Sprawa porzuconych pojazdów z ul. Okólnej i Pastelowej trafiła na Policję.

Sprawa pozostawionych/porzuconych pojazdów przy ul. Okólnej (parking Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach) oraz Pastelowej została przekazana Policji, celem ustalenia właścicieli wspomnianych pojazdów i obciążenia ich kosztem usunięcia.

Poniżej moje wystąpienie w tej sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/kolejne-porzucone…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Pierwszy etap rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wołominie zbliża się ku końcowi.

Zakończenie prac związanych z I etapem rozbudowy Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Jak możemy zaobserwować na poniższym zdjęciu na elewacji budynku B zamontowano logo szpitala oraz herb #PowiatWołomiński.

Teraz konkrety:

– w budynku trwają prace wykończeniowe pomieszczeń, a także dokańczanie elewacji budynku B.

– rozpoczęto wykonywanie podbudowy pod drogi wewnętrzne oraz prace elewacyjne na budynku A.

Co będzie w budynku B?

– Zakład Rehabilitacji

– Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci i dorosłych

– Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

– Podstawowa Opieka Zdrowotna

– administracja szpitala

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego/Dobra.

Trwają prace projektowe na przebudowę ciągu ulic Ks. Popiełuszki, Kard. Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II oraz Dobrej, co pozwoli również na zmiany w geometrii skrzyżowania Sowińskiego/Dobra, a co za tym idzie podnieść poziom bezpieczeństwa w tym miejscu. Mnie osobiście, jak i Mieszkańców w imieniu których składałem stosowne pisma interesuje przejazd dla rowerzystów oraz przejście dla pieszych na wspomnianym skrzyżowaniu, dlatego cieszę się, że uda się podnieść poziom bezpieczeństwa w tej lokalizacji. Dziękuję Burmistrzowi #MiastoMarki za odpowiedź i podjęte działania. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wyłonić wykonawcę na wykonanie ww. prac.

Moje pismo w sprawie m. in. przejścia dla pieszych na ul. Sowińskiego:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/przejscie-dla…/

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Lustro drogowe na wyjeździe z drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa?

Tak jak myślałem.

Droga wewnętrzna w rejonie skrzyżowania Sowińskiego/Stawowa jest drogą prywatną, a co za tym idzie UM Marki nie może zamontować lustra drogowego na wyjeździe z tej drogi.

Dokładne uzasadnienie oraz ewentualną ścieżkę proceduralną w przypadku chęci zamontowania takiego lustra przez właściciela/właścicieli wspomnianej drogi – przeczytamy w odpowiedzi na moje pismo w ww. sprawie, którą zamieszczam na poniżej załączonych zdjęciach.

Moje pismo w tej sprawie: https://arekwerelich.wordpress.com/…/lustro-drogowe-na…/

Przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna ogłoszony!

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna – zabiegałem o to od dłuższego czasu wspólnie z radną Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski

Ogłoszenie przetargu na budowę sygnalizacji świetlnej w tym miejscu jest wynikiem wielu spotkań i rozmów, za co bardzo dziękuję Grzegorzowi Obłękowskiemu, dyrektorowi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Główne finansowanie zostanie pokryte ze środków Mazowsza. Powiat oraz Miasto Marki przekazały w formie dofinansowań po 50 000 zł na ten cel.

Szacunkowy koszt realizacji to ok. 350 000 zł, o czym pisałem m. in. w tym materiale:

Poniżej informacja w powyższej sprawie, którą zamieścił Mazowiecki Zarząd Dróg Mazowieckich w Warszawie:

„Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ks. A. Poławskiego (DW 631) z ul. Dworkową i Główną w Miasto Marki.

Do 4 lipca wykonawcy mogą składać oferty w postępowaniu. ⏳

Sygnalizacja w tym miejscu znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz ułatwi wyjazd z dróg niższej kategorii”.

Przycięcia zieleni w okolicach ul. Wczasowej i Turystycznej wykonane.

Jakiś czas temu na prośbę Mieszkańców wystąpiłem do stosownego wydziału UM Marki, o przycięcie zieleni, która utrudnia poruszanie się chodnikiem w rejonie ul. Wczasowej/Turystycznej. Dziś otrzymałem odpowiedź, że prace zostały zlecone, a w rozmowie z Zakładem Usług Komunalnych (ZUK) usłyszałem, że prace zostały wykonane. W imieniu Mieszkańców bardzo dziękuję za podjęte działania. Z uwagi na to, że ta roślinność jest inwazyjna zapewne trzeba będzie na bieżąco robić przycinki.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Droga leśna za cmentarzem wyrównana. Z cała pewnością będzie to ułatwienie dla Mieszkańców.

W ostatnim czasie rozmawiałem z Grzegorz Kuca burmistrzem #DzielnicaBiałołeka na temat możliwości jakiegokolwiek wyrównania ul. Kroczewskiej (leśna droga łącząca Białołękę z Markami). Dziś otrzymałem informację od Burmistrza GK, że udało się przeprowadzić równanie drogi, ale z uwagi na fakt, że jest to droga leśna trudno o asfalt, przynajmniej na dziś. Myślę jednak, że nawet takie rozwiązanie jest z korzyścią dla Mieszkańców naszego miasta, a przyszłe prace mogą jedynie poprawić sytuację. Jest zdecydowanie lepiej, niż było i to najważniejsze.

Powstanie filia poradni psychologiczno – pedagogicznej w Markach!

To deklaracja Starosty #PowiatWołomiński, który poinformował o tym fakcie na dzisiejszej sesji Rady #MiastoMarki. To bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców naszego miasta, a ja osobiście bardzo się cieszę, że Starosta przychylił się do moich apeli o stworzenie takiej filii. Mówiłem o takiej potrzebie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, mówiłem również na lutowym spotkaniu w Starostwie, które było poświęcone rozwojowi szkolnictwu ponadpodstawowemu w naszym mieście.

Statystyki jasno wskazują na potrzebę takiej placówki w Markach, co wynikało również ze spotkania z Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce, z którą miałem przyjemność spotkać się i rozmawiać na tematy związane właśnie z funkcjonowaniem poradni oraz bardzo dużym obciążeniem, wynikającym ze stale zwiększającą się liczbą Mieszkańców, a co za tym idzie również dzieci (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/02/24/potrzeba-filii-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-markach/).

Dla mnie osobiście na dziś to najważniejsza informacja z dzisiejszej sesji, mimo że głównym tematem była budowa szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście. Temat ciągnie się już od 10 lat, kiedy to w 2012 r. ówczesne władze naszego miasta podpisały porozumienie z ówczesnymi władzami Powiatu. Od początku tego pomysłu brakowało jednego, ale jak się okazuje do dziś najważniejszego i kluczowego elementu – finansowania. Sama idea budowy szkoły ponadpodstawowej w naszym mieście jest słuszna, na co wskazywały przeprowadzane swego czasu analizy. Niestety do dziś budowa szkoły ponadpodstawowej w Markach nie znalazła na tyle dużego poparcia wśród radnych powiatowych, którzy pochodzą z 12 gmin naszego powiatu, aby mogła powstać. Dodatkowo od lat o budowę podobnej szkoły zabiegają sąsiednie Ząbki, a na horyzoncie jest rozbudowa ZS im. Ignacego Mościckiego w Zielonce, gdzie ma powstać również nowa siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Szczególnie dziś, gdy Powiat zmaga się rozbudową Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie budową Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziecka, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, licznymi inwestycjami drogowymi, a kwota potrzebna na realizację tych zadań liczona jest w setkach milionów złotych – trudno wykrzesać dodatkowe środki na budowę nowej szkoły.

Dziś padły ze strony Starosty deklaracje, które były poniekąd powtórzeniem tych złożonych na lutowym spotkaniu, w którym miałem okoliczność uczestniczyć wraz z m. in. radną Ewą Rosą, radnym Januszem Werczyńskim, Burmistrzem naszego miasta oraz Starostą (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/02/24/wazne-spotkanie-w-sprawie-budowy-szkoly-ponadpodstawowej-w-markach/).
Nie rozpisując się nadto deklaracja wygląda tak, że Miasto przejmuje zadanie budowy szkoły i ubiega się o wsparcie środków zewnętrznych. Po wybudowaniu szkoły Powiat przejmuje zadanie utrzymując placówkę przez kolejne lata jej funkcjonowania. Oczywiście Powiat nie wyklucza partycypowania w kosztach budowy szkoły. To tak w telegraficznym skrócie, ponieważ wszystko i tak zależne będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Zawsze byłem zwolennikiem twardych faktów. Listy intencyjne, porozumienia, itp., za którymi nie idą środki finansowe są jedynie dobrą wolą współpracy, a to jednak zdecydowanie za mało, aby zbudować tę, czy inną inwestycję. Czy w tym przypadku będzie inaczej? Czas pokaże…

Z ciekawych deklaracji, które dziś usłyszeliśmy od Starosty jest również ta, że w przypadku przejęcia utrzymania prowadzenia nowej szkoły można rozważyć również przejęcie w zarząd ZS nr 1 w Markach, dla którego dziś organem prowadzącym jest Miasto Marki, co odciążyłoby napięty dziś budżet naszego miasta.

Było merytorycznie i za to w szczególności dziękuję wszystkim radnym, którzy zabierali dziś głos w dyskusji. Dziękuję Staroście za otwartość i współpracę. Przede wszystkim jednak dziękuję Agnieszka Lużyńska Przewodniczącej Rady Miasta Marki za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie i możliwość zabrania głosu w dyskusji.

Zawsze uważałem, że należy rozmawiać, ponieważ jedynie w ten sposób możemy wspólnie realizować wyzwania, które przecież nie należą do najłatwiejszych, szczególnie w obliczu dzisiejszych czasów – niepewnych i trudnych z uwagi na pogarszającą się sytuację gospodarczą w naszym kraju.

Kilka zgłoszeń, które może nie należą do najważniejszych, ale…

Otrzymuję od Mieszkańców naszego miasta wiele zgłoszeń. Niezależnie od tego jak ważne są to zgłoszenia z perspektywy miasta, czy powiatu – zawsze staram się traktować je na równi. Sprawy poważniejsze kieruję bezpośrednio do burmistrza, starosty, marszałka lub instytucji, te drobniejsze, lecz bardzo ważne dla Mieszkańców danej ulicy, itd. kieruję bezpośrednio do stosownego wydziału merytorycznego np. Urzędu Miasta Marki. Tak właśnie dzieje się w poniżej wymienionych sprawach:

1. Brakujące lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Spacerowa/Zielna (od strony pętli autobusowej) – lustro najprawdopodobniej uległo zniszczeniu podczas kolizji drogowej i do dziś nie zostało zamontowane nowe (zdjęcie w załączeniu)

2. Zalegające przewody na poboczu ul. Adama Mickiewicza – od dłuższego czasu (zdjęcie w załączeniu).

3. Zły stan nawierzchni drogi gruntowej ul. Pastelowej.

4. Zły stan nawierzchni drogi gruntowej ul. Agrarnej od ul. Legionowej. 

Liczę, że uda się pomóc w tych tematach.