Spotkanie z Parlamentarzystami w Kobyłce, w ramch Klubu Obywatelskiego.

Tym razem powiat wołomiński odwiedzili posłanka Krystyna Szumilas oraz senator Krzysztof Brejza

To było bardzo dobre spotkanie, które zdominował chyba temat edukacji, zarówno od strony podstawy programowej, kwestii organizacyjnych (np. wynagrodzenia), po subwencję oświatową, która w coraz większym stopniu nie wystarcza samorządom. Co ważne – spotkanie było otwarte, więc udział mógł wziąć każdy.

To trzecie spotkanie z naszymi Parlamentarzystami w tym roku w powiecie wołomińskim. Czas na kolejne, najbliższe pod koniec listopada w naszym mieście.

Ławki i kosze na śmieci standardem przy przystankach autobusowych w naszym mieście?

Mamy nadzieję, że to możliwe. W ostatnim czasie pojawiło się kilka inicjatyw w sprawie montażu ławeczek, przy przystankach na terenie naszego miasta. Wydaje nam się, że powinien to być pewien standard, dlatego zwróciłem się wspólnie z radną Ewą Rosą do Burmistrza naszego miasta o rozważenie takiej możliwości.

Oczywiście nie mówimy tu o przystankach z wiatami oraz tych, gdzie z przyczyn formalno-technicznych jest to niemożliwe.

Jest już lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Sportowa/Zajączka, o które wnioskowałem celem poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Jest już lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Sportowa/Zajączka, o które wnioskowałem celem poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

W szczególności chodzi o ograniczenie niebezpiecznych sytuacji, głównie z uwagi na niedostateczną widoczność – kierowcy nie widzieli nadjeżdżających rowerzystów od strony ul. Zajączka – rowerzyści zaś nadjeżdżających pojazdów od strony ul. Sportowej.

Poniżej link do pisma, które składałem w tej sprawie: https://wp.me/p1j3Kk-3nb

Podziękowania dla Burmistrza za szybką reakcję.

Potrzeba budowy nowej szkoły specjalnej na terenie powiatu wołomińskiego.

Stale zwiększająca się liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego generuje potrzebę uruchomienia na terenie powiatu wołomińskiego kolejnej szkoły specjalnej. Najbardziej jaskrawym przykładem jest Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej do której jeszcze dwa lata temu uczęszczało 34 uczniów, a w obecnym roku szkolnym już 98, z czego blisko 50% to Mieszkanki i Mieszkańcy Marek.

Z dużym niepokojem obserwujemy zmieniającą się sytuację, dlatego wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy w tej sprawie interpelację do Starosty Wołomińskiego. Wierzymy, że wspólnymi siłami Rady Powiatu Wołomińskiego oraz Zarządu uda się podjąć słuszne decyzje, które spowodują, że z większym spokojem będziemy mogli spoglądać w przyszłość, związaną z nauczaniem specjalnym na terenie naszego powiatu.

Analiza i dostosowanie sygnalizacji świetlnej na Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach (droga wojewódzka).

W tej właśnie sprawie wystąpiliśmy wspólnie z Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa MazowieckiegoKrzysztof Strzałkowski Ewa Rosa do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zdaniem Mieszkańców największym problemem są korki na lewoskrętach – praktycznie wszystkich, szczególnie w wieczornych godzinach szczytu. W piśmie prosimy, aby zwrócono na to uwagę.

Kolejne pozostawione/porzucone pojazdy do usunięcia z przestrzeni publicznych miasta. W imieniu Mieszkańców naszego miasta skierowałem w tej sprawie pismo do Burmistrza naszego miasta.

To już kolejne pismo w tej sprawie, zmieniają się jedynie lokalizacje i marki pojazdów. W wielu sytuacjach udało się spowodować, że porzucone samochody nie blokują już miejsc parkingowych lub poboczy ulic. Pojawiają się jednak nowe i te właśnie zgłaszam w tym piśmie. Zapewne podobnie jak wcześniej sprawa zostanie przekazana Policji celem ustalenia właścicieli pojazdów i usunięcia ich na koszt właścicieli.

Dostaję masę zgłoszeń od Mieszkańców, za pośrednictwem maila, FB, SMS, itd. W tym tłoku wiadomości może mi umknąć jakieś zgłoszenie, dlatego jeśli jakieś pojazdy umknęły mojej uwadze, to bardzo proszę o zgłoszenia mailowo na adres: werelicharkadiusz@gmail.com

Wsparcie budowy Dziecięcego Hospicjum w Wołominie.

Jako Rada Powiatu Wołomińskiego zdecydowaliśmy o wsparciu budowy hospicjum dla dzieci w Wołominie. W sumie na wniosek Zarządu przekażemy na ten cel 1 500 000 zł w latach 2022/2023

Przedstawiciele Zarządu oraz Rady Powiatu przekazali kolejną Promesę na kwotę 500 000 zł.

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w Wołominie prowadzone przez Zgromadzenie Księży Orionistów od 27 lat niesie pomoc osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami, w szczególności nowotworowymi. Praktycznie każdego roku hospicjum opiekuje się ponad 500 ciężko chorymi osobami, wspierając jednocześnie ich najbliższych w tych jakże trudnych chwilach.

Każdy, kto zechciałby wesprzeć budowę hospicjum może to zrobić wpłacając na konto: Pekao S.A. o/Wołomin Nr konta: 60 1240 6335 1111 0011 0546 8605 z dopiskiem: Darowizna na ochronę i promocję zdrowia – budowa Hospicjum dla Dzieci w Wołominie.