Dzień Samorządu Terytorialnego

Drogie Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę Wam kreatywności i podejmowania jedynie słusznych decyzji, które będą pozytywnie wpływać na rozwój małych ojczyzn oraz podnosić jakość życia.

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Wczorajsza sesja Rady #PowiatWołomuński to przede wszystkim kwestie formalne, m. im. zmiany budżetowe. Jeśli chodzi o tematy bardziej merytoryczne, to dominowała sprawa węzła „WOŁOMIN” w miejscowości Nowy Janków, który wymaga prac naprawczych, celem dostosowania węzła od strony funkcjonalno-użytkowej. Sprawa ciągnie się od długich lat, ale może teraz, gdy sprawę przejął Powiat uda się wreszcie zakończyć tę niefortunną inwestycję. Powiat jest zdeterminowany, aby prace ruszyły możliwe szybko. Szacunkowy koszt to ok. 1,6 mln zł. Kolejnym tematem, który był dłużej omawiany, to tegoroczne obchody kolejnej rocznicy #BitwaWarszawska1920. Chodzi o to, aby podjąć próbę spięcia obchodów na terenie powiatu wołomińskiego w poszczególnych gminach. Zawsze problemem są nakładające się terminy.

Targi Pracy w powiecie wołomińskim.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam do zainteresowania się następującym wydarzeniem – #TargiPracy

Gdzie?

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie

Kiedy?

6-7.06.2022 r.

godz. 11:00-15:00

Targi są skierowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i pracodawców do wymiany informacji, a także promocji swoich firm.

Udział bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Nawierzchnia ul. Szkolnej oraz poziom bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, przy ul. Katowickiej.

W otrzymanej właśnie odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo

(https://arekwerelich.wordpress.com/…/w-kwestii-ulicy…/) czytamy, że stan wierzchni ul. Szkolnej na odcinku Piłsudskiego/Rodziewiczówny zostanie poprawiony, poprzez remont cząstkowy drogi.

Jeśli zaś chodzi o kwestie bezpieczeństwa w obrębie ww. przejścia dla pieszych, to wdrażana stała organizacja ruchu nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości na ul. Szkolnej do 30 km/h, co w przypadku zlokalizowanej, przy ul. Szkolnej szkoły podstawowej jest jak najbardziej uzasadnione.

Oczywiście zupełnie inną kwestią będzie respektowanie ograniczenia przez kierowców i egzekwowanie łamania przepisów w tej lokalizacji, bo że takie sytuacje będą miały miejsce jest niemal pewne.

Należy mieć nadzieję, że wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa, szczególnie pieszych, w tym tych najmłodszych.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa