100 urodziny naszego lokalnego klubu Marcovia Marki

Wiele osobistych planów zmieniłem, aby uczestniczyć w tym niebywale ważnym dla mnie wydarzeniu. Sala wypełniona po brzegi, znakomita większość obecnych miała mniejszy lub większy historyczny związek z klubem. Wiele z tych osób znam, wiele pamiętam jeszcze z czasów, gdy sam biegałem po boisku, przy ul. Wspólnej 12. Niestety nie wszystkim było dane doczekać tego wspaniałego jubileuszu, chociażby nieodżałowanemu Bogusiowi.

200 lat kochany Klubie!

W sprawie złego stanu nawierzchni ul. Modrzewiowej inwestycji drogowych w ramach tzw. „czteropaku”.

Zły stan ul. Modrzewiowej – w tej sprawie wystąpiłem w imieniu Mieszkańców do UM Marki. Dodatkowo poprosiłem o informacje dotyczące planowanej od kilku lat inwestycji – budowy/przebudowy ulic: Karłowicza, Sobieskiego, Granicznej, Lisa-Kuli, Mickiewicza i wspomnianej Modrzewiowej. Z uwagi na to, że od dłuższego czasu mowa o tej inwestycji, realizowanej w ramach PPP – wśród Mieszkańców wyczuwalne jest pewne zniecierpliwienie. Niestety jak wynika z poniżej odpowiedzi UM, w dalszym ciągu nie znamy przybliżonych terminów.

Oświetlenie LED ul. Wesołej

Oświetlenie LED ul. Wesołej Jak informuje Burmistrz została podpisana umowa na wykonanie wspomnianego oświetlenia, co oznacza, że podczas jesiennego zmroku będzie widniej i bezpieczniej. Latarnie rozświetlą ulicę na odcinku ok. 1,5 km. Z uwagi na fakt, że występowałem do Burmistrza w sprawie montażu oświetlenia drogowego na ww. ulicy (https://wp.me/p1j3Kk-3qk) – w imieniu Mieszkańców dziękuję.

Jakie działania podejmuje marecki samorząd w celu ograniczania problemu przeciążonych plecaków uczniów?

O tym w poniższej odpowiedzi na pismo, które złożyliśmy w tej sprawie wspólnie z radną Ewą Rosą. Wiadomym jest, że najważniejsze zmiany muszą nastąpić na szczeblu krajowym, aby dostosować przeładowaną dziś podstawę programową kształcenia do realnych potrzeb dzisiejszych czasów. Szczególnie widać to na poziomie szkół podstawowych. Dużą rolę w zmianach odgrywają również organy prowadzące, czyli samorządy, które mają możliwość zmian organizacyjnych na tym właśnie poziomie. Problem jest i to duży, o czym mówią lekarze – w zasadzie apelują o stosowne zmiany. Dzisiejsi uczniowie odczują zaniechania dzisiejszych czasów w późniejszym etapie swojego życia.