Kolejne dobre wieści dla Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, tym razem chodzi o dofinansowanie #Mazowsze w kwocie blisko 4 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”. Umowę podpisali Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz Grzegorz Krycki, dyrektor szpitala.

Wkład własny w kwocie ok. 8 mln zł zostanie zabezpieczony przez #PowiatWołomiński, który otrzymał na ten cel wsparcie z budżetu państwa.

Co zostanie wykonane w ramach prac?

– wymienimy 750 okien,

– zmodernizujemy instalację CO i ciepłej wody,

– wybudujemy 42 kolektory słoneczne,

– wymienimy 1687 opraw oświetleniowych na LED,

– zainstalujemy 146 paneli fotowoltaicznych.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoPiotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej (odcinek od ul. Ząbkowskiej w kierunku obwodnicy Marek) oraz ul. Odrowąża.

Na prośbę Mieszkańców ul. Szkolnej (odcinek od ul. Ząbkowskiej w kierunku obwodnicy Marek) oraz ul. Odrowąża, złożyłem wczoraj pismo do Burmistrza #MiastoMarki w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ww. ulicach.

Chodzi o nadmierną prędkość poruszających się pojazdów, co przy braku chodnika oraz niewystarczającej szerokości pobocza stwarza realne niebezpieczeństwo dla pieszych.

Czy naprawdę np. progi zwalniające lub szykany muszą stanowić element krajobrazu każdej asfaltowej drogi?

Na wspomnianej ul. Szkolnej osobiście byłem świadkiem sytuacji, gdzie kierowca nie patrząc na idącą mamę z dwójką dzieci pędził jak szalony. Najbardziej niezrozumiałe jest to, że w dużej mierze wspomni kierowcy są sąsiadami osób pieszych – na tych samych osiedlach.

W przypadku ul. Odrowąża sytuacja jest nieco inna, ponieważ jest ona mniej lokalna, zdecydowanie dłuższa i stanowi drogę przejazdu dla Mieszkańców innych ulic. Odstępy między istniejącymi progami zwalniającymi są na tyle duże, że dają możliwość nabrania dużej prędkości.

Brak wyobraźni i odpowiedzialności stanowi codzienność na mareckich, ale nie tylko mareckich drogach.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Remont chodnika na ul. Fabrycznej (droga powiatowa) zostanie wpisany do projektu budżetu Powiatu na przyszły rok.

Remont chodnika na drodze powiatowej ul. Fabrycznej zostanie wpisany do projektu budżetu #PowiatWołomiński na 2023 rok. Co do poszerzenia pasa prawoskrętu w kierunku Radzymina, to temat zostanie przeanalizowany pod kątem technicznym, ponieważ najprawdopodobniej może się to wiązać z ingerencją w prywatne działki. W tym miejscu jest po prostu wąsko, więc poszerzenie ww. pasa może napotkać na problemy. Zobaczymy.

Poniżej treść interpelacji w powyższej sprawie, którą złożyłem wspólnie z radną Ewą Rosą:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/zly-stan-chodnika…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Dzień Samorządu Terytorialnego

Drogie Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę Wam kreatywności i podejmowania jedynie słusznych decyzji, które będą pozytywnie wpływać na rozwój małych ojczyzn oraz podnosić jakość życia.

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wczorajsza sesja Rady #PowiatWołomuński to przede wszystkim kwestie formalne, m. im. zmiany budżetowe. Jeśli chodzi o tematy bardziej merytoryczne, to dominowała sprawa węzła „WOŁOMIN” w miejscowości Nowy Janków, który wymaga prac naprawczych, celem dostosowania węzła od strony funkcjonalno-użytkowej. Sprawa ciągnie się od długich lat, ale może teraz, gdy sprawę przejął Powiat uda się wreszcie zakończyć tę niefortunną inwestycję. Powiat jest zdeterminowany, aby prace ruszyły możliwe szybko. Szacunkowy koszt to ok. 1,6 mln zł. Kolejnym tematem, który był dłużej omawiany, to tegoroczne obchody kolejnej rocznicy #BitwaWarszawska1920. Chodzi o to, aby podjąć próbę spięcia obchodów na terenie powiatu wołomińskiego w poszczególnych gminach. Zawsze problemem są nakładające się terminy.

Targi Pracy w powiecie wołomińskim.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam do zainteresowania się następującym wydarzeniem – #TargiPracy

Gdzie?

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

Kiedy?

6-7.06.2022 r.

godz. 11:00-15:00

Targi są skierowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i pracodawców do wymiany informacji, a także promocji swoich firm.

Udział bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Nawierzchnia ul. Szkolnej oraz poziom bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, przy ul. Katowickiej.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo

(https://arekwerelich.wordpress.com/…/w-kwestii-ulicy…/) czytamy, że stan wierzchni ul. Szkolnej na odcinku Piłsudskiego/Rodziewiczówny zostanie poprawiony, poprzez remont cząstkowy drogi.

Jeśli zaś chodzi o kwestie bezpieczeństwa w obrębie ww. przejścia dla pieszych, to wdrażana stała organizacja ruchu nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości na ul. Szkolnej do 30 km/h, co w przypadku zlokalizowanej, przy ul. Szkolnej szkoły podstawowej jest jak najbardziej uzasadnione.

Oczywiście zupełnie inną kwestią będzie respektowanie ograniczenia przez kierowców i egzekwowanie łamania przepisów w tej lokalizacji, bo że takie sytuacje będą miały miejsce jest niemal pewne.

Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa, szczególnie pieszych, w tym tych najmłodszych.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa