Zabiegi z zakresu urologii onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Kolejne dobre wieści ze Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Szpitala przeprowadzone zostały kolejne zabiegi z zakresu urologii onkologicznej. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z lekarzami ze Szpital Mazovia

Jak podaje placówka „𝘡𝘦𝘴𝘱𝘰́ł 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻𝘺 𝘱𝘰𝘥 𝘬𝘪𝘦𝘳𝘶𝘯𝘬𝘪𝘦𝘮 𝘥𝘳 𝘯. 𝘮𝘦𝘥. 𝘛𝘰𝘮𝘢𝘴𝘻𝘢 𝘚𝘻𝘰𝘱𝘪𝘯́𝘴𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰 𝘸𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢ł 𝘸 𝘤𝘻𝘸𝘢𝘳𝘵𝘦𝘬 𝘤𝘻𝘵𝘦𝘳𝘺 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘪, 𝘻 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘺𝘤𝘩 𝘥𝘸𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘦𝘨𝘢ł𝘺 𝘯𝘢 𝘳𝘢𝘥𝘺𝘬𝘢𝘭𝘯𝘺𝘮 𝘶𝘴𝘶𝘯𝘪𝘦̨𝘤𝘪𝘶 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘪.

– 𝘞 𝘵𝘺𝘤𝘩 𝘥𝘸𝘰́𝘤𝘩 𝘱𝘳𝘻𝘺𝘱𝘢𝘥𝘬𝘢𝘤𝘩 𝘻𝘢𝘢𝘸𝘢𝘯𝘴𝘰𝘸𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘳𝘰𝘣𝘺 𝘸𝘺𝘮𝘶𝘴𝘻𝘢ł𝘰 𝘶𝘴𝘶𝘯𝘪𝘦̨𝘤𝘪𝘦 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘪. 𝘞𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴́𝘮𝘺 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘢̨ 𝘭𝘢𝘱𝘢𝘳𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘰𝘸𝘢̨, 𝘤𝘻𝘺𝘭𝘪 𝘮𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘪𝘯𝘸𝘢𝘻𝘺𝘫𝘯𝘢̨ – 𝘮𝘰́𝘸𝘪 𝘐𝘻𝘢𝘣𝘦𝘭𝘢 𝘔𝘢𝘫 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻 𝘻 𝘔𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪𝘪, 𝘣𝘪𝘰𝘳𝘢̨𝘤𝘢 𝘶𝘥𝘻𝘪𝘢ł 𝘸𝘦 𝘸𝘤𝘻𝘰𝘳𝘢𝘫𝘴𝘻𝘺𝘤𝘩 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘢𝘤𝘩. – 𝘗𝘰𝘥𝘤𝘻𝘢𝘴 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘰́𝘸 𝘶𝘻̇𝘺𝘵𝘢 𝘻𝘰𝘴𝘵𝘢ł𝘢 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘱𝘢𝘳𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘪𝘪 3𝘋, 𝘸 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦𝘫 𝘥𝘻𝘪𝘦̨𝘬𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘫𝘢𝘭𝘯𝘺𝘮 𝘰𝘬𝘶𝘭𝘢𝘳𝘰𝘮, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘻𝘸𝘢𝘭𝘢𝘫𝘢̨ 𝘸𝘪𝘥𝘻𝘪𝘦𝘤́ 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘴𝘵𝘳𝘻𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦, 𝘻𝘸𝘪𝘦̨𝘬𝘴𝘻𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘺𝘻𝘫𝘦̨ 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭𝘯𝘪𝘦 𝘪𝘯𝘸𝘢𝘻𝘺𝘫𝘯𝘺𝘤𝘩 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘰́𝘸. 𝘋𝘢𝘫𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘪𝘦̨𝘤𝘦𝘫 𝘮𝘰𝘻̇𝘭𝘪𝘸𝘰𝘴́𝘤𝘪 𝘸 𝘵𝘳𝘢𝘬𝘤𝘪𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘪, 𝘴𝘬𝘳𝘢𝘤𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘳𝘰́𝘸𝘯𝘪𝘦𝘻̇ 𝘤𝘻𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘬𝘰𝘯𝘸𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘤𝘫𝘪.

𝘞𝘤𝘻𝘦𝘴́𝘯𝘪𝘦𝘫, 2 𝘵𝘺𝘨𝘰𝘥𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘶, 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻𝘦 𝘻 𝘔𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪𝘪 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘱𝘳𝘰𝘸𝘢𝘥𝘻𝘪𝘭𝘪 𝘸 𝘯𝘢𝘴𝘻𝘺𝘮 𝘚𝘻𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘶 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘦̨ 𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘭𝘦𝘤𝘻𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘪𝘤𝘺 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘰𝘸𝘦𝘫, 𝘸𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢𝘯𝘢̨ 𝘯𝘰𝘸𝘰𝘤𝘻𝘦𝘴𝘯𝘢̨ 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘢̨ – 𝘭𝘢𝘴𝘦𝘳𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘬𝘳𝘶𝘴𝘻𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘻ł𝘰𝘨𝘰́𝘸 𝘸 𝘥𝘳𝘰𝘨𝘢𝘤𝘩 𝘮𝘰𝘤𝘻𝘰𝘸𝘺𝘤𝘩.”

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób kardiologicznych.

𝐖 𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐮 #𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐖𝐨ł𝐨𝐦𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐞̨𝐜𝐚𝐦 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐩𝐨𝐧𝐢𝐳̇𝐬𝐳𝐚̨ 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚̨ 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧́ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐤𝐮 𝐰𝐜𝐳𝐞𝐬𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨́𝐛 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡.

𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲❓

19 maja

26 maja

9 czerwca

𝐖 𝐣𝐚𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚𝐜𝐡❓

11:00-15:00

𝐆𝐝𝐳𝐢𝐞❓

Przychodnia Specjalistyczna Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (I piętro budynku głównego Szpitala)

𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐳𝐨𝐧𝐚.