Niedziałające stacje naprawcze dla rowerów.

Stacje naprawcze dla rowerów w naszym mieście są tematem mojego dzisiejszego pisma do Burmistrza #MiastoMarki.

Jest ich kilka, ale na nic to, jeśli rowerzyści nie mogą z nich korzystać, ponieważ nie działają i są wybrakowane. W tej sytuacji zwróciłem się z pisemną prośbą do Burmistrza, o podjęcie działań mających na celu naprawę wspomnianych urządzeń oraz zwiększenie częstotliwości przeglądów technicznych.

Należy mieć na uwadze, że wraz z dynamicznie zwiększającą się liczbą Mieszkańców naszego miasta, równie dynamicznie zwiększa się liczba rowerzystów, co widać każdego dnia. Warto też pamiętać, że wraz ze zmieniającym się klimatem sezon rowerowy trwa praktycznie przez cały rok.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa