Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam do zgłaszania kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 2022 – 2025

Do zadań Rady należy:

– opiniowanie projektów strategii rozwoju;

– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami i podmiotami, w tym programów współpracy;

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów;

– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami oraz podmiotami;

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje oraz podmioty oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/zarzad-powiatu-wolominskiego-oglasza-nabor-do-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-powiecie-wolominskim?fbclid=IwAR0x6dgucJ-qOQKbvAWDmnJK57spwtsDIErYBqTujxLSyzcRPAdSE6d7bfc

Prace związane z tymczasową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna ruszą na dniach.

#DW631 #Dworkowa #Główna

Jako że o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna zabiegam od samego początku, spotkałem się z Grzegorz Obłękowski dyrektorem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Z pozyskanych dziś informacji wynika, że wykonawca tymczasowej sygnalizacji świetlnej uzgodnił i odebrał tymczasową organizację ruchu, która będzie obowiązywała na czas prowadzonych prac (przygotowanie czasowej organizacji było niezbędne z uwagi na duży ruch pojazdów w tej lokalizacji).

Prace ruszą już niebawem, a w zasadzie w najbliższych dniach.

#dlaMieszkańców#radnyWerelich

Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski#EwaRosaAdam Łossan Tomasz Szturo Artur Rola