Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu wołomińskiego. Apteki w Markach.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży jest bardzo ważne, dlatego wspólnie z radną Ewą Rosą zabiegaliśmy, aby wszelkie informacje na temat takiego wsparcia na terenie naszego powiatu znalazły się w jednym miejscu, czyli na głównej stronie Starostwa. W sytuacjach kryzysowych czas ma znaczenie, szczególnie jeśli osoba potrzebująca szuka pomocy psychologicznej. Dziękujemy Panu Staroście #PowiatWołomiński za pozytywny odzew na naszą inicjatywę. Już niebawem strona Starostwa wzbogaci się o jakże cenne dla Mieszkańców informacje.

Dodatkowo zostanie zaktualizowany wykaz pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego (dni i godziny pracy). Szczególnie istotny w kontekście otwarcia aptek np. w niedziele.

Pod poniższym linkiem znajdziemy np. wszystkie apteki na terenie miasta Marki:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/…/public…

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych w #PowiatWołomiński

Co robi pełnomocnik?

– prowadzi działalność w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji ich uprawnień.

– współpracuje z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych

– promuje i popularyzuje działania w zakresie, potrzeb i spraw związanych z niepełnosprawnością.

– prowadzi analizy potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. dostępu do obiektów użyteczności publicznej, leczenia i rehabilitacji, informacji, wolnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu komunikacji.

Kiedy i gdzie?

Pełnomocnik pełni dyżur w każdy wtorek, w godz. 13:00-16:00 w Starostwie Powiatowym w Wołominie WEJŚCIE D pok. nr 5.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa