Kampania informacyjna #PowiatWołomiński, której tematem są dziki.

➡️ Jak postępować w przypadku spotkania tych zwierząt

➡️ Gdzie dzwonić, gdy będziemy w sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu

➡️ Czego nie robić, aby dodatkowo nie zachęcać dzików do opuszczania ich naturalnych siedlisk

❗Należy pamiętać, że dzik jest zwierzęciem nieprzewidywalnym, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku napotkania go na swojej drodze.

Stypendia (2000 zł) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

W imieniu #PowiatWołomiński zachęcam studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do składania wniosków o stypendium.

👉 O jakiej kwocie stypendium mówimy?

2000 zł netto miesięcznie.

👉Jakie warunki należy spełnić?

Podjąć zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki lub położnej w Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zaliczenie w terminie poprzedniego roku studiów, tj. do 3 września danego roku i wpisania na kolejny rok akademicki.

– nie powtarzanie roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;

– nie korzystanie z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

👉 Szczegółowe informacje poniżej:

https://samorzad.gov.pl/…/powia…/sesje-rady-powiatu-2026 – L Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 września 2022 r.- Uchwała Nr L 469/2022

Numer telefonu: 22 346 11 42, Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1, wejście D.

Dodatkowe miejsca parkingowe w rejonie ul. Kościuszki/Piłsudskiego.

Teren po dawnym sklepie elektrycznym, tuż obok obecnego sklepu żelaznego zostanie wysypany tłuczniem. To działanie doraźne/przejściowe, które umożliwi parkowanie pojazdów na tym terenie, do czasu kompleksowej przebudowy Piłsudskiego (zapewne 4-5 lat), która uwzględnia w tym miejscu parking. Oczywiście doraźne rozwiązanie nie jest doskonałe, ale miejmy nadzieję, że w jakimś stopniu ułatwi zaparkowanie pojazdu w tej lokalizacji.

Muszę przyznać, że na przełomie ostatnich lat zebrała mi się całkiem pokaźna korespondencja z UM Marki/Burmistrzem naszego miasta w sprawie problemów parkingowych w rejonie skrzyżowania Piotra Skargi/Kościuszki/Piłsudskiego.

Poniżej pisma/wnioski oraz odpowiedzi, które otrzymywałem:

👉 Ponowne pismo w sprawie doraźnych rozwiązań, związanych z zapewnieniem dodatkowych miejsc parkingowych:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/powracam-z…/

Odpowiedź:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/sytuacja-bez…/

👉 Pismo w sprawie zorganizowania parkingu w rejonie ulic Kościuszki/Piłsudskiego (teren po dawnym sklepie elektrycznym:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/parking-w-rejonie…/

Odpowiedź:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/parking-bedzie…/

👉 Pismo w sprawie ucywilizowania parkowania pojazdów w rejonie ulic Piotra Skargi/Kościuszki:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/potrzeba…/

Odpowiedź:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/stala-organizacja…/

👉 Pismo w sprawie problemów parkingowych w rejonie skrzyżowania Piotra Skargi/Kościuszki/Piłsudskiego:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/problemy…/

Odpowiedź:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/samochody…/