Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego „Konne”.

Z Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki rozmawialiśmy m. in. o zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika wodnego „Konne”. Z całą pewnością jest to teren, który należy oddać Mieszkańcom do celów rekreacyjnych. Ma potencjał, który można pięknie wykorzystać. Oczywiście pieniążki, pieniążki i jeszcze raz pieniążki, więc należy spodziewać się realizacji rozłożonej w czasie, podzielonej na etapy. Już niebawem Burmistrz przedstawi informacje w tej sprawie.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

„Lato z Uśmiechem”

Ruszyła kolejna edycja „Lato z Uśmiechem” organizowana przez #PowiatWołomiński dla uczniów szkół specjalnych.

Rozpoczęcie pierwszych turnusów już za nami, ale przed nami kolejne:

25 lipca do 29 lipca 2022 r.

1 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r.

8 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r.

Miejscem zajęć jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej

W ramach realizowanego programu prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz kulturalno-sportowe, a także te rozwijające umiejętności dzieci, m. in.:

wycieczki

– gry i zabawy integracyjne

– warsztaty terapeutyczne

– profilaktyka zdrowotna

– projekcje filmowe

– zajęcia plastyczne

– zajęcia ogólnorozwojowe

– zajęcia sportowe

– gry terenowe

Program organizowany jest corocznie we współpracy z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

Informacyjnie.

W dniach 18-29 lipca 2022 roku kasa w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prądzyńskiego 3 będzie nieczynna.

Opłaty należy dokonywać we wpłatomacie znajdującym się przy Punkcie Paszportowym lub bezpośrednio na konta bankowe.

Dla poprawy bezpieczeństwa – przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu Sportowa/Zajączka.

Przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Sportowa/Zajączka to temat mojego wystąpienia do Burmistrza #MiastoMarki.

Podobnie jak w przypadku innych pism, tak i to jest wynikiem próśb Mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe dla rowerzystów na ww. skrzyżowaniu (argumentacja w treści pisma).

Przyznam, że ja również miałem w tym miejscu zdarzenie, które mocno podniosło mi ciśnienie, dlatego w pełni zgadzam się z głosami Mieszkańców, którzy proszą o reakcję.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce, czyli co słychać na budowie?

Prace wykończeniowe oraz wyposażenie Centrum są na ostatniej prostej.

Co dalej?

Centrum będzie świadczyło usługi opiekuńcze oraz dbało o integrację osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie równie pomagać w usamodzielnieniu i powrocie do aktywności, wspierając kondycję fizyczną i psychiczną osób będących pod opieką Centrum.

Ile osób uzyska wsparcie?

Centrum obejmie opieką każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym.

Z początkiem roku funkcjonowanie rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy, który znajduje się w sąsiedztwie COM.

ŚDS wspiera osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wymagające rehabilitacji ukierunkowanej na powstrzymywanie regresji choroby psychicznej.

Na wyżej wymienione inwestycje przeznaczyliśmy z budżetu #PowiatWołomiński 6 mln zł, kolejne 4 mln zł Powiat pozyskał z budżetu państwa.

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

STOP śmieciarzom!

Utrudni się wjazd dla śmieciarzy, którzy wyrzucali śmieci w okolice zbiornika wodnego „Konne”.

Przed wakacjami składałem pismo do Burmistrza #MiastoMarki (https://marki.net.pl/wpis-130499-wjazd_na_teren_przy…) w sprawie uniemożliwienia wjazdu na wspomniany teren, tym bardziej, że tuż obok został zamontowany szlaban (swego czasu wnioskowałem również o ten szlaban).

Mam nadzieję, że to jakże proste rozwiązanie skutecznie rozwiąże problem zaśmiecania okolic zbiornika.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kilka kwestii związanych z ulicami: Spacerowa/Zielna, Mickiewicza, Pastelowa, Agrarna.

Z otrzymanej właśnie odpowiedzi na przesłanie przeze mnie zgłoszenia do UM Marki (https://arekwerelich.wordpress.com/…/kilka-zgloszen…/) dowiadujemy się, że:

– niebawem wróci lustro drogowe na skrzyżowanie ulic Spacerowa/Zielna,

– zalegające na poboczu ul. Mickiewicza przewody zostały zgłoszone do właściwego gestora sieci

– drogi gruntowe ul. Pastelowa i Agrarna są zaliczone do bieżącej konserwacji – na tym etapie nie ma mowy o innej formie poprawy stanu tych dróg.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Kąpieliska w najbliższym sąsiedztwie Marek.

Ostatnio otrzymałem kilka pytań od Mieszkańców na temat okolicznych kąpielisk, z których mogliby bez obaw skorzystać.

Oczywiście te najbliższe Marek, w których kąpiel jest dozwolona, a parametry wody regularnie kontrolowane to: glinianki w Zielonce (przez wielu nazywane jako „Ceramika”) oraz tzw. „Dzika Plaża” nad Zalewem Zegrzyńskim.

Poniżej zamieszczam najświeższy komunikat Główny Inspektorat Sanitarny (z 13.07.2022 r.) dotyczący tych właśnie kąpielisk.

Mam nadzieję, że informacja okaże się dla wielu przydatna.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich