Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej (od ul. Ząbkowskiej w kierunku obwodnicy) oraz na ul. Odrowąża?

W tym roku Miasto nie ma pieniędzy na ww. działania.

Jednocześnie w odpowiedzi na złożone przeze mnie pismo (https://arekwerelich.wordpress.com/…/w-sprawie-poprawy…/) Burmistrz #MiastoMarki informuje, że temat został przekazany do Komendanta Policji w Markach celem zwiększenia prewencji w tych lokalizacjach.

Opuszczona nieruchomość, przy ul. Szpitalnej w Markach.

To miejsce, które niepokoi przede wszystkim rodziców dzieci i młodzieży z uwagi na stosunkowo łatwy dostęp do budynku. Z relacji Mieszkańców wynika, że jest to również melina dla narkomanów. Czy tak jest? Nie wiem, ale z całą pewnością warto zainteresować się sprawą, dlatego w pierwszej kolejności skierowałem w tym temacie pismo do Burmistrza #MiastoMarki

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kilka słów o wczorajszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na dzisiejszej sesji Rady #PowiatWołomiński udzieliliśmy Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

Dlaczego głosowałem ZA? Ponieważ większość działań realizowanych przez Powiat jest w zgodzie z moja wizją inwestycji dla całego powiatu, bez rozgraniczeń na poszczególne miasta i gminy, jak rozbudowa i modernizacja Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie budowa Domu Dziecka „Małgosia”, czy budowa Środowiskowego Domu Samopomocy – to te główne inwestycje, które wymagają wielomilionowych nakładów.

Całemu Zarządowi na czele ze Starostą Wołomińskim oraz Wszystkim Koleżankom i Kolegom Radnym dziękuję za owocną współpracę. Z całą pewnością jest merytorycznie i niezależnie od poglądów potrafimy realizować strategiczne dla powiatu inwestycje. Myślę, że to budujące, że w zgodzie i wzajemnym do siebie szacunku działamy z myślą o naszej małej ojczyźnie i na rzecz lokalnej społeczności.

Niemniej jednak należy się pochylić nad kwestią zwiększenia udziału Powiatu w naszym mieście, ponieważ historycznie patrząc mamy w Markach dwie drogi powiatowe: ul. Fabryczna i ciąg ulic Sosnowa/Kościuszki, z czego ta druga weszła w sieć dróg powiatowych w ostatnich latach. Każda z tych dróg jest świeżo wykonana lub wyremontowana, a decyzje dotyczące tych inwestycji zapadały jeszcze w poprzedniej kadencji. Praktycznie na tym kończy się powiatowa infrastruktura w Markach. Jedyny obszar inwestycji Powiatu, który widzę w naszym mieście, to ten w infrastrukturę drogową, dlatego należy pochylić się na tą kwestią na poziomie Miasto – Powiat. Oczywiście niebawem może się okazać, że w Markach będzie jeszcze jedna i to duża droga powiatowa, a mowa tu o Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, która dziś jest w zasobach #Mazowsze, ale sprawa toczy się w sądzie i w końcowym efekcie wspomniana droga może stać się powiatową. Wówczas sytuacja udziału Powiatu w naszym mieście diametralnie się zmienia ponieważ jedynie koszt utrzymania tej drogi od strony sprzątania, przeglądów i odśnieżania, to ponad 1 mln zł rocznie.

Odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy Marek zamknięty do końca sierpnia.

Odcinek ścieżki rowerowej nieopodal wiaduktu Piłsudskiego/Trasa Toruńska, wzdłuż obwodnicy Marek zamknięty do końca sierpnia. Powodem zamknięcia ścieżki jest budowa dodatkowych ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy.

Z pytaniem o powody zamknięcia ścieżki wystąpiłem poniższym pismem w imieniu Mieszkańców do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Już niebawem – Lustro/lustra drogowe na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z drogą serwisową wzdłuż Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią odpowiedzią na moje wystąpienie – Departament Nieruchomości i Infrastruktury #Mazowsze informuje, że zatwierdzona organizacja ruchu została przekazana do realizacji. Teraz czas na montaż.

Poniżej pismo, które wspólnie z radną Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztof Strzałkowski skierowaliśmy swego czasu do Marszałka w tej sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/skrzyzowanie-ul…/

Odpowiedź Marszałka:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/na-skrzyzowaniu…/

Kolejne porzucone pojazdy do usunięcia.

Kolejne porzucone pojazdy do usunięcia. Tym razem z parkingu, przy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach oraz ul. Pastelowej. Właśnie dokonałem zgłoszenia w stosownym wydziale UM. Teraz sprawą zajmie się #Policja, aby ustalić właścicieli pojazdów i obciążyć ich kosztami holowania.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa