𝗪𝗷𝗮𝘇𝗱 𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻𝘆 𝘇𝗶𝗲𝗹𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝘇𝗯𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶𝗸𝘂 𝘄𝗼𝗱𝗻𝘆𝗺 𝗞𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗼𝗱 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝘆 𝘂𝗹. 𝗦𝘁𝗮𝘄𝗼𝘄𝗲𝗷.

W związku ze zgłoszeniami Mieszkańców naszego miasta złożyłem dziś pismo do Burmistrza #MiastoMarki, z prośbą o przyjrzenie się obecnej sytuacji. Swobodny wjazd na wspomniany teren powoduje m. in. podrzucanie śmieci, a jest to co by nie patrzeć teren rekreacyjny.

#dlaMieszkańców #radnyWerelich #WspólnaSprawa

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Wołomińskiego.

Poniedziałkowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego #PowiatWołomiński Wśród poruszanych tematów m. in. harmonogram działań Rady na drugie półrocze tego roku,
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.

Zabiegi z zakresu urologii onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.

Kolejne dobre wieści ze Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Szpitala przeprowadzone zostały kolejne zabiegi z zakresu urologii onkologicznej. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z lekarzami ze Szpital Mazovia

Jak podaje placówka „𝘡𝘦𝘴𝘱𝘰́ł 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻𝘺 𝘱𝘰𝘥 𝘬𝘪𝘦𝘳𝘶𝘯𝘬𝘪𝘦𝘮 𝘥𝘳 𝘯. 𝘮𝘦𝘥. 𝘛𝘰𝘮𝘢𝘴𝘻𝘢 𝘚𝘻𝘰𝘱𝘪𝘯́𝘴𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰 𝘸𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢ł 𝘸 𝘤𝘻𝘸𝘢𝘳𝘵𝘦𝘬 𝘤𝘻𝘵𝘦𝘳𝘺 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘪, 𝘻 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘺𝘤𝘩 𝘥𝘸𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘦𝘨𝘢ł𝘺 𝘯𝘢 𝘳𝘢𝘥𝘺𝘬𝘢𝘭𝘯𝘺𝘮 𝘶𝘴𝘶𝘯𝘪𝘦̨𝘤𝘪𝘶 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘪.

– 𝘞 𝘵𝘺𝘤𝘩 𝘥𝘸𝘰́𝘤𝘩 𝘱𝘳𝘻𝘺𝘱𝘢𝘥𝘬𝘢𝘤𝘩 𝘻𝘢𝘢𝘸𝘢𝘯𝘴𝘰𝘸𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘳𝘰𝘣𝘺 𝘸𝘺𝘮𝘶𝘴𝘻𝘢ł𝘰 𝘶𝘴𝘶𝘯𝘪𝘦̨𝘤𝘪𝘦 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘪. 𝘞𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴́𝘮𝘺 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘢̨ 𝘭𝘢𝘱𝘢𝘳𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘰𝘸𝘢̨, 𝘤𝘻𝘺𝘭𝘪 𝘮𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘪𝘯𝘸𝘢𝘻𝘺𝘫𝘯𝘢̨ – 𝘮𝘰́𝘸𝘪 𝘐𝘻𝘢𝘣𝘦𝘭𝘢 𝘔𝘢𝘫 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻 𝘻 𝘔𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪𝘪, 𝘣𝘪𝘰𝘳𝘢̨𝘤𝘢 𝘶𝘥𝘻𝘪𝘢ł 𝘸𝘦 𝘸𝘤𝘻𝘰𝘳𝘢𝘫𝘴𝘻𝘺𝘤𝘩 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘢𝘤𝘩. – 𝘗𝘰𝘥𝘤𝘻𝘢𝘴 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘰́𝘸 𝘶𝘻̇𝘺𝘵𝘢 𝘻𝘰𝘴𝘵𝘢ł𝘢 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘱𝘢𝘳𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘪𝘪 3𝘋, 𝘸 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦𝘫 𝘥𝘻𝘪𝘦̨𝘬𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘫𝘢𝘭𝘯𝘺𝘮 𝘰𝘬𝘶𝘭𝘢𝘳𝘰𝘮, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘻𝘸𝘢𝘭𝘢𝘫𝘢̨ 𝘸𝘪𝘥𝘻𝘪𝘦𝘤́ 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘴𝘵𝘳𝘻𝘦𝘯𝘯𝘪𝘦, 𝘻𝘸𝘪𝘦̨𝘬𝘴𝘻𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘺𝘻𝘫𝘦̨ 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭𝘯𝘪𝘦 𝘪𝘯𝘸𝘢𝘻𝘺𝘫𝘯𝘺𝘤𝘩 𝘻𝘢𝘣𝘪𝘦𝘨𝘰́𝘸. 𝘋𝘢𝘫𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘪𝘦̨𝘤𝘦𝘫 𝘮𝘰𝘻̇𝘭𝘪𝘸𝘰𝘴́𝘤𝘪 𝘸 𝘵𝘳𝘢𝘬𝘤𝘪𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘪, 𝘴𝘬𝘳𝘢𝘤𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘳𝘰́𝘸𝘯𝘪𝘦𝘻̇ 𝘤𝘻𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘬𝘰𝘯𝘸𝘢𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘤𝘫𝘪.

𝘞𝘤𝘻𝘦𝘴́𝘯𝘪𝘦𝘫, 2 𝘵𝘺𝘨𝘰𝘥𝘯𝘪𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘶, 𝘭𝘦𝘬𝘢𝘳𝘻𝘦 𝘻 𝘔𝘢𝘻𝘰𝘷𝘪𝘪 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘱𝘳𝘰𝘸𝘢𝘥𝘻𝘪𝘭𝘪 𝘸 𝘯𝘢𝘴𝘻𝘺𝘮 𝘚𝘻𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭𝘶 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘤𝘫𝘦̨ 𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘬𝘰𝘱𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘭𝘦𝘤𝘻𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘬𝘢𝘮𝘪𝘤𝘺 𝘯𝘦𝘳𝘬𝘰𝘸𝘦𝘫, 𝘸𝘺𝘬𝘰𝘯𝘢𝘯𝘢̨ 𝘯𝘰𝘸𝘰𝘤𝘻𝘦𝘴𝘯𝘢̨ 𝘮𝘦𝘵𝘰𝘥𝘢̨ – 𝘭𝘢𝘴𝘦𝘳𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘬𝘳𝘶𝘴𝘻𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘻ł𝘰𝘨𝘰́𝘸 𝘸 𝘥𝘳𝘰𝘨𝘢𝘤𝘩 𝘮𝘰𝘤𝘻𝘰𝘸𝘺𝘤𝘩.”

#dlaMieszkańców #WspólnaSprawa

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób kardiologicznych.

𝐖 𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐮 #𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐖𝐨ł𝐨𝐦𝐢𝐧́𝐬𝐤𝐢 𝐳𝐚𝐜𝐡𝐞̨𝐜𝐚𝐦 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐩𝐨𝐧𝐢𝐳̇𝐬𝐳𝐚̨ 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚̨ 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧́ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐮𝐧𝐤𝐮 𝐰𝐜𝐳𝐞𝐬𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰𝐲𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨𝐫𝐨́𝐛 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡.

𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲❓

19 maja

26 maja

9 czerwca

𝐖 𝐣𝐚𝐤𝐢𝐜𝐡 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚𝐜𝐡❓

11:00-15:00

𝐆𝐝𝐳𝐢𝐞❓

Przychodnia Specjalistyczna Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (I piętro budynku głównego Szpitala)

𝐋𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐳𝐨𝐧𝐚.

Smutna wiadomość.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmieci Agaty Bochenek Radnej Rady Miejskiej Wołomin oraz Rafała Pazio wieloletniego dyrektora Ossów 1920 Samorządowa Instytucja Kultury byłego radnego powiatowego, wicestarosty powiatu wołomińskiego 2010/2011.

To wielka strata dla samorządowej rodziny powiatu wołomińskiego.

Łączę się w głębokim żalu z Rodziną i Najbliższymi zmarłych.

Nagminne łamanie przepisów, czyli przejazd od strony ul. Braci Briggsów w kierunku Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nagminne łamanie przepisów, czyli przejazd od strony ul. Braci Briggsów w kierunku Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś złożyłem w tej sprawie pismo do Burmistrza #MiastoMarki z prośbą o reakcję. Słupki skutecznie rozwiążą ten problem. Kierowca białego samochodu tylko dlatego nie przejechał chodnikiem i trawnikiem, że robiłem zdjęcie. Miał jednak duże chęci skrócić drogę.

Zjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy przystanku autobusowym FABRYCZNA 02 gotowy.

Byłem na miejscu, obserwowałem jak spełnia swoje przeznaczenie i rozmawiałem z osobami, które w tym czasie korzystały ze wspomnianego zjazdu. Mamy z wózkami dziecięcymi bardzo zadowolone, dlatego utwierdziłem się w przekonaniu, że warto było być upartym w powyższej sprawie.

Dziś osobiście byłem na miejscu. Prace końcowe jeszcze się nie zakończyły. Do czasu zamontowania barierek oraz zabezpieczenia zjazdu od jezdni drogi, zostały założone taśmy. Staram się być na bieżąco w tym temacie, w innych zresztą podobnie.

Skrzyżowanie DW631/Dworkowa/Główna

Temat gorący, dlatego na bieżąco informuję o wszelkich działaniach w sprawie przyszłej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW631/Dworkowa/Główna.

Rozmawiałem z #MZDW, prace projektowe sygnalizacji są już zakończone. Z uwagi na fakt, że uwagi/zmiany w projekcie umowy między MZDW, a Lasami Państwowymi są kosmetyczne, a sama opinia Nadleśnictwa Drewnica pozytywna co do dzierżawy gruntu pod sygnalizację – MZDW rozpoczyna przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie sygnalizacji. Sama realizacja sygnalizacji to kilka tygodni, ale procedura zamówień publicznych trwa znacznie dłużej, dlatego Dyrekcja MZDW podjęła decyzję o przygotowaniu dokumentacji do ogłoszenia przetargu nie czekając na umowę z Lasami Państwowymi, aby maksymalnie skrócić czas realizacji. W ten sposób MZDW w momencie podpisania umowy dzierżawy gruntu z Lasami będzie gotowy do ogłoszenia przetargu.

Tak jak wcześniej pisałem w MZDW jest pełna determinacja, aby sygnalizacja powstała możliwie jak najszybciej, mimo wielu formalnych trudności po drodze. Jestem w bezpośrednim kontakcie z Dyrektorem MZDW Grzegorzem Obłekowskim, któremu dziękuję za zaangażowanie w ww. sprawie. Podawanie dziś terminów powstania sygnalizacji jest o tyle ryzykowne, że nikt nie ma wpływu na rozstrzygnięcie przetargu, ale patrząc optymistyczne są szanse na powstanie sygnalizacji w sierpniu tego roku.