100-lecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Markach. Piękny jubileusz.

Z tej właśnie okazji pozwoliłem sobie wręczyć Pani Elżbiecie Piszcz, dyrektor szkoły pamiątkową deskę okolicznościową.

Dziękując za zaproszenie raz jeszcze gratuluję tak pięknego wydarzenia! Naszej mareckiej Jubilatce „piątce” życzę kolejnych 100 lat! Pani Dyrektor oraz Wszystkim Pracownikom szkoły, również tym, którzy dziś już nie pracują w szkolnych murach, składam podziękowania za serce, trud i zaangażowanie na przełomie wszystkich tych lat.

Z pozoru to drobna sprawa, ale w praktyce może nawet uratować życie młodej osoby.

Może nie są to najważniejsze sprawy dla funkcjonowania #PowiatWołomiński, ale z całą pewnością istotne dla Mieszkańców szukających pomocy w zakresie szeroko rozumianego zdrowia. Coraz częściej bowiem dzieci i młodzież wymagają wsparcia psychologicznego, co potwierdzają licznie prowadzone badania. Tu liczy się czas i możliwość szybkiego dotarcia do informacji np. o telefonach zaufania, wsparcia, itp. W tej sytuacji w pełni zasadnym jest, aby na głównej stronie Starostwa Powiatowego zafunkcjonowała specjalna ikona/odnośnik, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje o wsparciu psychologicznym dla dzieci i młodzieży na poziomie powiatu wołomińskiego, ale równie numery telefonów działających na terenie kraju. Starosta w odpowiedzi na naszą wspólną interpelację z radną #EwaRosa przychylił się do naszej inicjatywy i zadeklarował powstanie takiej ikony. Dziś jedynie przypominamy się w tej sprawie. Dodatkowo prosimy o zaktualizowanie harmonogramu pracy aptek na terenie naszego powiatu, który znajduje się na głównej stronie Starostwa, ponieważ jest on nieaktualny w kilku punktach, np. pracy aptek w niedzielę na terenie Marek. Bardzo często Mieszkańcy szukają pracujących aptek właśnie w niedzielę, ponieważ jest ich stosunkowo mało i pracują w ograniczonych godzinach.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Węzeł S8 „Wołomin” – jeszcze kilka tygodni i pojedziemy.

Za kilka tygodni pojedziemy węzłem S8 „WOŁOMIN” – przetarg ogłoszony. Środki na ten cel zabezpieczyliśmy na ostatniej sesji Rady #PowiatWołomiński

Zakres prac remontowych i budowlanych obejmie:

– naprawę zdewastowanych ekranów akustycznych

– naprawę oświetlenia drogowego

– uzupełnienie barier energochłonnych

Prace uzgodniono z #GDDKiA, która przejmie zarządzanie wiaduktem w momencie oddania go do użytkowania.

Termin realizacji przedsięwzięcia to 9 tygodni od podpisania umowy na wykonanie.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Automatyczne defibrylatory w budynkach urzędowych Starostwa Powiatowego.

Zwiększyć szanse na przeżycie, czyli nowe automatyczne defibrylatory w budynkach urzędowych Starostwa Powiatowego.

#PowiatWołomiński zakupił na początek urządzenia, które zostały dofinansowane w ramach projektu WZMOCNIJ Swoje Otoczenie – projekt społeczny Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Lokalizacje:

  • Główna siedziba Starostwa, ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie
  • Wydział Komunikacji, ul. Kobyłkowskiej 1a w Wołominie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Legionów 78 w Wołominie
  • Wydział Komunikacji i Budownictwa, ul. Komunalnej 8a w Radzyminie.

W ramach projektu zostało przeszkolonych również 30 pracowników w zakresie obsługi AED oraz ratowania życia w stanach zagrożenia.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa