Mieszkańców należy informować z odpowiednim wyprzedzeniem o prowadzonych bezpłatnych badaniach profilaktycznych.

Z zadowoleniem przyjmujemy informacje, o prowadzonych akcjach bezpłatnych badań profilaktycznych na terenie naszego powiatu. Uważamy, że są to dobrze wydane środki z budżetu Powiatu, a szeroki zakres badań sprawia, że duże grono naszych Mieszkańców korzysta z tej formy profilaktyki, co potwierdzają dane z wcześniej prowadzonych tego typu akcji (biała sobota, itd.) Należy również podkreślić bardzo dobrą współpracę w tym zakresie z naszą powiatową placówką, czyli Szpitalem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie.

Chcemy jednak zwrócić uwagę Pana Starosty na jedną, ale naszym zdaniem bardzo ważną kwestię – kampanię informacyjną o planowanych akcjach. Okazuje się bowiem, że informacja o bezpłatnych badaniach w kierunku osteoporozy oraz poziomu witaminy D3, które odbywały się w Markach 28 marca 2022 r., od godz. 9:00 – trafiła do Mieszkańców tego samego dnia o godz. 9:47 (oficjalny profil FB szpitala) oraz o godz. 12:00 (oficjalna strona www miasta Marki). Należy nadmienić, że badania były prowadzone jednodniowo do godz. 17:00. Nie bez znaczenia była również informacja, że liczba miejsc jest ograniczona,
a przybycie na badania musi zostać poprzedzone rejestracją telefoniczną.        

W tej sytuacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, zwracamy się do Pana Starosty z prośbą/wnioskiem, o podjęcie działań mających na celu informowanie Mieszkańców o prowadzonych akcjach bezpłatnych badań profilaktycznych z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwracamy się również z prośbą/wnioskiem, aby materiały o prowadzonych akcjach były przesyłane do urzędów gmin/miast z naszego powiatu.

Szeroka, prowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem kampania informacyjna pozwoli dotrzeć do możliwe jak najszerszej grupy odbiorców, co w przypadku obowiązkowej rejestracji ma ogromne znaczenie.