Dziki w naszym mieście – temat wciąż aktualny…

Zawsze staram się drążyć temat, dlatego też spotkałem się z Tomaszem Krasowskim, dyrektorem Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa #Mazowsze

Temat spotkania: dziki w mieście, a konkretnie w #MiastoMarki i #PowiatWołomiński Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Mieszkańców leży po stronie samorządu gminnego, który może zlecić, jeśli widzi taki problem odłowienie dzików specjalistycznej firmie (ASF nie stanowi tu problemu). Mam deklarację wsparcia Pana Dyrektora, jeśli będzie potrzebne władzom naszego miasta. Wiedza i doświadczenie Pana dyrektora w powyższym temacie jest naprawdę duża. Problem znany, ponieważ dotyka wielu samorządów na Mazowszu. Czy dziki są groźne dla ludzi? Co do zasady nie, pod warunkiem, że nie dotyczy to okresu, kiedy locha ma młode, wówczas w trosce o młode może być agresywna. Z drugiej strony dziki stają się ofiarami wypadków drogowych, więc obecność dzików na terenach zurbanizowanych jest zagrożeniem dla samych dzików, które z powodu łatwego pożywienia trafiają do miast. Bardzo często powodem takich sytuacji jest nieodpowiedzialność ludzki, którzy bezmyślnie dokarmiają dziki.

Posiedzenia komisji #PowiatWołomiński

Posiedzenia komisji #PowiatWołomiński: edukacji, sportu i turystyki oraz dziedzictwa narodowego, kultury i wspólnicy z JST to przede wszystkim tematy związane z naborem do szkół ponadpodstawowych, zmiany kadrowe na stanowiskach dyrektor szkół i poradni w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowych dyrekcji, podsumowanie obchodów 102. rocznicy #BitwaWarszawska na terenie naszego powiatu oraz planowane wydarzenia kulturalne do końca 2022 r. Z uwagi na fakt, że nie wszyscy wrócili już z urlopów, posiedzenia odbyły się zdalnie.