Marecki Budżet Obywatelski – projekt złożony.

Wspólnie z grupą Mieszkańców naszego miasta zaproponowaliśmy przeprowadzenie w Markach naprawdę bardzo ważnego przedsięwzięcia.

Nasz projekt odpowiada wyzwaniom dzisiejszych czasów, czyli depresji wśród dzieci i młodzieży. Brak dostępności do specjalistów, bardzo duże koszty prywatnego leczenia, a do tego stale obniżający się wiek dzieci dotkniętych depresją. To naprawdę realne problemy wielu rodzin.

Wierzę, że nasz projekt spotka się z dużym poparciem Mieszkańców.

Wraki pojazdów przy ul. Wiewiórki

W imieniu Mieszkańców naszego miasta zgłaszałem w mareckim urzędzie wspomniane pojazdy (https://arekwerelich.wordpress.com/…/wraki-przy-ul…/). Dziś otrzymałem odpowiedź w tej sprawie. Z pisma wynika, że UM mimo zaangażowania nie jest w stanie usunąć pojazdów, ponieważ stoją one na gruncie poza granicami Marek i co gorsze na działce nieuregulowanej prawnie. Pojazdy nie stanowią zagrożenia dla ruchu drogowego i to jest fakt, ale moim zdaniem wraki są zagrożeniem dla środowiska. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wraki są podpalone, a stoją przecież na działce leśnej. O tragedię niedługo…

W związku z otrzymaną odpowiedzią mam zamiar ruszyć temat z innej strony, właśnie pod kątem ochrony środowiska naturalnego.

Sprawa przeciążonych plecaków szkolnych uczniów.

Sprawa przeciążonych plecaków szkolnych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest marecki samorząd. W tej właśnie sprawie wspólnie z radną Ewą Rosą złożyliśmy pismo 1.02. (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/) Z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi – nieśmiało przypominamy się za sprawą poniższego pisma.

W naszej ocenie temat jest ważny, dlatego zależy nam na szerszej wiedzy w tej sprawie. Wspomnianym problemem interesujemy się również na poziomie szkół powiatowych – tu otrzymaliśmy już dawno odpowiedź (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/)

W związku z realizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, we współpracy z Powiatem Wołomińskim projektem „Plecak ucznia, a prawidłowa postawa” Mamy też kilka pytań na temat realizowanego projektu (https://arekwerelich.wordpress.com/…/przeciazone…/)

Mając obszerną wiedzę w kwestii przeciążonych plecaków szkolnych uczniów chcemy drążyć temat na różnych poziomach.

Szykany na ul. Kurpińskiego.

To rozwiązanie od samego początku budziło wiele emocji i wątpliwości Mieszkańców, co jego skuteczności w poprawie bezpieczeństwa na ul. Kurpińskiego – szczególnie osób pieszych.

Temat powrócił po ostatnim wypadku na wspomnianej ulicy.

Wystąpiłem do Burmistrza naszego miasta z prośbą o ponową analizę bezpieczeństwa na tej ulicy, zwłaszcza że zdaniem Mieszkańców po zamontowaniu szykan nie nastąpiła realna poprawa. Wystąpiłem również dlatego, że jeszcze przed montażem szykan – na prośbę Mieszkańców prosiłem o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ul. Kurpińskiego.

Bezpieczne przejścia w ul. Legionowej w Markach (DW632), w rejonie skrzyżowań z ulicami: Żytnią, Modrzewiową, Konwalii i Spacerową będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Bezpieczne przejścia w ul. Legionowej w Markach (DW632), w rejonie skrzyżowań z ulicami: Żytnią, Modrzewiową, Konwalii i Spacerową będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

W ostatnim czasie Mieszkańcy zwracali się do mnie z pytaniami, kiedy pojawia się wspomniane przejścia, ponieważ sporo czasu już upłynęło i cisza. Rozmawiałem dziś w tej sprawie z Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego która przewodniczy komisji infrastruktury drogowej na poziomie wojewódzkim.

Spieszę poinformować, że w maju ruszą procedury wyłonienia wykonawcy na realizację wspomniach przejść, następnie czas realizacji, który potrwa ok. 4 miesięcy. Zakładamy termin oddania przejść to jesień tego roku, najpewniej październik.

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dziś poza udziałem w posiedzeniu komisji, co jest obowiązkiem radnego – uczestniczyłem w II posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie, co jest już dodatkową działalnością. Oczywiście czynię to z dużą radością (kolejna kadencja), bo i osoby ciekawe i tematy ważne. Dziś oprócz standardowych działań Rady na tym etapie nowej kadencji (przyjęcie planu pracy, itp.) rozmawialiśmy o bardzo dla mnie ważnym temacie – projekcie uchwały RDPP w sprawie zaopiniowania projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2027 wraz z projektem Programu. Ten temat jest mi bliski pod wieloma względami, głównie za sprawą działań na rzecz zwiększenia aktywności Powiatu na rzecz profilaktyki uzależnień, walki z depresją, itd. Dziś była okazja na dłuższą dyskusje w tym zakresie, choć z uwagi na wagę tematu oraz grona osób czujących i znających temat – moglibyśmy rozmawiać godzinami. Jedno jest pewne – problem jest i to duży, nie tylko na terenie powiatu, ale całej Polski. Profilaktyka i uświadamianie są niezbędne, ponieważ dane osób borykających się np. z depresją są mocno niedoszacowane (NFZ), wiek dzieci dotkniętych depresją stale się obniża, co odbija się w innych statystykach np. prób samobójczych. Zdajćc sobie sprawę, że wiele przypadków nie jest zgłaszanych, a sama definicja takich prób jest różna, mówimy naprawdę o bardzo dużym problemie. Jeśli dodamy do tego brak psychiatrów dziecięcych (ok. 300 w całym kraju), bardzo ograniczony dostęp do specjalistów, np. certyfikowanych psychoterapeutów, bardzo duże koszty leczenia poza NFZ, bo w ramach Funduszu czas oczekiwania liczony jest w latach – skala problemu jest jeszcze większa. Bardzo zależy mi na tym, aby pozytywnie dziś zaopiniowany Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego był czymś więcej, niż kilkunastoma kartkami papieru. Będę starał się aktywnie uczestniczyć w jego realizacji, bo taki program powiem być podsumowany, co zostało wprowadzone zgodnie z zaleceniami, itp., tak aby realnie pomóc jak największej liczbie młodych osób, a tak naprawdę maksymalnie ograniczyć liczbę dzieci i młodzieży, która zostanie dotknięta problemem.

Posiedzenie wspólnych komisji, czyli m. in. ałożenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wołominie.

Posiedzenia komisji merytorycznych przed sesją Rady Powiatu Wołomińskiego to przede wszystkim wydawanie opinii do projektów uchwał, które będą głosowane podczas sesji. Dziś odbyło się posiedzenie połączonych Komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej; Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST oraz Edukacji, Sportu i Turystyki. Dodatkowo zapoznaliśmy się z informacją nt. Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wołomińskiego w roku 2022 oraz kalendarzem najbliższych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat. Nie zabrakło również tematów związanych z edukacją, m. in. założenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wołominie, które wejdzie w skład istniejącego Zespołu Szkół w Wołominie, przy ul. Legionów 85 (uchwała i uzasadnienie w załączonych zdjęciach).

To dzięki Wam – Drodzy Mieszkańcy!

Działo się w sobotnie przedpołudnie wokół zbiornika wodnego Meksyk, czyli tradycyjne sprzątanie w ramach #DzieńZiemi Kontener zapełniony po brzegi śmieciami, a nawet więc – ponad 100 worków, to bardzo cieszy pod względem dobrze wykonanej pracy. Martwi z uwagi na fakt, że mimo cyklicznych porządków w dalszym ciągu jest co robić. Dużo z nas sięgnęło po worki, a po wytężonej pracy był również zasłużony posiłek – pieczona kiełbaska, ognisko to zawsze duża frajda, szczególnie dla najmłodszych, których na akcji nie zabrakło. To z myślą o nich przygotowaliśmy drobne upominki, które cieszyły się wzięciem i dawały dzieciom wiele radości. Pogoda była wspaniała, świetne nastroje również – czego chcieć więcej, aby w krótkim podsumowaniu napisać – akcja w pełni udana! Piękne podziękowania dla każdego z osobna za ciężką pracę i zaangażowanie. Byliście absolutnie wielcy Matka Ziemia uśmiecha się do Was/Nas

Szczególne podziękowania kieruję do Mieszkańców naszego miasta, którzy jak zawsze nie zawiedli

Stowarzyszenie Projekt Marki

PZW Koło Miejskie nr 14 Marki

Miasto Marki

Nadleśnictwo Drewnica

Agencja Ubezpieczeniowa Ewa Rosa

Księgarnia ELPAT

WWL24

Życie Powiatu na Mazowszu

Platforma Obywatelska Marki

Platforma Obywatelska Warszawa WOLA

Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Kmicica.

Z otrzymanych od Mieszkańców informacji wynika, że lustro drogowe zamontowane na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Kmicica zniknęło, dlatego wspólnie z radną Ewą Rosą wystąpiliśmy do Starosty o ponowny montaż nowego lustra. Swego czasu, zaraz po wypadku na wspomnianym skrzyżowaniu Starosta przychylił się do naszego wniosku i lustro drogowe zostało zamontowane.