Sprawozdania Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, PINB-u, czyli dzisiejsza sesja Rady Powiatu Wołomińskiego.

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Powiatu Wołomińskiego to czas sprawozdań za 2022 rok, które przedkładane są radnym powiatowym. Podczas dzisiejszej sesji obecni byli komendacji i dyrektorzy jednostek działających na terenie naszego powiatu, czyli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, czy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Sprawozdania są dla nas bardzo ważnymi dokumentami, ponieważ dają możliwość z jednej strony pewnej oceny działalności ww. jednostek, z drugiej zaś strony wnioskowania o wprowadzanie zmian, celem usprawnienia funkcjonowania tych jednostek – oczywiście w miarę możliwości i posiadanych kompetencji. Trzeba pamiętać, że są to państwowe jednostki, które na najwyższym poziomie zarządzane są właśnie na przez państwo.

Z ciekawych, ale niepokojących informacji są kwestie np. wolnych wakatów w Policji. Na poziomie kraju sięgają one blisko 30%, natomiast w naszym powiecie ok. 10% (sprawozdanie). Wiemy jednak, że od 1 marca będzie to ok. 25%, z uwagi na przejście na emeryturę części funkcjonariuszy. Na blisko 400 etatów w powiecie braki będą na poziomie 92 wakatów. W mareckim komisariacie zgodnie ze sprawozdanie na 36 etatów mamy 3 wakaty. Od marca będzie to wyglądało inaczej. W tej kwestii wspólnie z radną Ewą Rosą składaliśmy interpelację, ponieważ zwiększająca się liczba kradzieży i włamań do domów/mieszkań niepokoi Mieszkańców naszego miasta oraz innych miejscowości powiatu.

Innym, ale moim zdaniem dużym problemem są przeciążone plecaki uczniów. Dowodem na to są wyniki kontroli Państwowej Stacji Epidemiologicznej, która została przeprowadzona w 5 placówkach na terenie powiatu wołomińskiego. Zważono w sumie 254 uczniów i ich plecaki – 110 uczniów miało plecaki o wadze nie przekraczającej 10% masy ciała ucznia; ciężar plecaków 101 uczniów mieścił się w zakresie od 10% do 15% masy ciała ucznia. Natomiast aż 43 uczniów posiadało plecaki ważące powyżej 15% masy ciała. Powodem takiego stanu rzeczy są kwestie związane z przeładowanym programem nauczania, ale również tym, że uczniowie nie zostawiają książek w szkołach, mimo że w szkołach są szafki. Uważam, że w tym obszarze potrzebne są zmiany systemowe, które sprawią, że uczeń będzie pracował w domu jedynie z wykorzystaniem ćwiczeń, a ciężkie książki będą pozostawiane w szkolnych szafkach. Przeciążone plecaki uczniów, to negatywny wpływ na zdrowie dzieci – wady kręgosłupa, itp. Lekceważenie tego problemu dziś spowoduje przykre następstwa w przyszłości. Dzisiejsi uczniowie zapłacą za to w dorosłym życiu, obciążając tym samym system opieki zdrowotnej. Poprosiłem Dyrektor PSSE o przeprowadzenie akcji uświadamiającej w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu, celem wskazania ww. problemu i dotarcia z tym do nauczycieli i rodziców.

Poniżej zamieszczam linki do poszczególnych sprawozdań.

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy JST.

Na zaproszenie Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce odbyło się posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Wspólnicy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego #PowiatWołomiński.

Trzeba przyznać, że to bardzo prężnie działająca jednostka, bardzo kreatywna kadra i taka forma działalności, którą osobiście preferuję – biblioteka otwarta, wychodząca z ram klasycznej biblioteki. Wiele aktywności i projektów realizowanych z pasją, oddolnie prze kadrę – szczególnie skierowanych dla najmłodszych.

To wszystko przynosi fajne efekty – co czwarty zameldowany Mieszkaniec Kobyłki jest czytelnikiem biblioteki, a liczba wypożyczeń to statystycznie cztery książki na jednego Mieszkańca Kobyłki.

Dziękujemy za gościnę i wyczerpującą prezentację.