uchodźcom, zapewniając im schronienie w swoich domach. Dowodem na to jest rozmowa z rodzicem dziecka – Mieszkańcem naszego miasta, który poinformował mnie, że w jednej z mareckich szkół uczeń z Ukrainy był po prostu głodny, bez śniadania. Wspomniany rodzic został poinformowany o tym fakcie przez swoje dziecko, które chodzi do klasy z kolegą z Ukrainy. Jak się okazało rodzic również nie posiadał wiedzy o wsparciu za pośrednictwem mareckiego Ośrodka Pomocy Społecznej i sam wykupił obiady dla ukraińskiego kolegi swojego dziecka. To oczywiście piękna postawa, ale warto wiedzieć, że bezpłatne obiady dla dzieci/uczniów z Ukrainy są zapewnione (wystarczy przejść pewną procedurę formalną).

#SolidarniezUkrainą🇺🇦✌️🇵🇱

Важливо!

Відповідно до прийнятого спеціального закону про допомогу громадянам України – дітям/учням, які відвідують школи, надається право на безкоштовні обіди протягом двох місяців. Необхідна вимога полягає в тому, щоб біженці отримали номер Pesel, а потім заповнили відповідну заяву в Центрі соціального забезпечення в Маркі (пункт Лізи Кулі 5A або Костюшкі 39A). Батькам дитини найкраще прийти на це місце особисто або в компанії, наприклад, з людиною, з якою він/вона зараз проживає.

Чому я оголошую це?

Бо з різних причин біженці з України – батьки школярів/студентів не володіють знаннями з вищезгаданої теми. Як виявилося, цих знань не вистачає і людям, які підтримували біженців, надаючи їм притулок у своїх домівках. Про це свідчить розмова з батьком дитини – мешканкою нашого міста, яка повідомила мені, що в одній зі шкіл Маррі учень з України був просто голодний, без сніданку. Вищезгаданому батькові про цей факт повідомила його дитина, яка ходить на заняття з другом з України. Як виявилося, батько також не знав про підтримку через Центр соціального захисту в Марії та купував обіди для українського друга своєї дитини. Це, очевидно, гарне ставлення, але варто знати, що для дітей/студентів з України надаються безкоштовні обіди (досить пройти певну формальну процедуру).

Laboratorium Mikrobiologiczne w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Szybka i dokładna diagnostyka zakażeń dróg oddechowych w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

„Ponieważ wiosna to sezon najróżniejszych infekcji, ważne jest szybkie i właściwie dobrane leczenie. W naszym laboratorium wykonujemy diagnostykę, która precyzyjnie różnicuje zakażenie wirusowe (grypa, RSV czy SARS-CoV-2) od bakteryjnego (angina). Badania te przeprowadzamy z użyciem metod wykrywających antygeny w badanym materiale, hodowli drobnoustrojów oraz metodami biologii molekularnej.

Badania robione są na miejscu, bez kolejki, ze skierowaniem w ramach NFZ lub odpłatnie. Ponieważ nie ma konieczności transportu materiału do badania, znacznie skraca się czas oczekiwania na wynik i np. wynik testów antygenowych dostępny jest już po około 20 minutach.

Ciekawostką, którą warto się pochwalić jest fakt, że w 2021 roku nasze Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne wykonało dla mieszkańców powiatu wołomińskiego ponad 40 000 różnych badań. Za tak imponującym wynikiem stoi wysoko wykwalifikowany personel i bardzo dobry sprzęt.

Przy okazji podajemy godziny pracy MLM:

🔹 od poniedziałku do piątku: 7:00 – 18:00

🔹 w soboty, niedziele i święta: 7:00 – 12:00″

– czytamy na oficjalnym profilu naszej powiatowej placówki medycznej.

#PowiatWołomiński

Szybka i dokładna diagnostyka zakażeń dróg oddechowych w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

„Ponieważ wiosna to sezon najróżniejszych infekcji, ważne jest szybkie i właściwie dobrane leczenie. W naszym laboratorium wykonujemy diagnostykę, która precyzyjnie różnicuje zakażenie wirusowe (grypa, RSV czy SARS-CoV-2) od bakteryjnego (angina). Badania te przeprowadzamy z użyciem metod wykrywających antygeny w badanym materiale, hodowli drobnoustrojów oraz metodami biologii molekularnej.

Badania robione są na miejscu, bez kolejki, ze skierowaniem w ramach NFZ lub odpłatnie. Ponieważ nie ma konieczności transportu materiału do badania, znacznie skraca się czas oczekiwania na wynik i np. wynik testów antygenowych dostępny jest już po około 20 minutach.

Ciekawostką, którą warto się pochwalić jest fakt, że w 2021 roku nasze Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne wykonało dla mieszkańców powiatu wołomińskiego ponad 40 000 różnych badań. Za tak imponującym wynikiem stoi wysoko wykwalifikowany personel i bardzo dobry sprzęt.

Przy okazji podajemy godziny pracy MLM:

– od poniedziałku do piątku: 7:00 – 18:00

– w soboty, niedziele i święta: 7:00 – 12:00″

– czytamy na oficjalnym profilu naszej powiatowej placówki medycznej.

#PowiatWołomiński

Należy zwiększyć wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców powiatu wołomińskiego.

Od dłuższego czasu nasze społeczeństwo zmaga się wyzwaniami, które w istotny sposób odbijają się na kondycji psychicznej każdego z nas. Panująca pandemia, która ograniczając kontakt międzyludzki, przenosząc codzienne funkcjonowanie do sieci, utrudniając dostęp do lekarzy i specjalistów, doprowadzając do upadku wielu firm na stałe zmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Wszystko to w sposób bezpośredni przełożyło się na sytuacje w polskich domach. Zwiększająca się liczba separacji i rozwodów w sposób bezpośredni przełożyło się na kondycję psychiczną Mieszkańców, niezależnie od ich wieku i statutu społecznego. Wszyscy chyba liczyliśmy, że ustępująca pandemia pozwoli na względny powrót do normalności. Niestety wybuch wojny w sąsiedniej Ukrainie przyniósł nieoczekiwane zmiany w życiu większości Polek i Polaków. Strach i niepokój o przyszłość ponownie odbija się na kondycji psychicznej naszych Mieszkańców.

W tej sytuacji wydaje się oczywistym, że najbardziej pokrzywdzone są dzieci i młodzież, co potwierdzają ogólnie dostępne statystyki. Mówią one m. in. o tym, że ok. 40% najmłodszych ma problemy z szeroko rozumianą depresją. Źle wygląda również sytuacja wśród dorosłych Polek i Polaków, z których ponad 60% deklaruje problemy związane z depresją. Powyższe dane mają również negatywne odbicie w statystykach, dotyczących prób samobójczych i samobójstw, co stawia nasz kraj w niechlubnej czołówce. Zdaniem coraz większej grupy specjalistów depresja określana jest epidemią dzisiejszych czasów.

Powyższe problemy dotyczą również Mieszkańców naszego powiatu, dlatego wydaje się w pełni zasadne podjęcie działań mających na celu wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ceniąc działalność i zaangażowanie naszych powiatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które już dziś wykonują ogromną pracę na rzecz naszych Mieszkańców, widzimy ewidentną potrzebę uruchomienia całodobowego wsparcia na zasadach telefonu alarmowego. Prowadzone obecnie w poradniach dyżury ograniczają się do kilku dni w tygodniu, w ograniczonym przedziale czasowym. Uruchomienie telefonu wsparcia całodobowego z cała pewnością przełoży się na zasięg pomocy psychologicznej, której coraz częściej potrzebują Mieszkańcy powiatu. Być może funkcjonowanie takiego całodobowego wsparcia uchroniłoby wiele osób przed podjęciem radykalnych decyzji, często kończących się tragicznie.

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że przed przebudową strony Starostwa Powiatowego, na głównej stronie można było znaleźć ikonę, której kliknięcie przekierowywało do informacji o wsparciu psychologicznym dla Mieszkańców powiatu (osobiście zwracałem się z prośbą o stworzenie specjalnej ikony na stronie). Dziś takiej ikony nie znajdziemy, a naszym zdaniem powinna znajdować się w widocznym miejscu na stronie.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Starosty z uprzejmą prośbą/wnioskiem, o podjęcie działań mających na celu uruchomienie całodobowego wsparcia psychologicznego (telefonicznego) dla Mieszkańców powiatu wołomińskiego. Jeśli z różnych powodów będzie to nie możliwe, to zwracamy się z prośbą o poszerzenie wsparcia psychologicznego za pośrednictwem tradycyjnych dyżurów, poprzez zwiększenie ich liczby i zakresu godzinowego. Warto również, aby na stronie głównej Starostwa Powiatowego pojawiła się stosowna ikona/odnośnik do informacji o wsparciu psychologicznym, prowadzonym przez nasze poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Z góry dziękujemy Panu Staroście za dotychczasową aktywność na rzecz wsparcia psychologicznego dla Mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz za podjęte w związku z niniejszym pismem działania.  

Powyższej treści interpelację złożyłem na ręce Starosty Wołomińskiego wspólnie z radną Ewą Rosą.