#WerelichPomaga – kolejny dyżur radnego pod chmurką!

Moi Drodzy, Szanowni Państwo, już dziś zapraszam na kolejny dyżur radnego pod chmurką – przyszły wtorek, tj. 20.09.2016 r., w godz. 8:00 – 10:00! To będzie dobry czas na rozmowy o Markach, o Powiecie przy porannej kawie i herbacie. Zapraszam!
#Marki #MiastoMarki #dlaMarek #dlaMieszkańców #PowiatWołomiński #WerelichPomaga #wartorozmawiać

dyzur

Komisje konkursowe – NGO – zapraszam!

W imieniu władz Powiatu Wołomińskiego zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 (w tym także zadań wieloletnich).

Więcej na:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php…

ngo.jpg

2 000 000 zł dla Marek!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego przyjęliśmy bardzo ważną dla Marek uchwałę, w wyniku której Marki otrzymają wsparcie w formie pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych: Zagłoby i Zygmuntowska. Kwota tej pomocy opiewa na 2 mln zł. To konsekwencja dalszej, bardzo dobrej współpracy na linii #MiastoMarki#PowiatWołomiński i oby tak dalej…

14225564_1163820777019184_1462415541930724853_n114203327_1163820793685849_1811519183067430992_n2

Konferencja zakończona sukcesem!

W środę miałem przyjemność wspólnie z wicestarostą powiatu wołomińskiego Adamem Łossanem otworzyć genialną konferencję na temat obecnych zagrożeń szerokorozumianego internetu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka, a jej organizatorem było Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Nie sposób nie wyróżnić wspaniałej pracy prelegentów: dr Anny Andrzejewskiej oraz dr hab. Józefa Bednarka, którzy to w sposób bardzo interesujący i przejmujący prowadzili swoje bloki tematyczne – jednym słowem – profesjonalizm.

Cieszy fakt, że mimo wczesnej godziny i środka tygodnia na sali Gimnazjum Miejskiego w Zielonce zasiadło tak wiele osób. To tylko potwierdza słuszność przeprowadzenia wspomnianej konferencji. Na koniec warto dodać, że pomysł zorganizowania konferencji narodził się na posiedzeniach Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, której mam zaszczyt przewodniczyć. Chciałbym również nadmienić, a może raczej zapewnić, że, nie było to jednorazowe działanie, ponieważ mamy zamiar zbudować pewnego rodzaju program uświadamiający i edukujący o zagrożeniach rzeczywistych, jak chociażby dopalacze oraz tych wirtualnych związanych z cyberprzemocą.

Chciałbym także wyróżnić Panią Naczelnik Katarzynę Pazio, która włożyła dużo trudu w to, aby konferencja się odbyła, ale również za to, że została zorganizowana w sposób profesjonalny…

Więcej na:

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=2319

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Biblioteka Powiatowa w Wołominie zmieni się nie do poznania!

Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury z udziałem Pani Dyrektor Biblioteki Powiatowej w Wołominie. Główny temat: od lat odkładany kompleksowy remont, a w zasadzie adaptacja nowego/starego budynku na potrzeby biblioteki. Realna szansa zakończenia tej inwestycji to początek 2018 roku.

Więcej na:

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=2316

14264994_1161367353931193_336507618121667422_n.jpg

 

Konferencja „ROZWÓJ MAŁYCH MIAST 2016”

W poniedziałek miałem okazję wziąć udział w bardzo dobrej, rzeczowej i merytorycznej konferencji poświęconej problemom małych miast – m.in. takich miast jak Marki. Główne tematy, które zostały omówione to ustrój samorządu, finanse oraz problemy zadań zlecanych małym miastom. W konferencji wziął udział poseł na Sejm RP Jan Grabie oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z całej Polski. #PolskaSamorządna

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Konferencja dla rodziców i nauczycieli – Zagrożenia Cyberprzestrzeni i Świata Wirtualnego – Zapraszam!

Dopiąłem swego! Tak mogę rozpocząć ten wpis, a wszystko dlatego, że od początku obecnej kadencji uparcie zwracam na forum posiedzeń Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki w Powiecie Wołomińskim, której mam zaszczyt przewodniczyć – jak ważnym tematem są zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z internetem – zagrożenia cyberprzestrzeni. Efektem tego uporu jest konferencja, która odbędzie się 7 września, a jej tematem będą właśnie: zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego.

Z tego miejsca chciałby zaapelować do Wszystkich Rodziców i Nauczycieli, którzy związani są z mareckimi placówkami oświatowymi – SKORZYSTAJCIE Z OKAZJI! UCZESTNICZCIE W TEJ KONFERENCJI! DO DLA DOBRA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW MAREK!

Szanowni Państwo, czasem nie zdajemy sobie sprawy, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nasze dzieci w sieci, czasem bagatelizujemy ten problem, a jest to ogromny błąd!

Z policyjnych statystyk, ale również z bezpośrednich rozmów wynika, że problem cyberprzemocy jest już dziś powszechnym zjawiskiem, z którym styka się większość dzieci i młodzieży. Problem ten dotyka uczniów w każdym wieku, a jego następstwa mogą mieć bardzo tragiczny finał, dlatego wygospodarujcie Państwo chwilę 7 września i bądźcie z nami na wspomnianej konferencji.

Warto podkreślić, że prelegentami będą wybitni fachowcy w dziedzinie omawianych problemów: dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska

Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Organizatorami konferencji są: Starosta Wołomiński – Kazimierz Rakowski oraz Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki Powiatu Wołomińskiego

konfa-5

WPI Powiatu Wołomińskiego – inwestycje w Markach? To możliwe…

Są takie tematy, które wymagają szerokiej współpracy, dlatego złożyłem wczoraj wraz z radnym Janusz Werczyński wniosek do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) Powiatu Wołomińskiego Wszystko to dla dobra #MiastoMarki oraz #PowiatWołomiński Tematy: ciąg ulic Sosnowa i T. Kościuszki oraz budowa szkoły ponadgimnazjalnej. #dladobraMieszkańców

Są to inwestycje warte łącznie ponad 20 000 000 zł brutto, a więc bardzo dużo zważywszy na możliwości inwestycyjne Powiatu Wołomińskiego. Jest jednak realna szansa ich zrealizowania, ponieważ istnieją jeszcze środki zewnętrze, o które czynione są starania. Trzeba w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą współpracę na linii Powiat Wołomiński – Miasto Marki. Widać wyraźne zrozumienie po stronie starosty Kazimierza Rakowskiego oraz burmistrza Jacka Orycha. Moja rola – pilnować tematu i zabiegać, gdzie się tylko da, aby inwestycje te wylądowały w moim ukochanym mieście 🙂