Wyłączenia oświetlenia drogowego przy ul. Sowińskiego – na odcinku Stawowa/Dobra.

W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców naszego miasta, zwróciłem się do UM Marki z pytaniami, dotyczącymi wspomnianych powtarzających się wyłączeń oświetlenia drogowego na ul. Sowińskiego – Stawowa/Dobra.