Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego – nasze wnioski dotyczące ul. Fabrycznej (droga powiatowa).

Ostatnie posiedzenie połączonych Komisji #PowiatWołomiński to przede wszystkim wydanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dyskusję zdominowały tematy związane z edukacją, a w zasadzie priorytetami, którymi powinniśmy się kierować w najbliższych latach. Jestem zdania, co wyrażałem podczas posiedzenia, że w tej chwili najważniejsza jest przebudowa Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce co pochłonie ponad 30 mln zł. Jest już projekt oraz pozwolenie na budowę, więc można ruszać – kwestia zabezpieczenia finansowania. Warto wspomnieć, że w bryle budynku zaprojektowano pomieszczenia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce. Kolejnym priorytetm jest dla mnie szkolnictwo specjalne, ponieważ już dziś nasze placówki są obciążone i kwestią czasu jest potrzeba rozbudowy obecnych zasobów lub budowy nowej szkoły. O początku problemów pisałem ostatnio w kwestii Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej gdzie najszybciej zwiększa się liczba uczniów, którzy w dużej mierze są Mieszkańcami Marek. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o poradniach. Już dziś zachodzi pilna potrzeba zmian, ponieważ czas oczekiwania na niektóre dokumenty przekracza rok, co jest absolutnie nieakceptowalne. Potrzeba uruchomienia filii w Markach, zmiana rejonów to rozwiązania tymczasowe, ponieważ tak naprawdę zachodzi potrzeba powołania nowej placówki.

Na posiedzeniu złożyłem wspólnie z radną Ewą Rosą wniosek do budżetu powiatu na 2023, który został poparty jednogłośnie przez Koleżanki i Kolegów radnych. Chodzi o modernizację chodnika na ul. Fabrycznej, którego stan jest delikatnie mówiąc nie najlepszy. Zlokalizowane przy ulicy Fabrycznej przychodnię, Marecki Ośrodek Kultury oraz Centrum Aktywności, a także pobliski bazarek sprawiają, że chodnik jest często uczęszczany przez Mieszkańców, w tym Seniorów. Kolejnym wnioskiem jest przeprowadzenie analizy zasadności przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z Piłsudskiego. Wszyscy wiemy jak duże korki tworzą się na ul. Fabrycznej w kierunku Warszawy/Radzymina. Co prawda jest prawoskręt i zielona strzałka w kierunku Radzymina, ale w zasadzie to rozwiązania nie działa z uwagi na niedostępność (wąska) wspomnianego prawoskrętu. Analiza ma wykazać, czy zmiany są możliwe do wykonania i czy ich wdrożenie upłynni ruch pojazdów.

Teraz ww. wnioski staną się elementem opinii Komisji Edukacji w sprawie projektu budżetu i trafią do Komisji Finansowej. Następnie do Zarządu Powiatu. Głęboko liczę na to, że wspomniane działania zostaną zrealizowane w przyszłym roku, tym bardziej, że jest dla nich zrozumienie ze strony Starosty.

Uruchomienie nowej szkoły specjalnej na terenie powiatu wołomińskiego kwestią czasu.

W odpowiedzi na złożoną przez nas interpelację, dotyczącą dynamicznego wzrostu liczby uczniów szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński wynika, że dziś sytuacja jest pod kontrolą, ale uruchomienie nowej placówki to kwestia najbliższego czasu. Uważamy jednak, że już dziś należy przygotowywać się do takich działań, ponieważ powołanie takiej szkoły wymaga czasu, ale przede wszystkim głęboko przemyślanych decyzji. Z całą pewnością należy unikać pośpiechu podobnego do tego, który wymusiła sytuacja przeniesienie Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z Marek do Radzymina. Szukanie pomieszczeń pod presją czasu nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. W związku z powyższym będziemy wnioskować, aby Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki na bieżąco monitorowała sytuację i na stałe wpisała ten punkt do planu prac komisji w 2023 roku. Powstała również pewna rozbieżność w kwestii liczby dzieci z Marek, które uczęszczają do ww. placówki. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jest to blisko 50% ogólnej liczby uczniów, w odpowiedzi mowa zaś o 30%. Z całą pewnością to ustalimy, ponieważ w sytuacji planowania lokalizacji przyszłej placówki są to kluczowe dane.

Poniżej nasz pismo w ww. sprawie:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/potrzeba…/…

Komunikat!

W związku ze zmianą siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie

– W DNIU 2 GRUDNIA 2022 R. NIE BĘDZIE MOŻLIWE PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO ORAZ WYDAWANIE PASZPORTÓW.

Od dnia 5 grudnia 2022 r. Wydział w Wołominie będzie funkcjonował przy ul. Wileńskiej 29A.

Analiza funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Sygnalizacja świetlna na Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego – w I kwartale 2023 r. zostanie przeprowadzone postępowanie, natomiast w II kwartale analiza funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na ww. ulicy naszego miasta. To wszystko celem dostosowania programów sygnalizacji do obecnych potrzeb miasta i Mieszkańców.

Wspólnie z radną Ewą Rosą Anna Katarzyna Brzezińska-Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Krzysztof Strzałkowski wnioskowaliśmy do Marszałka o wprowadzenie stosownych zmian, szczególnie z uwzględnieniem bardzo często zakorkowanych lewoskrętów.

Pismo w linku poniżej:

https://arekwerelich.wordpress.com/…/analiza-i…/

Bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Stawowa/Sowińskiego.

W ostatnim czasie otrzymałem kilka zgłoszeń Mieszkańców naszego miasta, dotyczących skrzyżowania ul. Sowińskiego/Stawowa. Chodzi o bezpieczeństwo w tym miejscu, szczególnie osób pieszych oraz rowerzystów na przejściu/przejeździe na ul. Sowińskiego. Z jednej strony specyfika skrzyżowania, z drugiej zaś niewidoczne oznakowanie poziome i często wybrakowane pionowe oraz warunki pogodowe (szybko zapadający zmrok). W tej sytuacji zwróciłem się do Burmistrza naszego miasta z prośbą/wnioskiem, o pochylenie się nad tym tematem.

Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy.

Już niebawem Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka

11 grudnia w godzinach 12:00-18:00

  • Biżuteria, kosmetyki, dekoracje, obrazy oraz inspiracje kulinarne.
  • Dodatkowo w programie warsztaty artystyczne dla dzieci:

– w godz. 13:00-14:00 tworzenie aniołów

– w godz. 15:00-16:00 tworzenie bombek-mufinek

– w godz 13:00 do 17:00 warsztaty wypiekania pierników

– w godz 13:00 do 16:00 szopka bożonarodzeniowa ze zwierzętami.

  • Wspólne kolędowanie,
  • Występy kół gospodyń wiejskich oraz dzieci i młodzieży z powiatu wołomińskiego.

Nowe standardy w obsłudze Mieszkańców – Biuro Paszportowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wyznaczamy nowe standardy w powiecie wołomińskim, czyli nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Biura Paszportowego w Wołominie. Nowe pomieszczenia, których zdjęcia widzimy poniżej będą dostępne dla Mieszkańców już od 6 grudnia. Nowa siedziba ww. jednostek mieści się w Wołominie, przy ul. Wieleńskiej 29a, nieopodal głównego budynku starostwa.

Nowe stojaki rowerowe.

Pojawią się stojaki rowerowe przy przystanku autobusowym GRANICZNA 01. Tak wynika z odpowiedzi na pismo (https://wp.me/p1j3Kk-3rL), które składałem w imieniu Mieszkańców naszego miasta w tej sprawie. Z odpowiedzi wynika, że do UM wpływały zgłoszenia w kwestii stojaków rowerowych, przy tym przystanku – Drodzy Mieszkańcy, czytając ten wpis już wiecie, że stojaki pojawią się, przy przystanku GRANICZNA 01. Na nowy sezon rowerowy jak znalazł.

Powiat Wołomiński zwiększa bezpieczeństwo Mieszkańców, poprzez zakup automatycznych defibrylatorów.

W ostatnich tygodniach w budynkach Starostwa zostały zainstalowane defibrylatory. Urządzenia znajdują się następujących lokalizacjach:

Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 – główna siedziba Starostwa,

Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a – Wydział Komunikacji,

Wołomin, ul. Legionów 78 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Radzymin ul. Komunalna 8a Wydział Komunikacji i Budownictwa.

Planowane są kolejne zakupy defibrylatorów.