Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu ulic Zajączka/Sportowa.

W lipcu występowałem do Burmistrza #MiastoMarki z pismem w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Zajączka/Sportowa. Chodziło głównie o przejazd dla rowerzystów w tym miejscu (https://arekwerelich.wordpress.com/2022/07/20/dla-poprawy-bezpieczenstwa-przejazd-dla-rowerzystow-na-skrzyzowaniu-sportowa-zajaczka/)

Ścieżki rowerowe na ulicy Sportowej i Sowińskiego cieszą się dużą popularnością wśród Mieszkańców – w tym tych najmłodszych, którzy licznie odwiedzają Park Wolontariuszy. Wszystko to sprawia, że w ww. lokalizacji niejednokrotnie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, głównie z uwagi na niedostateczną widoczność – kierowcy nie widzą nadjeżdżających rowerzystów od strony ul. Zajączka – rowerzyści zaś nadjeżdżających pojazdów od strony ul. Sportowej.

Zwracałem się również o odnowienie oznakowania poziomego na ww. skrzyżowaniu.

Z otrzymanej dziś odpowiedzi wynika, że na skrzyżowaniu pojawi się lutro drogowe, które z całą pewnością poprawi widoczność, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństw. Dodatkowo zostanie odnowione oznakowanie poziome, które obecnie jest ledwo co widoczne.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta pięknie dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby/wniosku.

Rozmów nigdy za wiele…

Dzisiejsze spotkanie w mareckim ratuszu to przede wszystkim tematy, z którymi zgłaszali się do mnie w ostatnim czasie Mieszkańcy naszego miasta, m. in.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na mareckim pump tracku i jego najbliższym terenie.

– tor cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Niestety nie wszyscy odwiedzający tę lokalizację skupiają się na tym, do czego to miejsce zostało stworzone. Tor i jego okolice stały się również punktem spotkań i gromadzenia się młodszych i nieco starszych. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że co pewien czas dochodzi w tym miejscu do bójek. W ostatnim czasie doszło do przykrego zdarzenia, które zakończyło się wizytą w szpitalu dziecka pobitego przez starszego „kolegę”.

Władze naszego miasta przeanalizują możliwe rozwiązania w celu poprawy bezpieczeństwa w tej lokalizacji.

Miejsca parkingowe w okolicach mareckiego bazarku i osiedli tzw. kamienic.

– w pełni zgadzamy się w tej kwestii. Pozostają kwestie terminów z uwagi na planowane działania UM w tej okolicy, w tym te związane z rewitalizacją osiedla. Więcej szczegółów zostanie zawartych w odpowiedzi na pismo, które skierowałem kilka dni temu.

– kosz na śmieci przy ścieżce/chodniku wzdłuż zbiornika wodnego Konne – ul. Saturna.

Dziś brak kosza w tym miejscu jest bardzo zauważalny, szczególnie że miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem Mieszkańców (bardzo urokliwe). Burmistrz również widzi potrzebę, aby ta lokalizacja została wyposażona we wspomniany kosz na śmieci. Można zatem liczyć, że pojawi się on w niedługim czasie.

To było bardzo dobre spotkanie, na którym poruszyliśmy wiele tematów związanych z naszym miastem. Z całą pewnością niepokoi fakt coraz trudniejszej sytuacji finansowej miasta, podobnie zresztą jak innych samorządów. Wszechobecna drożyzna, w tym ceny energii, gazu, itp. w coraz większym stopniu wpływają na kondycję miasta, a puchnące wydatki bieżące skutecznie ograniczają wydatki inwestycyjne.

Twój podpis – ich godne życie!

Szanowni Państwo, gorąco zachęcam do poparcia obywatelskiego projektu ustawy w sprawie zwiększenia kwoty renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych z obecnej 1217,89 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt ustawy, wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo poniżej. Jeśli zechcecie złożyć swój podpis popierający wspomnianą inicjatywę, to bardzo proszę o kontakt mailowy (werelicharkadiusz@gmail.com).

Posiedzenie połączonych komisji w Nadleśnictwie Drewnica.

Dzięki uprzejmości #NadleśnictwoDrewnica gościliśmy w nowo powstałym Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Ossowie, gdzie miało miejsce posiedzenie połączonych Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST.

Rozmawialiśmy o działalności Nadleśnictwa na terenie #PowiatWołomiński, w tym tej edukacyjnej. Mówiłem o potrzebie akcji uświadamiających, dotyczących obecności dzików w mieście, jak postępować, itd. Dziś kolejny raz wybrzmiało, że za bezpieczeństwo Mieszkańców odpowiada samorząd gminny, który może podejmować działania w tym zakresie (jeśli widzi taką potrzebę). Rozmawialiśmy o szkolnictwie ponadpodstawowym oraz działalności poradni, a także o wynikach tegorocznych matur. Jako komisja skierowaliśmy do Starosty wniosek mówiący o potrzebie zwiększenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół #PowiatWołomiński.

Brakujące kosze na śmieci przy chodniku i ścieżce rowerowej, wzdłuż zbiornika wodnego „Konne” – ul. Saturna.

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zwróciłem się tej sprawie z prośbą/wnioskiem do UM Marki.

Wspomniany ciąg komunikacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem i sympatią Mieszkańców (bardzo urokliwe miejsce). Niestety jednak na całej jego długości ciężko o kosz na śmieci, co powoduje, że śmieci, butelki, w tym również te stłuczone lądują na asfalcie lub terenach zielonych.

W tej sytuacji wydaje się w pełni zasadne, aby takie kosze pojawiły się w ww. lokalizacji.

Niestety do dziś UM nie wyłonił wykonawcy, który dostarczy w sumie 100 koszy na śmieci i stacji dla psów, które muszą trafić na mareckie ulice w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego. Byłem jednym a autorów tego projektu, dlatego śledzę sprawę na bieżąco. Przed wakacjami UM został zmuszony do unieważnienia postępowania z uwagi na zbyt wysoką kwotę złożonej oferty. Kwota ta była wyższa od zakładanej w projekcie. Z niecierpliwością czekam na kolejne postępowanie – mam nadzieję, że UM Marki uda się jak najszybciej zrealizować to zadanie.

Szczegóły postępowania poniżej:

http://www.marki.pl/aktualnosc-10622-zaprojektujemy…

#dlaMieszkańców #radnyWerelich